Kalender 2020

Beste dorpsgenoten,

De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.
Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden
gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Geef een antwoord