Beantwoording zienswijzen in zicht

De Provincie gaat de antwoorden op de zienswijzen, die zijn ingediend naar aanleiding van de NRD, publiceren op 19 juni. Waarschijnlijk zal er begin juli een omgevingswerkgroep plaats vinden in Arcen, welke wordt georganiseerd door het Waterschap. Voorafgaand aan deze omgevingswerkgroep zal er de mogelijkheid zijn om de antwoorden op de individuele zienswijzen toe te laten lichten door het Waterschap. Als voorschotje op de beantwoording heeft de commissie M.E.R. een advies uitgebracht aan de Provincie. Het advies is HIER te vinden.

Geef een antwoord