Werkgroep Dijkversterking

De werkgroep is bij elkaar geweest en heeft elkaar bijgepraat over de lopende zaken.

Arcen Noord: Het rapport Hertogbroek is binnen en we zullen dit binnenkort publiceren. Eerst willen we nog commentaar van het Waterschap afwachten over onze bevindingen. Samengevat is de conclusie van dorpsraad Arcen dat Hertogbroek een waterstandsverlagend effect van 18,5 tot 20,7 cm geeft. Wel moet er nog nader onderzoek gedaan worden naar de benodigde aanpassingen voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Tevens maakt plan Hertogbroek de systeemmaatregel Arcen overbodig. Er moet nog aan de bewoners gevraagd worden naar hun voorkeur voor het traject ná de brouwerij. Langs de Maasstraat richting Rooland of richting oosten parallel aan de kruisweg.

Arcen Centrum: Het zijn het vooral de financiën waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Er heeft in de Limburger een artikel gestaan over het geld dat op is voor de dijkversterkingen. Betekent dit dat Arcen geen opdrijvende dijk krijgt? Wat kost een opdrijvende dijk?

We zijn volop in de slag met allerlei professionals en beslissers en hopen dat de minister en het Waterschap Limburg goede keuzes maken. Meer nieuws tijdens de openbare dorpsraad.

 

Geef een antwoord