Verbinding

De werkgroep verbinding is sinds medio 2018 in ruste. Ze bestond uit:

 • Cecile van den Kroonenberg (voorzitter)
 • Wies Muijres
 • Jack Geelen
 • Toos Brands
 • Niek Broeren
 • Paul Valckx
 • Eefke Lommen
 • Edith Craenmehr
 • Angelique Feddema
 • Thea van de Bekerom
 • Marian Paschke-Seewalt
 • Angelique Kuijpers
 • Sophie Stiel
 • Ingrid Feddema
 • Monique van den Kroonenberg
 • Pieter Pelser
 • Wiel Rutten

Deze werkgroep was ontstaan uit de werkgroep zorg. Er was nieuwe energie nodig om iets van verbinding op te zetten in het dorp. In het DOP staan veel zaken die te maken hebben met zorg. Deze werkgroep bevindt zich op een terrein dat direct van invloed is op het welzijn van mensen en dat is erg belangrijk. Het werkterrein van deze werkgroep is echter breder. Op sociaal gebied zijn er veel raakvlakken met zorg en is een andere naam wellicht beter vandaar de naam werkgroep verbinding.

Hoe ging deze werkgroep in zijn werk? Het stond het bestuur voor ogen dat een werkgroep zelfstandig functioneert en rapporteert aan het bestuur. Mocht er escalatie nodig zijn richting wethouders en of de burgemeester dan gaat dit via het bestuur. De werkgroep plaatst items die spelen zelf op de website van de dorpsraad en via het bestuur op FaceBook.

De werkgroep was het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar kreeg deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, SVA, statushouders en wel.kom, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer!

In september 2022 zal de werkgroep weer worden opgestart Heb je interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via info@dedorpsraadarcen.nl.