Ontwerpatelier en omgevingswerkgroep van het Waterschap

Dinsdag 10 oktober waren er twee bijeenkomsten van het Waterschap: een ontwerpatelier Maasstraat en een omgevingswerkgroep. Beide bijeenkomsten hadden ongeveer dezelfde inhoud. Het proces werd uitgelegd, de faalkansberekeningen getoond en via een presentatie van Wil Joosten over een stadsmuur ging men over naar 3D tekeningen van een verdere uitwerking. De uitwerking was gebaseerd op een benodigde hoogte van 18.60 meter NAP en was gemaakt om de discussie op gang te brengen en verder te denken. Helaas zijn er geen plaatjes beschikbaar van de 3D uitwerking omdat het Waterschap bang is dat deze een eigen leven gaan leiden. De nadruk van de uitwerking lag op het grijpen van de kansen voor Arcen, waardoor bewoners aan de Maas hun belangen niet voldoende serieus genomen voelden worden. De kunst is het om beide zaken te verbinden en er samen uit te komen. Makkelijk zal dit echter niet worden.  Donderdag 12 oktober komt de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bij elkaar en gaat zich beraden over hoe verder. Een verslag hiervan volgt op deze website

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft namens de dorpsraad het idee om voort te borduren op een stadsmuur duidelijk gemaakt (zie foto). Bij de eventuele dijkverleggingen aan de zuid- en noordzijde van Arcen moet er rekening worden met het fietstoerisme. Potjes bij elkaar voegen om een zo goed mogelijke oplossing te realiseren voor Arcen is natuurlijk een goede zaak! Donderdag 23 november houdt het Waterschap de tweede infoavond voor alle Arcenaren.

Zakkenduuster

Van de gemeente Venlo hebben we bericht gekregen dat er op de Lingsforterweg, tegenover het voormalige café de Inaborg, 2 lantaarnpalen bijgeplaatst worden om de straat voldoende verlicht te krijgen. Het kost tijd en moeite maar het “zakkenduuster” gaat verdwijnen op deze weg. Het vasthoudende karakter van Thijs Reutelingsperger werpt zijn vruchten af, dank Thijs!

Werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding heeft een bijeenkomst gehad. Er werd gesproken over:

  1. Het Taalcafé: Dit wordt in oktober nog opstart door Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg. De bedoeling is om in MFA de Schans eenmaal per maand een bijeenkomst te houden met koffie en thee met een koekje. De enige voorwaarde is dat er Nederlands wordt gesproken. Nadere info volgt via FB, Website en de Maasdorpen.
  2. Wensbus: Tijdens de volgende openbare dorpsraad van 15 november zal Wil Joosten een presentatie geven over de wensbus. De bedoeling is om in Arcen een wensbus te realiseren vanaf juni 2018. Misschien kan er eerder iets gedaan worden indien wenselijk.