Bezoek van college aan de wijken

Het nieuwe college van de Gemeente Venlo brengt een bezoek aan de wijken. Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten.

College Venlo bezoekt de wijken

Zoals eerder aangekondigd zal het nieuwe college van B & W in de week van 28 mei een begin maken met de wijkbezoeken in onze gemeente. Deze bezoeken zijn een eerste aanzet tot veel meer bezoeken aan de verschillende wijken en stadsdelen, want dat heeft het college tot een van zijn prioriteiten gemaakt. U bent allen van harte welkom bij de plenaire gedeeltes van de wijkbezoeken. De bezoeken aan de wijken hebben het volgende doel:

Informatie ophalen om zo het beleid verder te kunnen invullen, in gesprek te gaan met de inwoners, aan te voelen wat er leeft in de stad.

Elke avond bestaat uit 2 onderdelen:

Het plenaire gedeelte

Tijdens het plenaire gedeelte, waar iedereen welkom is, start elke avond met een korte toelichting op het coalitieakkoord. Ook zullen de wethouders zich voorstellen. Bezoekers kunnen vervolgens in gesprek gaan met de wethouders. Het plenaire gedeelte start elke avond om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het college van B & W ontvangt iedereen heel graag op de volgende data en locaties:

Maandag 28-05

Huis van de Wijk D’n Dörpel – Gulikstraat 202 Venlo

Dinsdag 29-05

Brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard – Schandeloseweg 1 Velden

Donderdag 31-05

t Zaelke – Ariënsstraat 21 Tegelen

Vrijdag 01-06

t Raodhoes – Antoniusplein 2 Blerick

Bezoek aan een activiteit, vereniging, organisatie

Voorafgaand aan het plenaire gedeelte zal het college elke avond ook een activiteit / vereniging / organisatie bezoeken.

Op maandag 28 mei zullen ze samen met studenten van Gilde Opleidingen een kookles volgen. Er wordt een aantal gerechten gemaakt ter voorbereiding op een sponsordiner, georganiseerd door de studenten, waarbij de opbrengst ten goede komt voor de Roparun.

Op dinsdag 29 mei zal het college een aantal activiteiten bezoeken bij de brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard in Velden. Hier komen sport en maatschappelijke activiteiten samen.

Op donderdag 31 mei zal het College meelopen met een buurtpreventieteam in Tegelen en op vrijdag 1 juni brengt het college een bezoek aan de weekmarkt in Blerick.

Bijeenkomst Werkgoep Verbinding

Gisteravond was er een bijeenkomst van de werkgroep verbinding. We hebben plaats genomen in de foyer, we hebben tenslotte geen geheimen en het was er lekker rustig. De service van Nelly was weer prima! Jacky Relouw, medewerker van synthese, was ook aanwezig. We hebben eerst de uitgelegd hoe de werkgroep zaken oppakt of laat liggen:

Het taalcafé loopt prima en is elke eerste zaterdag van de maand. Een spin-off van het taalcafé is de cursus taalvrijwilliger die door 12 personen is gevolgd. Een aantal van hen zijn al gekoppeld aan een taalvrager. Afgelopen week was er een extra cursusavond m.b.t. schrijven.

Het opzetten van een wijkbus is niet opgepakt omdat er buiten Wiel Rutten niemand was die dit mee wilde organiseren. Wiel is daarna zelf aan de slag gegaan en wil in elk geval vervoer naar en van de Open Inloop organiseren. Waarschijnlijk gaat dit vervoer komende zomer van start. Goed werk Wiel!

Jacky legde uit hoe hij in Tegelen aan de slag is gegaan. In Arcen kunnen we ook van een dergelijke opzet gebruik maken en er werd afgesproken om in oktober een grote bijeenkomst te houden in MFA de Schans met het onderwerp zorg. Er kunnen allerlei zaken aan de zorg worden vastgeknoopt en nadere informatie volgt. Misschien kan er een koppeling komen met het zorgcomplex indien dat gerealiseerd wordt.

Angosom Nrayo, een van de bewoners van de Henri Dunantstraat, was met Paul Valckx aanwezig om te vertellen hoe het hem in Arcen vergaat. Het taalcafé vindt hij erg prettig maar zou vaker mogen. Hij volgt nog taallessen en hij wil graag aan de slag als timmerman. Hier moet hij echter nog wel een opleiding voor volgen. Het initiatief Niek Broeren om in de tuinen te gaan werken heeft gezorgd voor meer acceptatie. Meer mensen herkennen Angosom en zeggen hallo.

 

Overleg parkeervisie Arcen

foto Loek Backes

Vanmiddag was het derde overleg over een parkeervisie voor Arcen. De overlast van parkerende auto’s, motoren en fietsen is onverminderd groot. Lang en kort parkeren, laden en lossen, alles kwam aan bod. Jasper van der Beek is de beleidsadviseur van de gemeente Venlo die de knelpunten en oplossingen in een plan probeert te gieten. Verder waren de Kasteeltuinen, Smaakvol Arcen, Toeristisch Platform en de dorpsraad Arcen aanwezig. Tijdens de Openbare Dorpsraad van 6 juni komt Jasper een conceptplan presenteren waarop de aanwezigen hun input kunnen leveren. CU!

 

Bomen Maasstraat

Vanmorgen is er weer overleg geweest met mevr.v.Baalen van de gemeente en de werkgroep bomen over het lopende proces van de bomen. Er is momenteel vanuit het ambtelijk apparaat intensief overleg met de verantwoordelijken van alle nutsvoorzieningen die onder of naast de bomen liggen. Dit is nog een moeilijk  traject en uiteraard zijn hier grote kosten aan verbonden bij de herplanting van nieuwe bomen. Vanaf 24 mei worden er proef sleuven gegraven in de Maasstraat om inzichtelijk te krijgen waar de kabels en leidingen allemaal liggen. 6 juni a.s.  om 19.30u. is de openbare dorpsraadsvergadering waar ook mevr.v.Baalen ons allemaal komt informeren hoe de stand van zaken is. Hopelijk komen veel inwoners en  ook zeker veel aanwonenden van de Maasstraat luisteren en meedenken hoe de Maasstraat heringericht kan worden ook wat de bermen aangaat. Het moet weer voor ons allemaal en de toerist een mooie laan worden!

Taalcafé 5 mei

Afgelopen zaterdag hebben we heerlijk buiten kunnen zitten, sommigen in de zon anderen in de schaduw. Koffie, thee, koekjes en water en voor de kleinsten een chocomel, het was weer prima verzorgd. Ook hebben aandacht geschonken aan de betekenis van 4 en 5 mei. Het was al met al weer een heel gezellig taalcafé!