Bladkorven

De herfst is begonnen en de bladeren vallen weer. Bladafval kunt u kwijt in een bladkorf bij u in de buurt. In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in!

Meststof akkers
De gemeente Venlo heeft afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers onderploegen. De bladeren vergaan onder de grond en zorgen zo voor een goede bemesting van het land. Voor de gemeente is dit goedkoper dan het bladafval naar een afvalverwerker te brengen. 

Geen ander tuin- of snoeiafval
Maar als er toch ander groenafval in een bladkorf terecht komt, kan de agrariër het niet gebruiken. De hele inhoud van de bladkorf moet dan op een andere, duurdere manier verwerkt worden. 

Na de eerste keer dat bewoners ander afval dan blad in de bladkorf gooien, komt er een gele waarschuwingskaart aan de bladkorf te hangen. Als het vaker voorkomt, dan haalt de gemeente deze weg en wordt deze niet meer teruggeplaatst.

Grof tuinafval en snoeiafval kunt u gratis inleveren bij het milieustation.

Locaties bladkorven
We begrijpen dat iedereen het liefst een bladkorf in de eigen straat heeft staan. Er staan in totaal 340 bladkorven die we zo goed mogelijk verspreiden over de hele gemeente. Dit is het maximale aantal dat we kunnen verwerken, we plaatsen dus ook geen extra bladkorven meer. De locaties waar de bladkorven staan zijn een aantal jaren geleden in overleg met de wijkraden vastgesteld. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de boomrijke straten waar veel overlast door blad te verwachten is. 

Locaties van de bladkorven kunt u vinden op de site:

https://www.venloonline.nl/nieuws/2020-09-30/bladkorven

help mee en doneer!

De plannen voor de dijkversterking in het centrum van Arcen gaan er van uit om een glazen wand te realiseren als op bijgaande impressie van het Waterschap. In de ogen van de dorpsraad doet een glazen wand echter totaal geen recht aan het karakter van Arcen aan de Maas en betekent dit een vreselijke aanblik van ons dorp. Bent u het hiermee eens?

We kunnen een glazen wand voorkomen en het karakter van Arcen aan de Maas behouden. Dit kan door een opdrijvende dijk te realiseren. Voorwaarde is dat het verschil in prijs tussen een glazen wand en een opdrijvende dijk wordt weggewerkt. Het prijsverschil is relatief nog maar klein en het is zeker mogelijk om dit weg te werken. Om de gemeente Venlo, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg te bewegen het verschil te overbruggen moeten we laten zien dat er veel draagvlak is in het hele dorp voor een opdrijvende dijk. Dit kun je laten zien door een bedrag over te maken op NL09RABO0323412831 t.n.v. stichting belangenbehartiging bewoners aan de Maas onder vermelding van “zelfopdrijvende dijk”. Het is vooral belangrijk dat veel mensen een donatie doen, de hoogte hiervan is wat je hiervoor kan missen.

Help mee en laat Arcen een Parel aan de Maas blijven!

Veranderingen bestuur

Binnen het bestuur hebben enige mutaties plaats gevonden. Eigenlijk zou dit per 1 juni gebeuren maar door het coronavirus werd dit enigszins enigszins vertraagd. Wies Muyres en Hans Naus zijn beiden gestopt als bestuurslid. We hebben hen met een kleine attentie bedankt voor hun inzet, maar hopen dit nog dik over te doen tijdens een openbare dorpsraad. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. BEDANKT!

Sophie Stiel heeft de taak van penningmeester op zich genomen en we hebben een nieuw bestuurslid: Peter Smits. Peter is enthousiast om iets te betekenen voor de gemeenschap en heeft zijn eerste bestuursvergadering reeds bijgewoond. Succes Sophie en Peter!

Samen aan de bal voor Arcen Centrum!

Foto: de Limburger

De laatste maanden is er veel gebeurd met betrekking tot de dijkversterking voor Arcen midden. Op dit moment vinden de laatste overleggen plaats om het definitieve verschil in prijs te bepalen tussen een opdrijvende kering en een kering met glas. Er is nog steeds een substantieel verschil maar er lijken kansen te liggen om dit te overbruggen. Het Waterschap Limburg heeft een persbericht doen uitgaan om te benadrukken dat Waterschap, Provincie, Gemeente, Stichting Maasbewoners en de dorpsraad samen proberen om een opdrijvende kering voor elkaar te krijgen. Het persbericht kunt u HIER vinden. Binnenkort meer nieuws over de acties die gaan volgen.