Verkeer

Er werd ooit een werkgroep verkeer opgericht om verkeerszaken uit het DOP te realiseren. Eind 2017 heeft de werkgroep besloten om zichzelf op te heffen wegens te weinig voortgang van de realisatie van plannen door de gemeente Venlo. Op dit moment behartigen Will Scheepens, Sophie Stiel en Cecile van den Kroonenberg de belangen op verkeersgebied. De voornaamste zaken die op dit moment spelen in Arcen zijn, het parkeren op drukke dagen, verkeer naar de kasteeltuinen en te hard rijden op de Schans c.q. Maasstraat. Tijdens de openbare dorpsraad van november 2018 hebben zich 7 personen aangemeld om de werkgroep verkeer nieuw leven in te blazen. Gunstige vooruitzichten!