Werkgroep Verkeer

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betr. de verkeersproblematiek met betr. tot de Maasstr.  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat bij het laden en lossen, het parkeren door privépersonen op de stoepen. Daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties. De werkgroep heeft een overleg gepland met de ondernemers van Arcen op 24 april a.s., om te kijken hoe zij hierover denken en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn.

Will Scheepens stuurt een brief naar Arriva met de vraag welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een wijziging van de route. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg met de inwoners van Arcen.

Het strooiplan wordt door de gemeente niet aangepast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Aan de gemeente wordt gevraagd om strooibakken te plaatsen bij de school/MFA en het gezondheidscentrum, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De gemeente wordt herinnerd aan het plaatsen van verkeersborden bij de school.

Ook wordt gepleit voor een overleg tussen de werkgroepen parkeren en verkeer. Vele zaken overlappen mekaar en het is wenselijk om hier samen over te praten. Er wordt voorgesteld om bij de volgende vergadering Cecile uit te nodigen.

Jos Peeters schrijft een brief aan de gemeente, waarin hij verzoekt om het rooien en de herplanting van de bomen op de Maasstr.  op te nemen in de begroting en het jaar 2024 als uiterste datum aan te houden.

De parkeersituatie bij gezondheidscentrum De Dolgaard: hier stelt de werkgroep voor om 2 invalideparkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats van Woonwenz achter Hotel Arcen, alsmede een parkeerplaats voor de huisarts. Paaltjes moeten weer terug op de oude plaats i.v.m. de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Bij de parkeerplaats op de hoek Schans/Koestraat weer een bord plaatsen met max. 15 minuten parkeren. Vraag bij gemeente om handhaving, zodat foutparkeerders gewaarschuwd worden. Dit wordt besproken met Pieter van de Rijdt.

Een nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt gepland na het overleg met de ondernemers.

Zwerfvuil opruimen

Er zijn al weer een aantal verenigingen begonnen met het opruimen van zwerfvuil.

De Gemengde Zangvereniging heeft op 20 maart j.l. de parkeerplaats op de Schans en het tegenoverliggende stuk langs de speelplaats bij de kinderopvang en de school schoongemaakt.

Volleybalvereniging AV Flash heeft haar ronde afgelopen zaterdag gelopen en de bridgeclub Brica begint op 8 april a.s.

Fijn dat we dit weer met z’n allen oppakken en ons mooie Arcen daardoor schoon houden. Graag wil ik hier nog een beroep doen op de hondenbezitters  die vergeten een plastic zakje mee te nemen bij het uitlaten van hun hond. Het zou heel fijn zijn als iedereen die z’n hond uitlaat, ook de poep opruimt. Hondendrollen her en der is zeker geen fraai gezicht, maar ook absoluut niet nodig. Samen kunnen wij in Arcen bijna alles en zeker geen rotzooi achterlaten in de natuur………..

 

 

 

Activiteitenmiddag vrijwilligerscentrale

Uitnodiging
27 Maart 2019

Een gratis leuke activiteitenmiddag in het Limburgs Schutterij Museum voor vrijwilligers én mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk bij het museum.

Programma 14:00 – 14:30 – inloop met koffie en vlaai 14:30 – 15:00 – Presentatie: Kerk naar museum 15:00 – 15:45 – rondleiding door museum 15:45 – Evaluatie en informatie over vrijwilligerswerk in het museum.

Meld u NU aan via 077 326 6666 of info@vrijwilligerscentralevenlo.nl

Stand van zaken Speelpark Arcen

Op maandag 11 maart is de werkgroep van het speelpark weer bij elkaar geweest.

Zoals u wellicht gezien heeft is het pad bijna klaar.

Er is nieuw zand gelegd onder de speeltoestellen en de kabelbaan is klaar.

Helaas is er op dit moment een van de zitjes van de kabelbaan buiten gebruik omdat hij niet goed vast zat. Daar wordt nu aan gewerkt en zal  zo spoedig mogelijk terug geplaatst worden.

Omdat we graag willen dat het park een open uitstraling heeft, denken we erover om de grote hekken weg te halen. Enkele van die hekken kunnen wel geplaatst worden rondom het betegelde voetbalplaatsje.

Ralf Smits gaat bekijken welke beplanting er moet komen.

We gaan ons nu verdiepen in de aanschaf van bankjes en prullenbakken, ook voor het hondenspeelveld. Hier wordt namelijk al volop gebruik van gemaakt.

Pieter Pelser van Synthese, de ons steeds heeft ondersteund, heeft afscheid genomen omdat hij een andere baan heeft en wordt opgevolgd door Richard Fieten.

Ten onder aan eigen succes?

Gisteren waren er maar liefst 160 deelnemers aan de openbare dorpsraad. Geweldig dat de dorpsraad zo leeft! De aanwezigen kregen nieuws over de kalender, straatverlichting, nieuwe stadsdeelmanager, verkeer, dijkversterking, speelpark, groente- en fruittuin, bomen en projectgeld. Natuurlijk kon men ook zelf zijn inbreng leveren. Na de pauze was er een presentatie van Proteion en de Reali over zorgcomplex de Klosterhoaf. Wat geweldig dat dit binnenkort in Arcen werkelijkheid wordt. het was een fijne, duidelijke presentatie en de vragen werden zo ver mogelijk beantwoord. Het enthousiasme over de Klosterhoaf was helaas pas merkbaar bij het drankje aan de bar. Dit had best eerder gemogen! Hopelijk kan de schatkist van de penningmeester de groei van de belangstelling voor de openbare dorpsraad bijbenen. Indien dit niet lukt moeten we gaan overwegen een kleinere zaal te huren…..