Ophalen afval in Arcen

Blijkbaar staan op de kalender voor de dorpen Arcen, Lomm en Velden de verkeerde data vermeld van het ophalen van het afval. Daarom staan hieronder de juiste data vermeld tot en met oktober 2021.

Ophalen afval in Arcen in 2021

Januari

Donderdag 07-01 Grijs

Donderdag 14-01 Groen

Donderdag 21-01 Grijs

Februari

Donderdag 04-02 Grijs

Donderdag 11-02 Groen

Donderdag 18-02 Grijs

Maart

Donderdag 04-03 Grijs

Donderdag 11-03 Groen

Donderdag 18-03 Grijs

Donderdag 25-03 Groen

April

Donderdag 01-04 ` Grijs

Donderdag 08-04 Groen

Donderdag 15-04 Grijs

Donderdag 22-04 Groen

Donderdag 29-04 Grijs

Mei

Donderdag 06-05 Groen

ZATERDAG 15-05 Grijs

Donderdag 20-05 Groen

Donderdag 27-05 Grijs

Juni

Donderdag 03-06 Groen

Donderdag 10-06 Grijs en groen

Donderdag 17-06 Groen

Donderdag 24-06 Grijs en groen

Juli

Donderdag 01-07 Groen

Donderdag 08-07 Grijs en groen

Donderdag 15-07 Groen

Donderdag 22-07 Grijs en groen

Donderdag 29-07 Groen

Augustus

Donderdag 05-08 Grijs en groen

Donderdag 12-08 Groen

Donderdag 19-08 Grijs en groen

Donderdag 26-08 Groen

September

Donderdag 02-09 Grijs

Donderdag 09-09 Groen

Donderdag 16-09 Grijs

Donderdag 23-09 Groen

Donderdag 30-09 Grijs

Oktober

Donderdag 07-10 Groen

Donderdag 14-10 Grijs

Donderdag 21-10 Groen

Donderdag 28-10 Grijs

Eindelijk onderzoek naar totaalplaatje Maas

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat het Waterschap Limburg de gehele Maas van Venlo tot aan Wanssum bekijken, zie het Artikel van vandaag in de Limburger. Het artikel vindt u HIER. De dorpsraad dringt al jaren aan om de Maas als een compleet plaatje te bekijken, met alle mogelijke rivierverruimingen. Waarom zou je de dijk bij Arcen een bepaalde hoogte maken terwijl een paar jaar later blijkt dat een hoogwatergeul bij Lottum en plan Hertogbroek elk 20cm verlaging brengen? Dan heb je de dijk onnodig 40cm te hoog gemaakt met verspilling van belastinggeld en blijvende schade aan het dorp.

Door de Provincie Limburg is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Hertogbroek. Er zijn een aantal varianten uit de bus gekomen die 10 tot 27cm verlaging brengen bij hoogwater. In januari begint een vervolgonderzoek. De brief van de gedeputeerde met de uitkomsten van het onderzoek vindt u hieronder

AMBULANCEDIENST VOOR ARCEN VERSLECHTERD

Enige tijd geleden is de ambulancepost in Well verplaatst naar Bergen. Daar is tijdens sommige dagdelen wel een tweede ambulance beschikbaar in plaats van de oorspronkelijke enkele bezetting. Arcen wordt ook nog vanuit de ambulancepost bij het Viecuri ziekenhuis aangereden. Vanaf Bergen noch vanuit Venlo is Arcen niet binnen 15 minuten bereikbaar, wat een vereiste is bij zgn. A-1 spoedritten. De beschikbaarheid is dus wellicht verbeterd, doch de bereikbaarheid verslechterd.

Ambulancezorg Limburg Noord erkent dat ook en wil een post, bij wijze van experiment, inrichten in Venlo-Noord. Het is zeer de vraag of de 15 minuten eis voor Arcen dan wel behaald kan worden. Een meer logische plek om de post te vestigen is bij de brandweerkazerne in Lomm. Daardoor zou er een betere bereikbaarheid komen voor zowel Arcen, Lomm, Velden, de A67 en Venlo-Noord. Aangedrongen is om het standpunt van de Ambulancezorg te herzien en de proef uit te voeren vanuit Lomm.

Wordt vervolgd.

Beslissing zelfsluitende kering

Aankomende week wordt beslist of er in Arcen een zelfsluitende kering komt of een muur met glas. De voordelen van een zelfsluitende kering zijn evident:

Meer Veiligheid: de kering sluit vanzelf bij hoogwater. Er hoeven geen schotten geplaatst.

Meer Ruimtelijke Kwaliteit: Geen litteken door Arcen en het dorp blijft aantrekkelijk.

Meer Draagvlak: Veel Arcenaren hebben deelgenomen aan de crowdfunding.

Een zelfsluitende kering is enkele miljoenen duurder dan een muur met glas. Arcenaren hebben het grootste gedeelte van het prijsverschil reeds overbrugd. Dankzij een goede samenwerking met de bestuurders Jos Teeuwen van Waterschap Limburg (j.teeuwen@waterschaplimburg.nl), Carla Brugman van de Provincie Limburg (c.brugman@prvlimburg.nl) en Marij Pollux (m.pollux@venlo.nl) van de gemeente Venlo kan een zelfsluitende kering realiteit worden. Het is nu aan deze bestuurders om deze zelfsluitende kering ook werkelijkheid te maken. Als de bestuurders echt willen dan is dit mogelijk! Je kunt het belang van een zelfsluitende kering benadrukken door hen een mailtje sturen om dit belang te benadrukken.

Laat Arcen een Parel aan de Maas blijven!

Bericht van Incluzio Sociale Basis

Incluzio Sociale Basis heeft ons gevraagd het volgende bericht op onze website te zetten

Sinds 1 april 2020 werkt Incluzio Sociale Basis samen met u aan het bouwen van een vitale buurt. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen vragen wij u deze korte enquête in te vullen. We hebben uw input nodig om goed in kaart te brengen wat er nodig is in de wijk en wat u (wellicht) mist in de wijk.
Vandaar deze oproep. Wij hopen door middel van deze enquête een zo goed mogelijk beeld hiervan te krijgen.

Link voor Arcen:
https://forms.gle/f6y9qPH2mhxvA3gA9

Yvonne Coolen•  Buurtcoach Venlo Noord, Arcen, Velden, Lomm.

cid:image002.png@01D6C4DB.9AD46120

de Witte Kerk • Agnes Huijnstraat 3 •  5914 PE Venlo

ycoolen@incluzio.nl •(088) 2987653 • 06-82738549 • www.incluziosocialebasis.nl

(werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)