Bus uit centrum, maar wanneer?

Het merendeel van de geënquêteerden Arcenaren wil dat de 76 bussen per dag uit het centrum worden geweerd. Nog meer van belang is dat Arriva en de provincie dat ook willen en die gaan er uiteindelijk over. Het plan van de provincie is om aan de Rijksweg moderne haltes aan te leggen met alle voorzieningen. Men wil van de gelegenheid gebruik maken om de rotonde anders in te richten: slechts een rijbaan in iedere richting aan de zuidzijde van de rotonde. De herinrichting van de rotonde is iets waar de Dorpsraad al langer (tevergeefs) om heeft gevraagd. Maar goed dat er werk met werk wordt gemaakt. Het schijnt nogal ingewikkeld te zijn, omdat dan aan de betonnen rotonde moet worden gewerkt, wat kostbaar is. De eerste berekeningen hebben dan ook al tot enig uitstel geleid.

Tot de rotonde gereed is zou gebruik gemaakt kunnen worden van de laatste omleidingsroute via de Kasteellaan. Het uitstappen is, bij de proef gebleken, daar nogal moeilijk, maar de gemeente wil daar een tijdelijk noodperron aanleggen. En Arriva wil tenslotte busroutes in principe slechts een maal per jaar wijzigen: medio december (is Europees afgesproken). Hopelijk kan hier een uitzondering voor gemaakt worden. Aan de gemeente is gevraagd om dit alles met snelheid te bevorderen. Indien er verder nieuws is zal dit in de openbare Dorpsraadvergadering van 9 februari worden besproken.

De werkgroep verkeer

Onderzoek woonwensen – HERINNERING

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Op 2 december zijn we deze enquête gestart. Hebt u nog geen tijd gehad om dit in te vullen, of bent u het vergeten? Vul het snel in, want we sluiten de enquête op 31 december.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van “onze” woonwensen is het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners dit invullen, of u op zoek bent naar een andere woning of niet, dat maakt niet uit.

Bij deze een vriendelijk verzoek om deze enquête alsnog in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite.

ENQUÊTE

Update Ambulance

Vorige week is er een gesprek geweest tussen gemeente Venlo en de Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN). De dorpsraad was helaas niet uitgenodigd maar heeft wel contact met beide partijen. Uit het gesprek kwam naar voren dat AZLN erkent dat er een probleem is in Arcen qua aanrijtijden. AZLN probeert naar oplossingen te zoeken en er is afgesproken dat na de verkiezingen hierop wordt terug gekomen. De erkenning dat er een probleem is betekent voor Arcen al heel wat. Tot nu toe bagatelliseerde AZLN deze problemen. Hopelijk komt er een goede oplossing zodat de aanrijtijden voor Arcen veel beter worden. We zullen de prestaties van AZLN kritisch blijven volgen.

Gisteren is er een motie aangenomen in de Provinciale Staten dat de Provincie Limburg alles in het werk moet stellen om te voorkomen dat de Ambulancedienst in Zuid Limburg wordt geprivatiseerd zoals dat wel in Noord Limburg is gebeurd. De Staten vinden het beter als de gemeenten een vinger aan de pols kunnen houden over de kwaliteit van de ambulancezorg. De publicaties over Arcen hebben er mede voor gezorgd dat de motie in stemming is gebracht. Ook hieruit blijkt het belang van AZLN om de prestaties in Arcen significant te verbeteren.

Resultaat Enquête “Toekomst ’t Wijdtveld”

Met een royaal aantal van 265 reacties hebben we deze enquête gesloten. Het resultaat is als volgt:

  • Helemaal bebouwen                                  27%
  • Half bebouwen / half speelpark               41%
  • Helemaal speelpark                                    32%

Wij zullen de resultaten delen met de gemeente, zodat dit in de vervolggesprekken meegenomen kan worden. We willen iedereen bedanken voor het invullen en zullen jullie op de hoogte houden zodra er nieuws is.

Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er ook nog een 2e enquête uitgeschreven over de woonwensen in Arcen. Indien jullie deze nog niet hebben ingevuld, zou het fijn zijn om dat alsnog te doen. De link naar deze ENQUETE staat hier onder.

ENQUÊTE