Parkeeroverleg met wethouder Peeters

Vanochtend heeft een afvaardiging van de Dorpsraad overleg gevoerd over de parkeeroverlast in Arcen. Jasper van der Beek (Beleidsadviseur verkeer) wilde de plannen die er tot nu toe zijn gemaakt tegen wethouder Sjors Peeters (o.a. parkeren en leefbaarheid) aan houden om te kijken wat hij er van vond. Ook de Kasteeltuinen, Smaakvol Arcen, het Toeristisch Platform en Richard Bosman (Stadsdeelmanager) waren aanwezig. Het was een constructief overleg en de wethouder vond dat we op de goede weg zijn. Hij opperde zelfs om te kijken naar mogelijkheden om Arcen autoluw te maken. Voor de plannen zal in de begroting van 2019 waarschijnlijk geen financiële ruimte zijn, waarop de dorpsraad aangaf dat er in elk geval naar de “quick wins” gekeken moet worden.  Als deze toch in 2019 uit te voeren zijn, wordt er tenminste een begin gemaakt. Parkeren bij de kasteeltuinen, toelevering van Horeca, fietsparkeren, parkeren langs de schans en gebrek aan handhaving kwamen allemaal aan de orde. Positief was dat het college graag de handhaving op peil wil brengen. Dit betekent dat er in Arcen periodiek controles uitgevoerd gaan worden. De wethouder gaf aan samen met Jasper de uiteindelijke plannen te willen presenteren in een openbare dorpsraad. Wordt vervolgd….

Informatie en advies

Bij Informatie & Advies De Schans kunt u terecht met alle vragen;

Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO

Het informatie en advies bij het Huis van de Wijk MFA De Schans is geopend op:
donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077-760 06 31 Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnen lopen

Vrijwilligersdag: Taal voor het leven.

Zaterdag 1 september hebben 4 taalcoaches uit Arcen deelgenomen aan “de taal voor het Leven vrijwilligersdag” in de ECI Cultuurfabriek te Roermond.

De dag begon om 10.00 uur met een kopje koffie en een heerlijk stukje vlaai. Nadat we geluisterd hadden naar enkele toespraken, die het belang van het vrijwilligerswerk onderstreepten, werden we verrast door een optreden van Joep van Wegberg, een sing- en songwriter uit Horst. Ook hij onderstreepte door zijn liedjes het belang van taal. Na dit spetterend optreden kon iedereen deelnemen aan 2 workshops waar hij/zij zich voor opgegeven had. Deze waren zeer divers van aard, maar hadden allemaal één doel: Hoe kun je mensen met lees- en taalproblemen helpen.

Na een heerlijke lunch, waar zelfs met allerlei diëten rekening werd gehouden, konden we allemaal aan een creatieve workshop deelnemen. Erg leuk!!

Al met al een leuke dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Marian Reutelingsperger