Wonen

Op dit moment is er geen werkgroep wonen maar is deze portefeuille toebedeeld aan Cecile van den Kroonenberg. Er lopen een aantal zaken op woongebied. Het voornaamste punt is het tekort aan sociale huurwoningen. Dit is een probleem voor ouderen maar ook voor jongeren. Zij worden gedwongen uit Arcen te verhuizen naar goedkope woningen in andere plaatsen. Deze jongeren komen niet meer snel terug waardoor het dorp extra vergrijsd. Dit moeten we tegenhouden!

  • Sporthal de Gerstkamp is gesloopt en ingezaaid als grasveld. Op de helft van dit gebied is er mogelijk ruimte voor woningbouw.
  • De seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat mogen volgens de leegstandswet verhuurd worden tot januari 2022. Daarna moeten ze worden gesloopt. Er zijn nog geen verdere plannen. De dorpsraad gaat met Woonwenz om de tafel om hier nieuwe levensloopbestendige woningen te krijgen.
  • De voormalige Rabobank is verkocht door de gemeente. Op de bovenverdieping is een omgevingsvergunning verleend voor 5 appartementen. Wat er met de benedenverdieping gaat gebeuren is nog niet duidelijk.