Verbinding

Deze werkgroep is per 14 september 2022 nieuw leven ingeblazen met als nieuwe voorzitter Bert Janssen!

De werkgroep is ontstaan uit de werkgroep zorg. Er was nieuwe energie nodig om iets van verbinding op te zetten in het dorp. De werkgroep bevindt zich op een terrein dat direct van invloed is op het welzijn van mensen en is veel breder dan alleen zorg.

De werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel.

Denk bij enkele thema’s die bij de werkgroep kunnen passen aan:

  • Communicatie
  • Vervoer op maat
  • Vrijwilligerspool
  • Klussendienst
  • Taalhulp
  • Welkomstpakket
  • Algemene hulpdienst
  • Afstemmen activiteiten
  • en nog veel meer…

Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via info@dedorpsraadarcen.nl.