Gelukkig geen hoogwater!

Het water in de Maas zakt gelukkig al weer en voorlopig hoeven we geen maatregelen te nemen om het dorp te beschermen. Dat is maar goed ook want er is nog steeds geen plan hoe we zo een crisis samen aanpakken. Samen betekent de inwoners van Arcen samen met de gemeente Venlo. Er zou een draaiboek moeten komen waarin staat wat de gemeente doet, wat de inwoners doen en hoe de communicatie ertussen verloopt. Er is vanuit Arcen een grondige evaluatie aangeleverd over het hoogwater van juli 2021. Deze is terug te vinden op deze website onder het kopje “archief”. Het enige dat er in anderhalf jaar mee is gebeurd, is dat zaken uit de evaluatie in een excel sheet zijn gezet. Er is geen draaiboek en al helemaal geen plan! Dit kan de gemeente niet droog houden!

Bomen

Afgelopen week heeft Carolien Hendrix contact gezocht met de dorpsraad over een bomenkwestie. De gemeente Venlo heeft een kapvergunning gekregen voor een groot aantal bomen verspreid over de gemeente. Een van deze bomen is een grote beuk naast de Schanstoren. Deze beuk verloor afgelopen zomer al zijn blad door de droogte. De gemeente beoordeelde de boom daarom als slecht en wil deze kappen. Carolien is echter van mening dat de beuk niet gekapt hoeft te worden maar betere omstandigheden moet krijgen om te overleven. Zij heeft inwoners van Arcen om handtekeningen gevraagd voor behoud van deze boom. De handtekeningen werden gevat in een petitie en afgelopen vrijdag aangeboden aan wethouder Pollux van de gemeente Venlo.

De beuk mag voorlopig blijven staan en de bodem bij alle bomen in de buurt van de Schanstoren wordt verbeterd. In het voorjaar wordt bekeken of de beuk overlevingskansen heeft of toch weg moet. Fijn dat Carolien zich sterk maakt voor een groen Arcen!

Energie besparen?

Energieprijzen rijzen de pan uit. Zorgen over een torenhoge energierekening zijn het gesprek van de dag. Er is behoefte aan informatie en praktische tips om te besparen. Daarom komt de mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket in actie.

Energieadviseurs vertellen van alles over energiebesparende maatregelen. Gratis advies op maat, waar je écht mee verder komt. In de mobiele showroom kun je informatie krijgen over een collectieve inkoopactie voor isolerende maatregelen, de subsidieregeling “van het gas af” én het project “met gemak zon op je dak”. Verder zijn er aantrekkelijke financieringsconstructies vanuit de overheid voor het verduurzamen van huizen. Combinaties van regelingen en subsidies zijn mogelijk. De energieadviseurs van het Duurzaam Bouwloket weten welke mogelijkheden er zijn en geven graag advies.

De mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket van de gemeente Venlo staat op zaterdag 21 januari van 10:30 tot 15:00 uur op het Raadhuisplein in Arcen!

Bestuurswisseling

31 december was de laatste dag van Hennie Rheiter als secretaris van de dorpsraad. Zij is negen jaar lid geweest van het bestuur. Tijdens de openbare dorpsraad van 23 februari zullen wij haar nogmaals bedanken voor haar onbaatzuchtige inzet voor Arcen. Dank Hennie!

Haar zus Jannie Imming is onze nieuwe secretaris. Zij heeft zich bereid verklaard om 3 jaar deze taak op zich te nemen. Jannie heeft al enkele bestuursvergaderingen bijgewoond en zich goed ingewerkt. Veel plezier en succes met deze nieuwe uitdaging!