Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er is een bijeenkomst gehouden met omwonenden die aan konden geven op welke manier zij zich in het plan konden vinden. Al snel werd duidelijk dat men buiten speeltoestellen nog andere ideeën had. Ook is er een enquête gehouden onder kinderen om naar hun behoeften te vragen. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt met de wensen en ideeën daarin verwerkt.

Het plan is nu om een park te realiseren met daarin speeltoestellen voor heel kleine kinderen en voor de iets grotere. Ook moeten er bankjes komen, prullenbakken, een trimbaan, een crossbaantje, een hondenspeelplek et cetera. De complete tekening is hierna bijgevoegd:

Dorpsraad tekening speelpark

Nu is het zorg dat er samen met de gemeente een goede inrichting van het plaats gaat vinden. Ook moeten er speeltoestellen worden uitgezocht en besteld. Aan dit alles hangt een financieel plaatje. Om dit kloppend te maken moeten er nog fondsen geworven worden. Hiermee gaat de werkgroep samen met het bestuur aan de slag. Tijdens de volgende openbare dorpsraad op woensdag 13 september zal de werkgroep de plannen presenteren!

 

Brandweeroefening

Brandweer Lomm oefent bij jou in de Wijk

Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Aandacht voor brandpreventie is dus 365 dagen per jaar nodig. Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord – samen met team Brandveilig Leven – oefenen bij jou in de buurt.

Deze oefening laat zien hoe brandweer Lomm bij een woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijg je handige tips om je huis brandveiliger te maken en de gevolgen van brand te beperken. Ook kun je vragen aan de brandweer stellen. De oefening duurt ongeveer een uur.

Woon je in Arcen of Velden?

Voel jij je ook het liefst (brand)veilig?

Ben je benieuwd hoe de brandweer een woningbrand bestrijdt?

Dan is deze woningbrandoefening van brandweer Lomm zeker interessant voor jou.

Kom jij ook kijken?

De oefeningen vinden plaats op

donderdag 6 juli a.s. om 19.15 uur in Arcen;

het oude gemeenschapshuis de Klosterhaof, Wall 32 in Arcen.

Donderdag 13 juli om 19.15 uur in Velden:

Bij Flos Zeilmakerij, Markt 3, Velden

Op onze website www.brandweer.nl/limburg-noord vindt je een overzicht van alle locaties waar Brandweer Limburg-Noord gaat “Oefenen in (jo)uw Wijk”.

Oefenen in jouw Wijk gebeurt in samenwerking met gemeente Venlo , Brandweer Lomm en team Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord.

Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor het voetlicht gebracht dat alles in het werk gesteld moet worden om de benodigde dijkhoogte voor Arcen zo laag mogelijk te houden, maar wel de wettelijk benodigde bescherming te bieden. Dit kan onder meer door de Maas meer ruimte te geven tegenover Arcen. Deze mensen kunnen beslissen over het geld dat daarvoor gereserveerd kan worden. Zij waren er ook van doordrongen dat de te bouwen waterkering recht moet doen aan het dorp en moet passen bij Arcen. Een vestingmuur als inspiratiebron, die tevens het contact met de maas in stand houdt, sprak hen wel aan. Om zaken nog eens goed na te lezen in de bus kregen ze allen een boekje mee met daarin de hoofdpunten. Het boekje is hier bijgevoegd. Klik hiervoor op de volgende woorden:   Arcen aan de Maas bezoek DG

Voortgang Speeltuin

Op dinsdag 20 juni heeft de werkgroep Speeltuin van de dorpsraad bij elkaar gezeten met omwonenden van de nieuw te creëren speeltuin op de plaats van de oude school.

Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt van hoe het terrein er naar ons idee uit moet komen te zien. Die tekening werd gepresenteerd aan de bewoners en deze waren in de gelegenheid om veranderingen en/of verbeteringen aan te geven.

Met deze op- en aanmerkingen gaat de werkgroep aan de slag, evenals met het rond krijgen van het financiële plaatje.

Wordt vervolgd..

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek naar vrijwilligers uit Arcen om een handje te helpen. Dat kan zijn om de koffie te verzorgen en een praatje te maken, te helpen met de kookclub, prijzen te kopen voor het kienen of het af en toe organiseren van activiteiten door het jaar heen. Er zijn heel veel tijden en mogelijkheden, ook als je je niet wilt vastleggen op een bepaalde dag. Heb je interesse? Bel dan Eefke Lommen van de open inloop op 06-52637912 of laat een bericht achter. Een vitaal Arcen maken we samen!