Niets te melden

Na de proef met eenrichtingsverkeer en de andere bus-route is er door de werkgroep verkeer een tweede enquête gehouden. De resultaten zijn doorgespeeld aan de gemeente en er zou verder gesproken worden met gemeente en Arriva. Tot grote teleurstelling van de dorpsraad wil dit tot nu toe voor geen meter vlotten. Dit doet geen recht aan de vele tijd en energie die er door de werkgroep in is gestoken. We kunnen geen voortgang melden maar zodra dit wel kan leest u het direct!

Vandaag in de Limburger:

Venlo wil vijf ton bijdragen aan zelfsluitende waterkering in Arcen: ‘Het kan niet meer fout gaan’

Door Peter Heesen

Venlo wil vijf ton bijdragen aan zelfsluitende waterkering in Arcen: ‘Het kan niet meer fout gaan’
Het is de bedoeling de waterkering met demontabele schotten in Arcen te vervangen door een zelfsluitende waterkering. Afbeelding: Ger Peeters

Het gemeentebestuur van Venlo wil vijf ton bijdragen aan de realisering van een zelfsluitende waterkering in Arcen. Hiermee voldoet de gemeente aan het verzoek van het waterschap, stelt ze. Een woordvoerster van wethouder Marij Pollux voegt wel toe dat de gemeenteraad nog met het voorstel moet instellen. Bij de behandeling van de kadernota bleek onlangs echter een raadsmeerderheid voor een forse financiële bijdrage aan deze waterkering, die vanzelf omhoogkomt als het Maaswater stijgt.

Bestuurslid Jos Teeuwen van Waterschap Limburg bevestigt dat de gemeente om deze bijdrage is gevraagd. Hij gaat ervan uit dat de provincie Limburg ook een half miljoen euro op tafel legt. Een zegsvrouw van de provincie beaamt dat voormalig gedeputeerde Carla Brugman eerder heeft toegezegd een flinke duit in het zakje te doen als andere partners dat ook doen. „Maar het is aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten om daarover een besluit te nemen”, benadrukt ze. Bestuurslid Teeuwen van het waterschap wijst erop dat het nog steeds niet zeker is dat die zelfsluitende waterkering er komt. Volgens hem zit er nog een gat in de begroting. Hij wil niet zeggen hoe groot het is, maar wel wie het tekort moet dekken: de aannemer. Teeuwen is van mening dat de winnaar van de aanbesteding ook iets van de prijs moet doen om het „prestigeproject” te mogen uitvoeren, zo zei hij eerder. Als dat niet gebeurt, komt er in de tuinen van de 38 woningen aan de Maasstraat in Arcen een glazen wand op een borstwering, met bij elke tuin een opening die bij hoogwater met schotten gedicht wordt. Zoals het waterschap eerder van plan was.

Voorzitter Paul Hermsen van de stichting Maasbewoners meent dat sprake is van een onderhandelingsstrategie, zodat alle betrokken partijen bijdragen aan de zelfsluitende waterkering. In zijn ogen kan het niet meer fout gaan. Het waterschap wil in 2024 starten met de werkzaamheden.

Kale entree

Foto “de Limburger”

Als die bomen allemaal gekapt zijn zal het een verschrikkelijk kale entree worden, dit is aan de noordzijde nu al. Er is “beloofd” dat er in 2024 nieuwe zullen komen maar dit kan alleen pas in de herfst van 2024 omdat dit de goede plant tijd is dus in mijn optiek wordt het bijna 2025!! Daarbij zal er dan in 2022 gestart moeten worden met de voorbereiding omdat er diverse andere partijen mee gemoeid zijn. Kan er misschien een petitie worden opgestart om proberen te bewerkstellingen dat de gemeente het plan in tweeën splitst? De Schans het eerste met deels de noordzijde , en het middenstuk van de Maasstraat vanwege de nutsvoorzieningen en bebouwing in 2024.

Weer kap bomen Maasstraat

Er zijn weer een aantal van de ongeneselijk zieke kastanjebomen aan de Maasstraat in zo’n slechte staat, dat ze gevaarlijk zijn en gekapt moeten worden. Deze derde kap betreft 15 kastanjebomen, 1 eik en 1 berk. Deze zullen allen zo spoedig mogelijk uit hun lijden worden verlost. De entree van Arcen wordt zo wel heel erg kaal. De kastanjelaan was eens een mooi visitekaartje en heeft nu dringend een opknapbeurt nodig. Omdat het financieel niet eerder mogelijk was heeft het college een toezegging gedaan om in 2024 de bomen te vervangen. Wellicht is er een mogelijkheid om dit eerder te doen of om het project in tweeën te knippen om zo eerder te beginnen? Er is actie nodig!

Hieronder de Maasstraat van noord naar zuid vanaf de Kruisweg. De rode stippen met oranje rand zijn de bomen die zo spoedig mogelijk gekapt gaan worden.

Venlo wil bijdragen aan zelfsluitende kering!

De gemeenteraad van Venlo heeft gisteren UNANIEM een motie aangenomen die het college oproept om met het waterschap te overleggen hoeveel geld er nodig is voor een zelfsluitende kering in Arcen. De raad vraagt het college hier over vóór 15 juni 2021 te berichten. De volledige motie kun je onderaan dit bericht downloaden. Dank aan allen die aan de motie meegewerkt hebben!

Onderstaand bericht uit “de Limburger” van vandaag

Dit is een volgende stap in het traject om in Arcen een hoogwaterbescherming te realiseren die alleen zichtbaar is als het nodig is, namelijk met hoogwater. Deze oplossing zal in Limburg op meerdere plaatsen gebruikt moeten worden, bijvoorbeeld in Venlo en Maastricht.