Dijkverzwaring

De werkgroep dijkverzwaring bestaat uit:

 • Cecile van den Kroonenberg (voorzitter)
 • Wil Joosten
 • Bert Doomernik
 • Pieter Verschuren
 • Walter Nooijen
 • Robbert de Zeeuw
 • Jos Peeters
 • Thijs Reutelingsperger
 • Petra Raijer
 • Wil Scheepens
 • Lex Blokland

Namens de dorpsraad zijn Jack Geelen en Cecile van den Kroonenberg al een tijdje bezig met de dijkverzwaring. Achter de schermen hebben zij veel met het waterschap, de gemeente en de provincie gecommuniceerd en hen geprikkeld. De dorpsraad probeert via de provincie de plannen voor de rivierverruiming aan de overzijde van de Maas er door te krijgen en spoort de gemeente aan om meer betrokken te zijn bij de ontwikkeling van alle plannen. Wethouder v.d. Beucken is onze spreekbuis in de stuurgroep noordelijke maasvallei, die uiteindelijk over de plannen beslist. De dorpsraad is geen doorgeefluik van de gemeente maar is juist proactief. Op de volgende openbare dorpsraad van 17 mei komt Christine Jansen van de gemeente uitleg geven hoe e.e.a. op bestuurlijk vlak in zijn werk gaat, en iemand van het waterschap om technische uitleg te geven over het project.

De dorpsraad is een vertegenwoordiger voor alle Arcenaren. Met de belangengroep bewoners aan de Maas wisselt de dorpsraad alle informatie uit en wil graag transparant zijn. Zo heeft de dorpsraad bijvoorbeeld de plannen voor de dijkverlegging bij de brouwerij direct doorgestuurd naar de betrokken bewoners aan Maasstraat, Kruisweg. Hier zie je al een belangenconflict, de bewoners aan dit kruispunt willen geen dijk in hun tuin, maar het brengt wel peilverlaging in Arcen. De dorpsraad hoeft hier echter geen beslissing in te nemen, dat doen waterschap en provincie.

Wat de dorpsraad belangrijk vindt voor Arcen is dat we er als geheel zo goed mogelijk uitspringen. De dorpsraad is van mening dat we slechter af zijn als we niet hier en daar lobbyen of druk zetten. Dat zie je nu al bijvoorbeeld bij de wethouder. Ook het waterschap is er van doordrongen dat Arcen betrokken bewoners heeft en dat men daarom extra zorgvuldig moet zijn met het proces en de uitwerking van de plannen.

De insteek van de dorpsraad is dat we de gelden die vrijkomen willen benutten om een aantal structurele verbeteringen voor Arcen te realiseren zoals bijvoorbeeld het opknappen van de maasboulevard. Natuurlijk is de dorpsraad wel zo realistisch om te zien dat er verschillende belangen zijn in het dorp en wil verbinden. Arcen moet er als geheel beter van worden en tot nu toe kan dit lukken. Voorlopig kan iedereen nog samen door een deur en dat wil de dorpsraad graag zo zien te houden. Wij zijn als dorpsraad meer een smeermiddel, de uiteindelijke beslissingen worden genomen in de stuurgroep noordelijke Maasvallei. Wij kunnen er als dorpsraad aan bijdragen dat de stuurgroep beslissingen neemt die goed zijn voor Arcen.