Werkgroep Verkeer weer actief

Na een pauze vanwege corona is de werkgroep verkeer weer gestart. Er is een vergadering geweest met de stadsdeelmanager en een verkeersdeskundige van de gemeente. De wensen m.b.t. eenrichtingsverkeer en wijziging route buslijn 83 zijn besproken. Gemeente gaat een enquête houden, een proef van bijna een maand doen en daarna weer een enquête. Dit alles staat nog voor dit jaar gepland. Tevens werd door de gemeente medegedeeld, dat er strenge parkeercontroles zullen worden gehouden.

Aan de orde kwam vervolgens nog het volgende:

P-terrein Schans I en II geschikt maken voor rollators

P-terrein tegenover Klosterhoaf verharden

Bord verboden voor fietsers voor horecaplein aan andere zijde van de weg zetten

Aanbrengen onderscheid (witte streep) op fiets-voetpad Lingsforterweg (nabij Kasteeltuinen)

Reparatie oplaadpunt voor elektrische auto’s p-terrein Schans I

Verlichting vrij liggend fietspad Lingsforterweg

Ontbreken verlichting fietspaden langs N271

Verlichting p-terrein Klosterhoaf

We houden jullie van alles op de hoogte.

Zwerfvuil opruimen in Arcen

Ook dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in Arcen opgeruimd. Door Corona gebeurde dit met minder mensen i.v.m. het houden van de 1,5 mtr. afstand. Een aantal mensen hebben gewoon het hele jaar door opgeruimd.

De bedragen die zijn afgesproken worden in oktober overgemaakt naar de desbetreffende verenigingen. Iedere club kan wel een extra centje gebruiken nu er voor het komende jaar zoveel bezuinigingen zijn aangekondigd.

Als de gemeente volgend jaar weer een financiële vergoeding ter beschikking stelt, zullen we de handen weer uit de mouwen steken en het zwerfvuil gaan opruimen. De verenigingen hebben al aangegeven dit te blijven doen.

Arcen schoon heel gewoon. Als ieder zijn eigen troep meeneemt of in bakken achterlaat zou dit al een hele vooruitgang zijn. We blijven hopen…….

Allen die hebben meegeholpen heel erg bedankt en misschien tot volgend jaar.

Incluzio Sociale Basis Team Venlo Noord stelt zich voor!

Op 1 april 2020 is Incluzio in Venlo van start gegaan onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, de bewoners en partners vorm aan de sociale basis in de gemeente Venlo.

De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten. Het Team Venlo Noord wil zich aan je komen voorstellen in Arcen. Daarom nodigen wij je uit om kennis te komen maken op donderdag 17 september van 19.00 tot 20.30 uur op het speelpark Boerenweg/Gerstkamp. Ook kunnen wij je vertellen wat ons team voor jou, je naaste, je dorp, je wijk of straat kan betekenen. Neem je eigen kop/mok en stoeltje mee dan zorgen wij voor de koffie, thee en iets lekkers!                                                                                           

Fietstocht met dorpswethouder Roest

Gistermiddag heeft de dorpsraad, in een heerlijk zonnetje, een fietstocht door Arcen gemaakt met dorpswethouder Roest en stadsdeelmanager Pieter van de Rijdt. We hebben zaken aan kunnen geven waar nog werk aan de winkel is, maar ook zaken die reeds zijn gerealiseerd. Het fietspad en de berm van de schans stond lekker vol met geparkeerde auto’s zodat het parkeerprobleem goed in beeld kwam. We vroegen aandacht voor de voormalige Rabobank en lieten de nieuwe huurhuizen aan de Wal zien. Daar wil Arcen er meer van. We fietsten via de Klosterhoaf naar het speelpark en vandaar naar de Henri Dunantstraat. De voormalige seniorenwoningen moeten volgend jaar worden gesloopt, dat zou een mooie plek zijn voor nieuwe levensloopbestendige woningen. Er is in Arcen nog veel vraag naar goedkope huurwoningen voor starters en senioren! We fietsten via de Maasstraat met de zieke kastanjebomen naar de hoek met de Kruisweg. Hier hebben we stilgestaan bij de dijkversterkingen de samenhang tussen de verschillende maatregelen uitgelegd. Van hieruit gingen we via de Brandemolen naar de parallelweg en vandaar naar de Lingsforterweg. Hier is het fietspad verbreed, maar de aansluiting moet nog beter. Verder via MFA de Schans naar de Schanstoren. De kansen die er voor Arcen liggen op toeristisch gebied, in samenhang met de dijkversterking, kwamen hier aan de orde. Als laatste hebben we de voormalige Chinees besproken en de groenstrook die er achter ligt en eigendom is van de gemeente. De wethouder heeft aandachtig geluisterd en hier en daar nog tips gegeven. Dank voor uw komst wethouder Roest!