Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) Immers op de Dorperheideweg zijn beide smileys beschoten met kennelijk een luchtdrukgeweer. Deze is daardoor zwaar beschadigd en buiten gebruikt. Wordt nu ter reparatie aangeboden. Dat houdt in dat de planning voor de plaatsing mogelijk in gevaar komt. Wat jammer toch allemaal

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen.

Handhaving!

Foto Loek Backes

Op nadrukkelijk verzoek van dorpsbewoners gaan de Gemeente Venlo en de politie handhaven op fout parkeren. Dit zal gebeuren in het centrum van Arcen en dan met name Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Denk hierbij aan de parkeerplaats voor kort parkeren tegenover de bakker, de laad- en losplekken voor vrachtauto’s, het fietspad bij de Spar, de grasstrook bij de MFA en de parkeerplekken voor gehandicapten. Bij de eerste controles zal er worden gewaarschuwd. Bij opvolgende controles zal bij overtreding een boete worden uitgedeeld. De minimale boete bedraagt €95,- en kan oplopen tot €390,- voor het ongeoorloofd parkeren op een invalidenparkeerplaats. Hiermee ondersteunen de Gemeente Venlo en de politie de wens uit de samenlevingsagenda voor een veiligere leefomgeving.

Provincie doet niets aan rotonde

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke situaties leidt met name bij jeugdige fietsers. De werkgroep heeft bij de provincie diverse verbeteringen voorgesteld die niet altijd veel geld zouden kosten. Op verzoek is achtereenvolgens een verkeersveiligheidsdeskundige en GS-lid Brugman ter plaatse komen kijken: zonder resultaat. Vervolgens zijn, door de inzet van het plaatselijk Statenlid Thea Jetten, vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. Ook dat resultaat is bedroevend: men doet niets met de suggesties. Wel wil men kleine fysieke maatregelen treffen, welke dat ook mogen zijn. De dorpsraad is zeer teleurgesteld over de opstelling van de provincie. Citaat uit de beantwoording van de provincie: