Sloop woningen JH Dunantstraat

De sloop van de woningen aan de Dunantstraat is voltooid, alles is weg. Dit is allemaal goed verlopen en de bouwhekken zijn verwijderd. Als vervolg worden de volgende stappen acties uitgevoerd:

  • Uitschrijven van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de 8 levensloopbestendige woningen en 3 eengezinswoningen.
  • Parallel loopt (nog) het traject bij de gemeente Venlo voor de bestemmingsprocedure.
  • Na het vaststellen van het nieuwe aangepaste bestemmingsplan en het vastleggen van een aannemer, zal de aanvraag omgevingsvergunning worden gedaan.
  • Het terrein verder bouwrijp maken (o.a. bestaande ondergrondse nutsleidingen vervangen) is ingepland bij de nutsbedrijven en zal worden afgerond in het voorjaar van 2023.

Als alles goed en volgens planning verloopt hoopt Woonwenz in het tweede kwartaal 2023 te kunnen starten met de bouw.

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

Bestemmingplanwijziging Aan ’t Erf/Sijzenbroek

Wij hebben het volgende bericht van de gemeente ontvangen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen’ is vanaf woensdag 19 oktober 2022 gedurende 6 weken ter inzake gelegd. Dit plan is te bekijken op Ruimtelijkeplannen.nl: Aan ’t Erf ong. en Sijzenbroek ong. Arcen. Gedurende deze terinzagelegging kunnen door een ieder (schriftelijk of mondeling) zienswijzen worden ingediend.

Wij zullen door de gemeente op de hoogte worden gehouden van het verloop van de inzage. Daarna kan worden ingeschat wanneer het plan onherroepelijk wordt en wanneer de verkoopprocedure kan worden opgestart. Het is goed om te zien dat er beweging in de zaak komt, al duurt het wel allemaal erg lang. Wordt vervolgd.

Aandacht Omroep Venlo voor ambulance

Laat gemeente, VGZ en je eigen zorgverzekeraar weten dat de prestaties moeten verbeteren. Als we allemaal meehelpen komt er wellicht beweging!

Hier een voorbeeld voor een tekst:

Ik ben volstrekt ontevreden over de prestaties van ambulance spoedritten naar Arcen. 51% binnen 15 minuten aanwezig is veel te weinig! Ook vind ik dat AZLN transparant moet zijn en de prestatiecijfers over de kwartalen van 2022 nu openbaar moet maken. Ik verwacht van u dat u meewerkt om deze prestaties te verbeteren. Hoogachtend……….

Een klacht bij de Gemeente Venlo kun je digitaal versturen naar info@venlo.nl

Bij VGZ kun je als klant een klacht digitaal deponeren. Anders kan dat niet digitaal. Bij je eigen zorgverzekeraar kun je wel digitaal klagen. Ook dat helpt mee.

Stuur ook even een berichtje naar info@dedorpsraadarcen.nl dan weten wij hoeveel mensen meehelpen. We gebruiken je naam verder niet.