Wonen

Op dit moment is er geen werkgroep wonen maar is deze portefeuille toebedeeld aan Cecile van den Kroonenberg. Er lopen een aantal zaken op woongebied. Het voornaamste punt is dat de laatste decennia er telkens sociale huurwoningen gesloopt worden, maar er geen nieuwe voor terug komen. Dit is een probleem voor ouderen maar ook voor jongeren. Zij worden gedwongen uit Arcen te verhuizen naar goedkope woningen in andere plaatsen. Deze jongeren komen niet meer snel terug waardoor het dorp extra vergrijsd. Dit moeten we tegenhouden!

  • Sporthal de Gerstkamp is gesloopt en ingezaaid als grasveld. Op de helft van dit gebied is er mogelijk ruimte voor woningbouw.
  • De seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat mogen volgens de leegstandswet verhuurd worden tot januari 2022. Daarna moeten ze worden gesloopt. Er zijn nog geen verdere plannen. De dorpsraad gaat met Woonwenz om de tafel om hier nieuwe levensloopbestendige woningen te krijgen.
  • De Klosterhoaf wordt voorlopig niet gesloopt. De dorpsraad hoopt hier een zorgcomplex te realiseren voor mensen die 24 uurs verzorging nodig hebben.
  • Het gat aan de Wal is gevuld! Medio 2018 hebben de bewoners hun intrek genomen. Het heeft veel moeite gekost om het gat gevuld te krijgen maar het is fijn dat het uiteindelijk gelukt is.
  • De voormalige Rabobank is een blok aan het been van de Gemeente. Het pand is onder voorbehoud gekocht. Wat er mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk.