Untitled

Bouw woningen Wal in Arcen gestart

Deze maand is aannemer Heijmans in opdracht van Woonwenz begonnen met de bouw van 12 sociale huurwoningen aan de Wal in Arcen. Vandaag en morgen worden de funderingspalen geboord. Het bouwplan is het eerste in een serie van zes kleinschalige nieuwbouwprojecten die de komende maanden gebouwd worden.

 

De Wal
Op de locatie Wal in Arcen realiseert Woonwenz drie traditionele eengezinswoningen en negen levensloopbestendige woningen. Deze laatste woningen hebben de slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daardoor ook geschikt voor senioren die minder goed ter been zijn. Op de eerste verdieping kunnen nog eens één of twee slaap- of werkkamers gerealiseerd worden. De eengezins-woningen hebben een klassieke indeling met drie slaapkamers en de badkamer op de eerste verdieping. De huurprijzen van de te bouwen woningen variëren tussen de c.a. 597 en 640 euro per maand. Huurtoeslag ontvangen is mogelijk, afhankelijk van onder andere het huishoudinkomen. De verhuur van de woningen start deze maand via verhuurplatform www.thuisinlimburg.nl.

 

Ruim 150 nieuwe woningen in 2018
Woonwenz bouwt dit jaar ruim 150 nieuwe sociale huurwoningen in (voornamelijk) de gemeente Venlo. Vanaf 2019 komen daar nog eens enkele honderden woningen bij. Onderdeel van de plannen is de bebouwing van zes kleinere bouwterreinen die samen als één project zijn aanbesteed bij Heijmans. De aannemer bouwt deze in totaal 77 huurwoningen en 12 koopwoningen in één bouwstroom, direct achter elkaar. De grondwerkzaamheden zijn inmiddels op nagenoeg alle locaties afgerond. Vandaag wordt begonnen met het boren van de funderingspalen. Vervolgens start begin maart de daadwerkelijke ruwbouw van de woningen. Omdat het om conceptbouw gaat, worden de wanden van de woningen al in de fabriek geproduceerd en in zijn geheel naar de bouwlocaties vervoerd. De ruwbouw van één nieuwbouwwoning staat daardoor al binnen enkele dagen. Wanneer de casco’s van alle woningen op één bouwlocatie gereed zijn, start Heijmans met de afbouw en wordt tegelijkertijd op een andere bouwlocatie met de ruwbouw gestart. Woonwenz heeft ervoor gekozen om te beginnen aan de Wal, omdat de Arcenaren al lange tijd wachten op een invulling van dit lege bouwterrein. Na de Wal volgen de bouwlocaties aan de Zwingellaan in Melderslo, Doctor Derckxstraat in Venlo-Oost (De Ruit), Rummerkampstraat in Venlo-Noord, Zoutmetersstraat e.o. in Venlo-Noord en de Dautzenbergstraat in Blerick.

 

Woonwenz verwacht de woningen in Arcen al deze zomer, nog vóór de bouwvak, op te kunnen leveren.

 

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad
gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271.
Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar om onduidelijke reden is de aanvraag afgewezen.
Het fietspad is 1,80 m breed en moet tweezijdig worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Dit is veel te smal. Is ook door de gemeente onderkend. Er ontstaan  regelmatig zeer gevaarlijke situaties zeker in het drukke zomer seizoen als wandelaars, met of zonder rollator, fietsers, e-bikers, scootmobielen, bakfietsen hier samen gebruik van moeten maken.
Het fietspad is door wortelgroei ook niet meer egaal.
De Kasteeltuinen heeft aangegeven mee te willen werken door grond ter beschikking te stellen om een vrij liggend voetpad aan te leggen wat o.i. een oplossing voor het probleem zou zijn.
De gemeente heeft toerisme hoog in het vaandel staan en daarom doen we nogmaals een dringende oproep
aan het bestuur om te bewerkstelligen dat het hierboven bedoelde voetpad alsnog spoedig wordt aangelegd.

Stand van zaken Speelpark aan de Boerenweg

Stand van zaken speelpark aan de Boerenweg

Op maandag 5 februari is de werkgroep, die bezig is met de realisering van een speelpark op de plek waar de oude school heeft gestaan, weer bij elkaar geweest voor overleg.

De mensen zijn binnen de werkgroep aan het werk met verschillende zaken.

Zo wordt er o.a. hard gewerkt aan de fondsenwerving. En ook naar een oplossing voor de fikse waterplas midden op het terrein wordt nog gezocht. Met de gemeente zijn we hierover ook nog in gesprek.

We zullen proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

persoonlijk verslag taalcafé

Vandaag ben ik voor de eerste keer naar het taalcafé geweest. Ondanks dat ik nog erg schor was van een griepaanval, heb ik een amusante bijeenkomst beleefd. Aan het begin nog een beetje schuchter omdat ik bijna niemand kende, werden de gesprekken allengs losser. Sterker nog, het ging soms van de hak op de tak. Eerst hadden we het over carnaval, omdat de Keieschieters de zaal aan het versieren waren voor het klein vastenoavesdbal. Vandaar gingen we over op een gesprek over bier, eenmaal per week bier drinken is goed was de conclusie. Henri Dunant kwam aan de orde omdat dit de naam van de straat is waar veel deelnemers van het taalcafé wonen. Henri was een Zwitser en oprichter van het internationale rode kruis. In veel Arabische landen heb je de rode halve maan, maar in Eritrea heb je allebei omdat er moslims en christenen wonen. Daarna ging het over Italiaanse woorden in het Tigrinya, de taal van Eritrea, omdat het een kolonie van Italië is geweest. We sprongen over op de Nederlandse woorden die voorkomen in het Indonesisch, Surinaams en  Zuid-Afrikaans. Vandaar kwamen we uit op een gesprek over het slavernijverleden en dat we als Nederland niet trots zijn dat we de slavernij hebben uitgevonden. Daarna kwam er weer een wending naar kaartspelen. Welke spellen worden er gespeeld en hoe heten de kleuren in het Nederlands. Ruiten, harten ,klaveren en schoppen waren moeilijk om te onthouden maar het lukte. Er kwamen vast nog meer onderwerpen voorbij maar dit is wat ik me er zo nog van herinner. Het was in elk geval een hele leuke ervaring. Ik heb andere mensen leren kennen en ik heb ze kunnen helpen met Nederlands leren. Het taalcafé is telkens op de eerste zaterdag van de maand en mij zien ze er zeker terug!