Evaluatie hoogwater

Hierboven een artikel uit “de Limburger” van afgelopen zaterdag. In Arcen overheerst de blijdschap dat het water buitendijks is gehouden maar ook dat er veel zaken beter aangepakt moeten worden. De informatievoorziening naar Arcenaren is zeker een van verbeterpunten, maar ook het afsluiten van het dorp en de co√∂rdinatie van vrijwilligers. De dorpsraad zal een concept-evaluatie schrijven vanuit het perspectief van het dorp. Iedere Arcenaar kan daar aanvullingen voor aandragen en het concept zal op deze website verschijnen. In september zullen we, als corona het toelaat, een openbare dorpsraad houden waarbij de concept-evaluatie aan bod komt. Als de evaluatie compleet is zullen we deze aanbieden aan de veiligheidsregio, gemeente Venlo en Waterschap Limburg.

Overwinning op het water!

Arcen heeft het water buiten de huidige dijken kunnen houden. Helaas zijn er een aantal gebouwen die buitendijks liggen, wel onder water komen te staan, bijvoorbeeld graanbranderij de IJsvogel. Om de overwinning op het water te vieren steken veel Arcenaren de vlag uit. Een Limburgse heeft de voorkeur maar een Nederlandse is ook prima. Laat de vlag hangen zo lang het blije gevoel aanhoudt.

Overleg inzake busroute Arcen

Helaas kan het overleg met Arriva, de gemeente en de provincie niet op korte termijn plaatsvinden. Op alle dagen die voorgesteld zijn, konden een of meerdere personen niet aanwezig zijn. Volgende week is voor onze werkgroep geen optie, omdat de voorzitter Dhr. Will Scheepens dan afwezig is. Daarna hebben Mark van Horck en Jasper van der Beek (gemeente Venlo) vakantie.

De bijeenkomst zal dus pas na de vakanties plaatsvinden. Het is zeker niet ideaal, maar volgens de gemeente is er geen man overboord. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen, dit zal waarschijnlijk pas na augustus zijn.

Nieuwe ontwikkelingen zullen op de website geplaatst worden. Houd deze dus in de gaten!

Busroute

Morgen 20 juli zou er een overleg plaatsvinden tussen Arriva, de provincie, gemeente en een afvaardiging van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Helaas kan deze niet doorgaan. Door de hoge stand van de Maas zijn er bij de gemeente drukke werkzaamheden om alles in goede banen te leiden. Zodra we weer iets nieuws te horen krijgen zullen wij er melding van maken.