Overleg werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs had de werkgroep verkeer weer een gesprek met de stadsdeelmanager en een verkeersspecialist van de gemeente. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

  • Gemeente heeft plan gereed om langs de Schans, ter voorkoming van gevaarlijk parkeren, zwerfkeien te plaatsen met ertussen een kruidenmengsel. Wanneer het werk wordt uitgevoerd is nog niet bekend.
  • Gesproken is over de verwarrende bewegwijzering, ter hoogte van de Schanstoren naar het pontje.
  • Vanwege het veelvuldig gebruik van de promenade door fietsers wil de gemeente een gesprek beleggen met alle belanghebbenden. Helaas wil de exploitant van het pontje er niet aan deelnemen.
  • Er zullen parkeer route borden voor centrum en Kasteeltuinen worden geplaatst (naar P-terrein van de Kasteeltuinen).
  • Gesproken is over het sociaal veilig maken van de route naar de nieuwe bushalte aan de Rijksweg. Gedacht wordt aan uitbreiding openbare verlichting en zo mogelijk een separaat voetpad.
  • Nogmaals werd benadrukt dat de weg voor ´t Zoete genot en Hotel Arcen in het centrum verboden moet zijn voor fietsers. Daartoe moeten wel de borden op de juiste wijze worden geplaatst.
  • Indien verkeersborden door beplanting van derden aan het zicht worden onttrokken zal daar tegen opgetreden worden.
  • Gemeente heeft het advies om parkeerplaats op de Schans, ter hoogte van de Koestraat, aan te wijzen als laad- en losplaats niet overgenomen. Inmiddels is er een bord geplaatst dat er 15 minuten geparkeerd mag worden met een parkeerschijf.
  • Werkgroep is van mening dat een smiley op de Lingsforterweg zeer ongelukkig is geplaatst. Hier zal nader naar gekeken worden

Geef een antwoord