Werkbezoek wethouder Pollux

Vlnr: Cecile van den Kroonenberg, Christine Jansen, Marij Pollux en Hedwig van Baalen

Vanochtend heeft wethouder Pollux (o.a. milieu, natuur, groen en water) een werkbezoek gebracht aan Arcen. Namens de gemeente waren ook Christine Jansen (dijkversterking) en Hedwig van Baalen (groen) aanwezig. De dorpsraad werd vertegenwoordigd door Wies Muijres (bomen Maasstraat), Wil Joosten (dijkversterking) en mijzelf (parkeren en dijkversterking). We hebben eerst in MFA de Schans kennis gemaakt onder het genot van een kopje koffie. Daarna kwamen de 3 grote projecten die in Arcen lopen aan de orde: Parkeren, Dijkversterking en Bomen. De punten die we besproken hebben zijn HIER terug te vinden. Aansluitend liepen we een rondje langs de Maas via de passantenhaven, de Schanstoren en de wandelpromenade die allemaal kansen bieden om mee te liften met de dijkversterking. We hebben de huidige kering bekeken die kris kras door de tuinen loopt, de mooie doorgangetjes van het dorp naar de Maas en het belang van verbinding van het dorp met de Maas. Natuurlijk hebben we ook gewezen op de belangen van de bewoners aan de Maas qua uitzicht en gebruik van de tuin. Vervolgens stapten we in de auto om via de Maasstraat naar de Kruisweg te rijden. Langs de Maasstraat bekeken we de stompen van de omgezaagde bomen en de gekandelaberde exemplaren. Op de kruising met de Kruisweg stapten we even uit om terug te kijken de Maasstraat in. De verminkte laan werd erg goed duidelijk en de urgentie van vervanging volgens mij ook. We liepen een stukje de Kruisweg op richting Brouwerij. Hier kon de wethouder met eigen ogen zien dat er zeer weinig ruimte ligt tussen het pand van de Barones en de woningen aan de Maasstraat. De dijk terugleggen een eiland en een hoogwatergeul creëren is werkelijk geen goed plan. Via de kruisweg reden we naar het Veer Arcen- Broekhuizen waar Wil Joosten het plan Hertogbroek uit de doeken deed. Op deze plek ruimte aan de rivier geven en dit combineren met Ooijen-Wanssum en Lottum-Broekhuizerweerd geeft dat er veel peilverlaging mogelijk is bij hoog water voor Arcen maar ook voor Venlo. We reden terug naar MFA de Schans waar we nog even een fotootje maakten voor deze website. Het was een zeer prettig bezoek waarbij de wethouder en de ambtenaren alle tijd hadden om te luisteren naar en in gesprek te gaan met de dorpsraad. Dankjewel dames!

Bericht voor mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingscursus (van 5 dagdelen) voor mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Kent u een mantelzorger van iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel of bent u dat zelf ? Dan is deze cursus (5 dagdelen) wellicht interessant. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers wonend in de gemeente Venlo of zorgend voor iemand uit de gemeente Venlo.

Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH kan iedereen treffen. De bekendste hersenletsels zijn een beroerte, CVA of hersenletsel als gevolg van een ongeluk. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas ná hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten pas jaren later. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mantelzorgers. In deze cursus leren mantelzorgers wat niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en wat de gevolgen zijn. En niet onbelangrijk, mantelzorgers leren van elkaar. Onderwerpen die aan de orde komen:

oorzaken van hersenletsel; informatieverwerking en aandacht; geheugen; uitvoerende functies; beperkte belastbaarheid; karakterveranderingen; (tekort aan) ziekte-inzicht; angst- en stemmingsstoornissen; verwerking en aanpassing; veranderingen voor partner en gezin.

Aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Waar: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick. Wanneer: 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2018, 5 dinsdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur. De cursus wordt gegeven door drs. Emmy Cox, behandelaar van mensen met NAH. Voor alle duidelijkheid deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Deze mantelzorgers kunnen terecht bij de cursus ‘Omgaan met dementie’. Aanmelden vóór 30 augustus 2018. Voor meer informatie en of aanmelden (verplicht) kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning Venlo. Vera Jacobs, bij voorkeur via e-mail verajacobs@proteion.nl of telefonisch via 06-52669029 (maandag, dinsdag en donderdag).

Taalcafé in actie

Op de eerste zaterdag van augustus was er weer taalcafé in het MFA de Schans. Bezoekers van het taalcafé lieten het nu niet bij praten en koffie alleen. Het bestuur van de jeu de boule vereniging in Arcen was zo gastvrij om de bezoekers de beginselen van jeu de boule bij te brengen. Hoe belangrijk is het om taalvaardig te zijn als je samen een spel wil spelen! Spelregels, glaasjes water, zonnetje, parasol, een praatje…het was er allemaal tijdens de potjes jeu de boule die vervolgens werden gespeeld in twee teams.

Deze keer hadden de bezoekers van het taalcafé het Limburgs of Nederlands als moedertaal. In september hopen we weer meer variatie te hebben: het volgende taalcafé is op zaterdag 1 september van 11.00 tot 12.30 uur.

Juliët Alblas

Verdere ontwikkeling Speelpark aan de Boerenweg

Vrijdag 28 juni hebben wat mensen van de werkgroep Speelpark, samen met Richard Bosman van de gemeente Venlo en John Jenniskens van de fa. Jenniskens, het terrein van de voormalige basisschool bekeken. Ivm droogte (verstuiving zand, hardheid grond en te droog om te zaaien) starten de werkzaamheden voor het speelpark op dit terrein half augustus. Precieze datum wordt nog in overleg tussen werkgroep en de firma Jenniskens bepaald;
Het gebied wordt zoveel mogelijk geëgaliseerd zodat water niet naar één kant afloopt en het gelijkmatig in de grond wegzakt. Op enkele plekken zal het iets aflopen.
In principe moet het terrein na de bewerking een half jaar “rusten” maar dat betekent niet dat we niet verder kunnen met bepaalde werkzaamheden.