Wonen

De werkgroep wonen heeft op dit moment 4 leden. Peter Smits is voorzitter en zorgt voor het contact met het bestuur. De verdere leden zijn Wil Joosten, Jaques Geelen en Cecile van den Kroonenberg. Het voornaamste punt op woongebied is het tekort aan huur- en koopwoningen. Er worden nu mensen gedwongen uit Arcen te verhuizen naar een passende woning in een andere plaats. Jongeren die weggaan komen niet meer snel terug waardoor het dorp extra vergrijsd. Dit moeten we tegenhouden!

  • Sporthal de Gerstkamp is gesloopt en ingezaaid als grasveld. Er is ruimte voor 2 of 3 woningen in de vrije sector
  • De seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat mogen volgens de leegstandswet verhuurd worden tot medio 2022. Daarna moeten ze worden gesloopt. Er zijn nog geen verdere plannen. De dorpsraad gaat met Woonwenz om de tafel om hier nieuwe levensloopbestendige woningen te krijgen.