Wonen

De werkgroep wonen heeft op dit moment 4 leden. Peter Smits is voorzitter en zorgt voor het contact met het bestuur. De verdere leden zijn Wil Joosten, Jaques Geelen en Cecile van den Kroonenberg. Het voornaamste punt op woongebied is het tekort aan sociale huurwoningen. Dit is een probleem voor ouderen maar ook voor jongeren. Zij worden gedwongen uit Arcen te verhuizen naar goedkope woningen in andere plaatsen. Deze jongeren komen niet meer snel terug waardoor het dorp extra vergrijsd. Dit moeten we tegenhouden!

  • Sporthal de Gerstkamp is gesloopt en ingezaaid als grasveld. Op de helft van dit gebied is er mogelijk ruimte voor woningbouw.
  • De seniorenwoningen aan de Henri Dunantstraat mogen volgens de leegstandswet verhuurd worden tot januari 2022. Daarna moeten ze worden gesloopt. Er zijn nog geen verdere plannen. De dorpsraad gaat met Woonwenz om de tafel om hier nieuwe levensloopbestendige woningen te krijgen.