Informatieavond van het Waterschap Limburg

Afgelopen donderdag was er een infoavond van het Waterschap over de dijkversterking. Ditmaal was er al meer duidelijkheid over welke kanten het op KAN gaan en dat gaf iets meer houvast. Er zijn enkele varianten over die in de komende periode meer uitgewerkt gaan worden.

De dorpsraad heeft in het noorden een alternatief voor de dijk-teruglegging aangedragen. De Maasstraat zou in dit alternatief blijven zoals die nu is en nog steeds een mooie entree zijn voor Arcen. In het alternatief wordt een gedeelte aan de overkant van de Maas afgegraven (project Lottum/Broekhuizerweerd) en ook een gedeelte aan de maaszijde van Brouwerij Hertog Jan.

Het Waterschap gaf aan dat het alternatief bekeken was en een snelle berekening had aangetoond dat het alternatief geen haalbare kaart was. Het eventuele afgraven kon echter wel een toevoeging zijn aan de dijk-teruglegging. In het interactieve deel later op de avond bleek dat er van snelle berekeningen echter geen sprake was geweest. Deze gang van zaken roept vele vraagtekens op en de werkgroep van de dorpsraad gaat op verder onderzoek uit.

In Arcen Centrum zijn er een aantal verschillende dijktrajecten. De optie om een opdrijfbare kering IN de Maasstraat/Raadhuisplein/Schans te maken lijkt niet haalbaar. Van de WPK tot Vermunt is een gedeelte waar de bewoners graag een opdrijfbare kering, zo kort mogelijk bij het huis, willen. Een alternatief voor een opdrijfbare kering kan een slurf zijn die volloopt met water en zo bescherming biedt. Tot nu toe was deze mogelijkheid al een paar maal aangedragen door de familie Thiesen, maar nog niet duidelijk opgenomen in de alternatieven van het Waterschap. De toezegging kwam dat dit nu wel zou gebeuren. Het gedeelte Vermunt tot aan Alt Arce werd vrijwel niet besproken. De bewoners willen ook hier een opdrijfbare kering, liefst zo dicht mogelijk bij het huis. Heel opmerkelijk was dat, tussen neus en lippen door, het Waterschap de mogelijkheid opperde van een demontabele kering. In eerdere bijeenkomsten was deze afgeserveerd als onhaalbaar door de grote faalkans. Dit betekent de kans dat de schotten om uiteenlopende redenen niet op tijd worden opgebouwd. Misschien wordt de demontabele kering in de toekomst aangedragen als betaalbaar alternatief voor de opdrijfbare kering?  Het Waterschap maakte wel duidelijk dat een opdrijfbare kering erg duur is en daarom geen vanzelfsprekendheid en komend half jaar moet blijken wat haalbaar is. Het gedeelte Alt Arce tot de Schanstoren is in vorige sessies verreweg het meest in beeld geweest.  In eerdere bijeenkomsten werd door het Waterschap de mogelijkheid geopperd om boven op de muur te kunnen lopen en zo de achterkant van de huizen aan het Raadhuisplein/Schans bereikbaar te maken voor publiek, zoals op de impressie van het Waterschap te zien is. Deze oplossing schept extra mogelijkheden voor het toerisme. Op dit moment is er onder de bewoners geen draagvlak voor deze oplossing maar misschien in de verre toekomst wel?

De bewoners willen een vestingmuur met een opdrijfbare kering en de wandelboulevard onder aan deze muur. Ook hier heeft het Waterschap een impressie van laten maken met de aantekening dat ook dit slechts een voorbeeld is om over verder te praten.

Hoe de boulevard en de muur er uit komen te zien en of er een opdrijfbare kering komt ligt allemaal nog open voor discussie.

In het zuiden ligt de variant die aan de Maaszijde van de watermolen richting Lomm loopt het meest voor de hand. De dorpsraad wil zich inzetten om een betere haven te realiseren. Tevens wordt de Lingsforterbeek in de plannen opgenomen met daarin verbetering voor de natuur. Het Limburgs Landschap heeft in dit traject vanzelfsprekend een grote vinger in de pap. Het Waterschap maakte ook duidelijk dat Lomm niet in de plannen voorkomt en ook niet meegenomen gaat worden. Dat bij de benodigde hoogte voor Arcen, Lomm al een meter onder water zou staan is niet zaak van het Waterschap. Het enige waar het Waterschap voor moet zorgen is dat Arcen niet via de achterkant volloopt. Het plan Lottum/Broekhuizerweerd zou ook voor Lomm verlichting kunnen brengen.

Arcen wil een flexibele dijk

Vandaag stond er in artikel in de Limburger over de dijkverzwaring in Arcen. Op zich een goede weergave, er zijn echter twee correcties te maken.  De eerste correctie is dat de enquête niet is uitgevoerd door de dorpsraad maar door de stichting bewoners aan de Maas. Hierna zijn de resultaten besproken tijdens een avond die georganiseerd werd door de Stichting en de Dorpsraad. De tweede correctie is dat ik geen vrouw ben maar een man, voor de zekerheid heb ik dit nog even gecheckt. Morgenavond is er een informatiebijeenkomst van het Waterschap over de stand van zaken in Arcen. Als je interesse hebt moet je beslist komen kijken. CU!

Nieuwe huurwoningen aan de Wal!

Afgelopen woensdag was er overleg van de dorpsraad met Woonwenz en Heijmans over de te bouwen huizen aan de Wal. De gemeente Venlo gaat in december 2017 beginnen met de grondwerkzaamheden waarna de firma Heijmans in februari 2018 begint met de daadwerkelijke bouw. Indien er geen tegenvallers zijn worden de huizen juli 2018 opgeleverd. Medio december 2017 volgt er een informatieavond van Woonwenz over de werkzaamheden en over het project zelf. Nadere info volgt.

Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de kasteeltuinen naar de rotonde zijn afgewezen. De fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten op dit gedeelte! Het pad wat er nu ligt is te smal voor een tweezijdig fietspad. Nu moeten er ook nog de wandelaars overheen!

De werken die wel gehonoreerd zijn:

-Deze week zijn de parkeerplaatsen tegenover Alt Arcen iets uitgebreid en veranderd, waardoor een los- en laadzone ontstaat. Vrachtauto’s hoeven dan niet (langdurig) op de straat te parkeren.

-Volgende week wordt de kruising Koestraat/Barones van Wijmarstraat aangepakt. De kasseien worden verwijderd, zodat er een gelijkwaardige kruising ontstaat. Dat betekent dat verkeer op de Barones richting MFA voorrang moet geven aan verkeer komend uit de Koestraat. Het verkeer op de Barones moest al voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Lingsforterweg.