Geen zorgstudio’s in Rabobank

                                                                                                                                           Foto De Limburger

Vanmiddag verscheen er op de website een artikel over de voormalige Rabobank. Er komen volgens de krant géén zorgstudio’s in het gebouw. Veel omwonenden waren tegen het plan. Het volledige artikel kunt u hier vinden.

 

Waterschap Limburg zaait verwarring in Arcen

MILJOENEN TEKORT VOOR AANPAK DIJKEN waren de chocoladeletters boven een artikel op de voorpagina van “De Limburger” over de plannen voor het verleggen van de dijken in o.a. Arcen. HIER kunt u de tekst van het artikel bekijken. In het artikel wordt gezegd dat er te weinig geld voor is voor alle plannen. De dorpsraad heeft vanaf het begin aangegeven dat er te weinig geld is voor de dijkversterking en Arcen “aan de laatste mem” hangt. Door de heer Rein Dupont wordt in het artikel aangehaald dat er plannen bij Arcen en Baarlo al deels zijn geschrapt. De dorpsraad weet echter niets over het schrappen van plannen. Op twitter geeft de heer Dupont alleen antwoord over het niet doorgaan van de hoogwatergeul in Baarlo maar zegt niets over Arcen. Natuurlijk gaat de dorpsraad op onderzoek uit en zal de uitkomsten zo spoedig mogelijk naar de inwoners communiceren. Tevens vragen wij het Waterschap om snel te zorgen voor de officiële memo over Hertogbroek. Indien er grote wijzigingen zijn in de dijkversterkingsplannen wordt het de hoogste tijd dat het Waterschap een infoavond organiseert in Arcen. Communiceren via de krant verdient beslist géén schoonheidsprijs. Veel mensen verkeren al lange tijd in onzekerheid door de dijkversterking en dit is niet hoe je met deze mensen omgaat!

Update Groente- en Kruidentuin door Mieke Huibers

Foto Veronie Nijholt

Het begon allemaal op een regenachtige dag. Gaan we ervoor of niet? We popelden van enthousiasme;  we doen het, regen of zon. Bewapend met schop, kruiwagen en grondboor betraden we de natte bodem. SLLRRPPPP laars vast; niet te lang stil blijven staan. Rondom de tuin moest een sleuf worden gegraven voor de Ribes bessen en op een ander plek moest de grond worden klaar gemaakt voor 3 appelboompjes: Discovery, Notaris en Star Earliest.  Ook de groente- en kruidentuin werd voor komend  seizoen klaargemaakt en tevens werd de insectenhotel geplaatst.

Er waren 10 vrijwilligers actief tijdens de NL Doet dag van de Oranje Fonds. IKL (Instandhouding Kleine landschapselementen Limburg) zorgde voor de aanplanting van de bijenoase. Wie dorst mag dan ook mee eten. De Open Inloop Arcen had een heerlijk diner bereid. Dat was smullen. Het was nat maar gezellig en ik wil dan ook iedereen danken vanuit  het inmiddels zonnige Arcen.

Wie weet tot de volgende NL Doet. Jullie zijn natuurlijk welkom bij de opening van deze prachtige oase op 19 mei 2019 om 14:00 uur  geopend door de Burgemeester. Project zonder naam, vanaf 19 mei met naam.

Werkgroep Verkeer

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betreffende de verkeersproblematiek met betrekking tot de Maasstraat  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat bij het laden en lossen, het parkeren door privépersonen op de stoepen. Daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties. De werkgroep heeft een overleg gepland met de ondernemers van Arcen op 24 april a.s., om te kijken hoe zij hierover denken en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn. Will Scheepens stuurt een brief naar Arriva met de vraag welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een wijziging van de route. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg met de inwoners van Arcen.

Het strooiplan wordt door de gemeente niet aangepast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Aan de gemeente wordt gevraagd om strooibakken te plaatsen bij de school/MFA en het gezondheidscentrum, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De gemeente wordt herinnerd aan het plaatsen van verkeersborden bij de school.

De parkeersituatie bij gezondheidscentrum De Dolgaard: hier stelt de werkgroep voor om 2 invalideparkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats van Woonwenz achter Hotel Arcen, alsmede een parkeerplaats voor de huisarts. Paaltjes moeten weer terug op de oude plaats i.v.m. de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Bij de parkeerplaats op de hoek Schans/Koestraat weer een bord plaatsen met max. 15 minuten parkeren. Vraag bij gemeente om handhaving, zodat foutparkeerders gewaarschuwd worden. Dit wordt besproken met Pieter van de Rijdt.

Een nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt gepland na het overleg met de ondernemers.

Zwerfvuil opruimen

Er zijn al weer een aantal verenigingen begonnen met het opruimen van zwerfvuil. De Gemengde Zangvereniging heeft op 20 maart j.l. de parkeerplaats op de Schans en het tegenoverliggende stuk langs de speelplaats bij de kinderopvang en de school schoongemaakt. Volleybalvereniging AV Flash heeft haar ronde afgelopen zaterdag gelopen en de bridgeclub Brica begint op 8 april a.s.

Fijn dat we dit weer met z’n allen oppakken en ons mooie Arcen daardoor schoon houden. Graag wil ik hier nog een beroep doen op de hondenbezitters  die vergeten een plastic zakje mee te nemen bij het uitlaten van hun hond. Het zou heel fijn zijn als iedereen die z’n hond uitlaat, ook de poep opruimt. Hondendrollen her en der is zeker geen fraai gezicht, maar ook absoluut niet nodig. Samen kunnen wij in Arcen bijna alles en zeker geen rotzooi achterlaten in de natuur………..