Hekken op de Wal

De bouw van de huizen aan de Wal verloopt gestaag. De afspraak met Heijmans was dat de hekken op de Wal zo spoedig als mogelijk verwijderd zouden worden. Reeds enige weken is de Wal echter leeg terwijl de hekken er nog staan. Navraag bij Heijmans leert dat zij de gemeente hebben gevraagd om de hekken langer te mogen laten staan. De gemeente heeft dit toegestaan omdat er nog geen klachten waren binnengekomen. De inwoners zijn hier echter niet over geïnformeerd, noch door de gemeente noch door Heijmans. Communicatiefoutje. Voor de zomervakantie worden de woningen opgeleverd. Dan zijn de hekken ook verwijderd.

Openbare Dorpsraad

Afgelopen woensdag was de openbare dorpsraad weer goed bezocht. Voor een volle zaal werd er iets te laat begonnen door kabelproblemen. Na een verslag door de verschillende werkgroepen werd er een brief voorgelezen over de Klosterhoaf. Er komen 24 studio´s voor 24 uurs zorg in het huidige gebouw. Indien de vergunningen rond zijn volgt er meer nieuws. Door Hedwig van Baalen werd er een presentatie gegeven over de herplanting van de bomen aan de Maassstraat. Deze presentatie is  HIER  te downloaden. Na de pauze kreeg Loek Backes de ruimte om een aantal foto´s te laten zien over de parkeerproblemen in Arcen. Aansluitend gaf Jasper van der Beek een presentatie over de voortgang van de parkeervisie. Er werd volop gediscussieerd en iedereen kon zijn frustraties kwijt. Deze presentatie kunt u HIER bekijken. Na de presentatie werden contactgegevens uitgewisseld en tijdens het afsluitende drankje aan de bar leek er een nieuwe werkgroep verkeer te ontstaan. Hoe gaat dit verder?