Doe het zelf maar?!

Arcen is volgens het Waterschap Limburg het meest creatieve dijktraject vanwege alle plannen die uit Arcen gepost worden. Leuk, maar je hebt er niks aan. Het snijdt pas echt hout als er plannen uitgevoerd worden om zo het benodigde peil voor de dijken in Arcen te verlagen. Het Waterschap voelde zich niet het juiste aanspreekpunt voor de plannen en stuurde ons door naar de Provincie Limburg. De Provincie was het juiste loket om wat met de plannen te gaan doen. Gisteren kwamen twee ambtenaren van de Provincie naar Arcen om tekst en uitleg te geven. Fijn dat zij de moeite hadden genomen om de reis vanuit Maastricht te maken. Het werd echter direct duidelijk dat we ook niet bij de Provincie moesten zijn. De boot werd vakkundig afgehouden. Er werd door de provincie benadrukt dat we zelf creatief moeten zijn. Zelf naar ontgrinders op zoek gaan, zelf de gemeente Horst aan de Maas over de streep trekken en zelf zorgen dat de plannen worden uitgevoerd. Leuk, maar je hebt er niets aan….

Speelpark ’t Wijdtveld

Een delegatie van de werkgroep Speelpark heeft met Richard Bosman en Hay van Dosselaar van de de gemeente Venlo om de tafel gezeten. Dit was een positief gesprek waarin de gemeente heeft toegezegd ervoor te gaan zorgen dat het stuk grond waarop de school heeft gestaan, waar nu de hele grote plas water is, door hun helemaal in orde wordt gemaakt. Zij gaan ook de kosten betalen. Ze proberen nog voor de zomervakantie de werkzaamheden uitgevoerd te hebben. Daarna moet de grond minstens een half jaar “rusten”. Misschien is het mogelijk om op stukken grond die niet behandeld worden, eerder te beginnen.  De gemeente gaat ook het onderhoud van het groen en het maaien van het gras voor hun rekening nemen, evenals de aanleg en het onderhoud van de hondenspeelplaats.

 

Bomenkap Maasstraat/Schans

Vanaf woensdag 25 april worden 27 kastanjebomen gerooid aan de Maasstraat en Schans. Naar verwachting zal dit 3 dagen duren. De resterende bomen worden binnenkort behandeld tegen de mineermot, de datum is nog niet bekend.  De Gemeente Venlo is een plan aan het maken voor herplanting. Meer nieuws hierover tijdens de openbare dorpsraad van 6 juni.

 

Goede Doelen Week Arcen

De Goede Doelen Week Arcen is ondertussen een begrip in ons dorp geworden. Vanaf 2013,  met een jaar voorbereiding , is door de Dorpsraad Arcen en Jong Arcen dit initiatief opgezet. Het doel was dat er niet meer 11 of 12 keer per jaar  door collectanten bij de inwoners moest worden aangebeld maar de collectes voor alle fondsen samen  binnen een week  zou worden verzorgd. Ook voor de collectanten/vrijwilligers was dit uiteraard veel minder werk. Hierna is er een projectgroep samengesteld door de coördinatoren uit ons dorp van de landelijke instellingen/fondsen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. In totaal doen 11 tot 12 fondsen mee. Het eerste jaar was het nog even wennen maar de opbrengsten zijn daarna in stijgende lijn gegaan! Ook dit jaar is er weer een prachtig resultaat behaald.

Er is voor 12 fondsen een bedrag van € 8500,00 bijeen gebracht door onze dorpsgenoten!!

Hartelijk dank hiervoor. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt  hartelijk dank.