Verkeersproef

De verkeersproef is achter de rug. Voor de proef was een zogenaamde 0-meting gehouden: de 1e enquête. Na de proef is er een weer een enquête gehouden. Hierdoor konden de verwachtingen en de ervaringen gemeten worden. Van het enquête middel is ruimschoots gebruik gemaakt, 358 deelnemers bij de eerste en 392 deelnemers bij de tweede enquête. Daaruit blijkt wel hoezeer de inwoners meeleven met wat hen aangaat. Wij zeggen dan ook hartelijk dank aan al degenen die er aan hebben deelgenomen. Ook hebben nagenoeg allen hun mening vergezeld doen gaan van een (uitgebreide) toelichting.

Deze gegevens worden thans verwerkt en geanalyseerd, wat een hele klus is gezien het grote aantal. Daarna worden ze besproken met de gemeente en Arriva. De vraag is of deze instanties akkoord gaan met bevindingen en voorstellen die daaruit eventueel voortvloeien. De uitslag van de enquête en de eventueel te nemen maatregelen zullen wij vervolgens zo spoedig mogelijk bekend maken.

Samen op weg naar een veilig en leefbaar Arcen
De werkgroep verkeer van de Dorpsraad

Biep zoekt vrijwilligers


Heb jij feeling met digitale apparaten en programma’s? Lijkt het je leuk om
Arcenaren te ondersteunen in het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden en sta je open om maatwerk te leveren? De Bibliotheek Venlo is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met digitale kennis om te helpen tijdens cursussen in Arcen!

De mogelijkheden van de digitale wereld zijn eindeloos. Sommige mensen worden hierin snel wegwijs; anderen hebben er meer moeite mee. Nu steeds meer online wordt geregeld, kan het behoorlijk lastig zijn om dit goed bij te houden. In november 2021 zal in Arcen worden gestart met de cursussen klik & tik en Digisterker. Deze cursussen worden verzorgd door de Bibliotheek Venlo en gaan over het leren omgaan met een computer en het regelen van overheidszaken via deze computer. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers uit Arcen om mee te helpen tijdens deze cursussen. We werken in kleine groepen, zodat iedereen hulp op maat krijgt. Natuurlijk houden we altijd rekening met de coronamaatregelen. We zijn op zoek naar vrijwilligers die kennis hebben van computers, tablets en/of smartphones en die plezier hebben in het helpen van mensen. Het is belangrijk dat je het lesmateriaal rustig door kunt nemen met de deelnemers en dat je zelfstandig kunt werken. Voorafgaand aan het programma maken we kennis met je, en bereiden we je voor op jouw werkzaamheden als vrijwilliger. De dagdelen of momenten waarop je je voor ons inzet, zijn flexibel en bespreekbaar.


Heb je interesse of behoefte aan meer informatie? Stuur een mail naar
jjanssen@bibliotheekvenlo.nl of pvanoosterhout@bibliotheekvenlo.nl of naar info@dedorpsraadarcen.nl

Automaatje

Groot maatschappelijk probleem

Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk.

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje Venlo toe te voegen aan de Wensbussen en het overige vervoersnetwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven als zij vervoerd willen worden buiten het rijgebied van de Wensbussen. ANWB AutoMaatje Venlo start in Tegelen, Belfeld en Venlo-Zuid en in Blerick, Boekend en Hout-Blerick.

ANWB AutoMaatje Venlo is een samenwerking tussen Stichting Wensauto De Bekkerie en Stichting Uw Wijkbus Tegelen, ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers uit Venlo.

Hoe werkt het?

Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Venlo, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Deze coördinator koppelt de aanvrager aan een van de beschikbare chauffeur, in de buurt van de aanvrager(s) woont en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.

Vrijwilliger of deelnemer worden?

Inwoners van Venlo die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje Venlo kunnen contact opnemen met (Jan Jaspers, 0636334118 of Ruud Plum 0637299419 of stuur een mail naar anwbautomaatjevenlo@gmail.com