Respons enquête geweldig!

Hartelijk dank voor de 376 reacties op de nulmeting van de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging bus-route. Het geeft aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp.

Veel reacties gingen over het tijdstip van de proef en die is niet ideaal. Daar is nog de sneeuw bijgekomen. De roep om aanpassingen speelt al langere tijd. Als we dit jaar nog iets willen verbeteren dan moet er nu actie ondernomen worden. Het verkeer zal geleidelijk aan drukker worden zodat men de ontwikkelingen goed kan waarnemen.

Na de proef komt er weer een enquête en kunt u uw mening geven. Alle belangen zullen goed tegen elkaar worden afgewogen en vervolgens wordt de eindconclusie opgemaakt. Hopelijk kunnen we de resultaten ook nog in een Openbare Dorpsraad bespreken.

Samen op naar een veilig en leefbaar Arcen!

de Werkgroep Verkeer

Proef eenrichtingsverkeer en bus-route van Start!

Vandaag is de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging van de bus-route van start gegaan! Een gedeelte van Raadhuisplein/Maasstraat en de Graaf is eenrichtingsverkeer geworden. De Koestraat is van rijrichting veranderd en de bushalte voor Arcen is nu bij “de Kei”. De proef zal ongeveer 5 weken duren. De hele uitleg vindt u hier onder.

Woonwensenonderzoek Gemeente Venlo

De gemeente Venlo gaat nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen.

Maar aan welke soort woningen is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo een woonwensenonderzoek, waarbij ze aan de inwoners vragen een vragenlijst in te vullen. Dus ook de mensen die (nog) niet willen verhuizen. Of inwonende kinderen.

Om een goed beeld te krijgen van woonwensen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de enquete invullen.

De onderstaande link leidt naar het onderzoek:

www.enquetesmaken.com/s/venlo.

Proef eenrichtingsverkeer en OV.

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Arcen heeft zich gebogen over de verkeerssituatie in het centrum van Arcen. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt beoogd het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er is met de gemeente Venlo een plan opgesteld dat als verkeersproef uitgevoerd gaat worden. Vóór dat de proef wordt uitgevoerd moet er een nulmeting worden gedaan. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. U kunt de nulmeting HIER vinden. Help mee en vul deze enquête in vóór 8 februari. Deze enquête is anoniem.

De verkeersproef houdt in dat gedurende 5 weken de verkeerssituatie anders wordt ingericht om inzicht te krijgen in de verkeersstromen, verkeersdruk en mogelijke knelpunten. Inmiddels zijn al verkeerstellingen verricht. In de verkeersproef wordt het verkeer in het smalste stuk van de doorgaande centrumweg eenrichtingsverkeer. Ook zal tijdens deze proef de bushalte worden verplaatst en zal er een gedeeltelijk verbod zijn voor vrachtauto’s. Na de proef zal er weer een enquête volgen. De volledige omschrijving van de verkeersproef vindt u hier beneden.