Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

 

In november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in onder meer Arcen bij de brouwerij. Gisteren kwam ze op werkbezoek en was er de gelegenheid voor de dorpsraad om de belangen van Arcen voor het voetlicht te brengen. Er zijn een aantal interviews gemaakt en om deze makkelijk te kunnen vinden zijn een aantal links ingevoegd. HIER een L1 pagina met interviews met de minister, een ander interview met de voorzitters van de dorpsraden Wessem en Arcen onder aan de pagina een interview met Patrick van den Broeck, dijkgraaf van waterschap Limburg. Verder HIER een bijdrage van Omroep Venlo.

Een aantal inwoners wilden graag de belangen van Arcen aan de minister laten zien en hadden spandoeken opgehangen en posters verspreid.

Volgens de werkgroep van de dorpsraad is een eiland rondom de brouwerij een slecht plan en een schiereiland een minder slecht plan maar nog steeds geen oplossing voor de flessenhals bij het veer naar Broekhuizen. Tevens zijn ze beide erg duur en niet goed voor de brouwerij en de andere bedrijven.

Het is een goed plan om het dijktraject te stroomlijnen en Hertogbroek te realiseren. Dit lost écht zaken op en verdient zichzelf terug voordat het geld is uitgegeven. Tevens geeft dit volop ruimte aan de brouwerij en de andere bedrijven om zich te ontwikkelen en heeft dit geen impact op het woongenot van Arcenaren. Hertogbroek haalt de flessenhals weg en kan tot 20 cm peilwinst opleveren. Deze centimeters hoeven dan niet bovenop de nieuwe dijken te komen en maken deze zo veel goedkoper. Plan Lottum/Broekhuizerweerd geeft nog eens 15 cm winst en veel ruimte voor de rivier. Dit zijn oplossingen die zoden aan de dijk zetten, een (schier)eiland is een schijnoplossing die onnodig veel geld kost!

Speelpark Arcen

Woensdag 19 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest van de werkgroep Speelpark.

Met het oog op de veiligheid van de kinderen wordt besloten dat de hekken rondom het speelveld blijven staan.

Aandachtspunt is het nieuwe hek aan de straatkant bij het hondenspeelveld, waar blijkbaar honden onderdoor kunnen.

Op het hondenspeelveld komen ook nog speeltoestellen en bankjes.

Op het speelveld zelf worden nog meer prullenbakken geplaatst en ook de bestelling voor de bankjes en picknicktafel is de deur uit.

We zullen met de gemeente in overleg gaan om te kijken op de skatebaan die nu bij het MFA staat, verplaatst kan worden naar het speelveld. Daar is plaats genoeg en op de plek waar hij nu staat, wordt hij nauwelijks gebruikt.

Het crossbaantje is te hoog vindt men. We gaan in overleg met de firma die het heeft aangelegd, om te kijken of dit lager en platter gemaakt kan worden.

Tot slot moet dan nog wat groen worden aangelegd.

Helaas is het zo dat omwonenden er ons op blijven aanspreken dat er met auto’s over het pad gereden wordt. Dit kan natuurlijk niet. Het pad is daar niet op berekend en ook met het oog op de veiligheid van de kinderen is dit echt verboden.

We zullen proberen de ingang zó te maken, dat men er niet met de auto op kan.
Ook zullen we nog wat borden plaatsen, o.a. met verboden voor auto’s, verboden te roken, honden moeten buiten het hondenspeelveld aangelijnd en hun poep moet worden opgeruimd.

Opgemerkt moet worden dat het hondenspeelveld er altijd keurig uit ziet, alle poep verdwijnt in de daarvoor bestemde bakken. Maar het komt geregeld voor dat kinderen komen spelen in de speeltuin en hun hond meenemen. Die moet echt aan de lijn!

Het is heel fijn om te zien dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van het speelveld. Dit is precies wat we voor ogen hadden.

Is het Waterschap tegen een eiland?

Gisteravond spraken Waterschap Limburg en de Dorpsraad Arcen over het voorgenomen eiland bij de Hertog Jan brouwerij. Dit alles vond plaats tijdens het Nedinscoplein van omroep Venlo. Het lijkt er op dat het waterschap nu om is en geen eiland meer wil maar een schiereiland. Als het glas halfvol is dan kun je dit als pure winst zien. Arcen wil echter het glas helemaal gevuld hebben! Klik op de afbeelding om de uitzending te bekijken. Na het openingsnummer door de band Jane zijn de dijken in Arcen het eerste onderwerp.

 

Weggooien belastinggeld

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over Hertogbroek als alternatief voor de systeemmaatregel (een ringdijk om de brouwerij). Hertogbroek levert ongeveer 20 cm peilwinst op, past in het landschap en is wat de bewoners willen. Het commentaar van het Waterschap is dat de systeemmaatregel nog steeds nodig is. Jammer dat in het artikel niet wordt gevraagd naar het waarom. Waarschijnlijk staat het Waterschap dan met de mond vol tanden. €40 miljoen uitgeven voor 2 cm peilwinst is niet uit te leggen, dit is weggooien van belastinggeld! Een ringdijk past bovendien niet in het landschap en verpest het woongenot van vele inwoners aan de Maasstraat die een dijk pal achter hun huis krijgen. Ook zullen enkele huizen gesloopt moeten worden om de schamele 2 cm peilwinst voor elkaar te krijgen. Dat de systeemmaatregel een slecht plan is proberen we minister Cora van Nieuwenhuizen ter plekke te laten zien, de uitnodiging is de deur uit.

Werkgroep Dijkversterking

De werkgroep is bij elkaar geweest en heeft elkaar bijgepraat over de lopende zaken.

Arcen Noord: Het rapport Hertogbroek is binnen en we zullen dit binnenkort publiceren. Eerst willen we nog commentaar van het Waterschap afwachten over onze bevindingen. Samengevat is de conclusie van dorpsraad Arcen dat Hertogbroek een waterstandsverlagend effect van 18,5 tot 20,7 cm geeft. Wel moet er nog nader onderzoek gedaan worden naar de benodigde aanpassingen voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Tevens maakt plan Hertogbroek de systeemmaatregel Arcen overbodig. Er moet nog aan de bewoners gevraagd worden naar hun voorkeur voor het traject ná de brouwerij. Langs de Maasstraat richting Rooland of richting oosten parallel aan de kruisweg.

Arcen Centrum: Het zijn het vooral de financiën waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Er heeft in de Limburger een artikel gestaan over het geld dat op is voor de dijkversterkingen. Betekent dit dat Arcen geen opdrijvende dijk krijgt? Wat kost een opdrijvende dijk?

We zijn volop in de slag met allerlei professionals en beslissers en hopen dat de minister en het Waterschap Limburg goede keuzes maken. Meer nieuws tijdens de openbare dorpsraad.