Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad
gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271.
Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar om onduidelijke reden is de aanvraag afgewezen.
Het fietspad is 1,80 m breed en moet tweezijdig worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Dit is veel te smal. Is ook door de gemeente onderkend. Er ontstaan  regelmatig zeer gevaarlijke situaties zeker in het drukke zomer seizoen als wandelaars, met of zonder rollator, fietsers, e-bikers, scootmobielen, bakfietsen hier samen gebruik van moeten maken.
Het fietspad is door wortelgroei ook niet meer egaal.
De Kasteeltuinen heeft aangegeven mee te willen werken door grond ter beschikking te stellen om een vrij liggend voetpad aan te leggen wat o.i. een oplossing voor het probleem zou zijn.
De gemeente heeft toerisme hoog in het vaandel staan en daarom doen we nogmaals een dringende oproep
aan het bestuur om te bewerkstelligen dat het hierboven bedoelde voetpad alsnog spoedig wordt aangelegd.

Stand van zaken Speelpark aan de Boerenweg

Stand van zaken speelpark aan de Boerenweg

Op maandag 5 februari is de werkgroep, die bezig is met de realisering van een speelpark op de plek waar de oude school heeft gestaan, weer bij elkaar geweest voor overleg.

De mensen zijn binnen de werkgroep aan het werk met verschillende zaken.

Zo wordt er o.a. hard gewerkt aan de fondsenwerving. En ook naar een oplossing voor de fikse waterplas midden op het terrein wordt nog gezocht. Met de gemeente zijn we hierover ook nog in gesprek.

We zullen proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

persoonlijk verslag taalcafé

Vandaag ben ik voor de eerste keer naar het taalcafé geweest. Ondanks dat ik nog erg schor was van een griepaanval, heb ik een amusante bijeenkomst beleefd. Aan het begin nog een beetje schuchter omdat ik bijna niemand kende, werden de gesprekken allengs losser. Sterker nog, het ging soms van de hak op de tak. Eerst hadden we het over carnaval, omdat de Keieschieters de zaal aan het versieren waren voor het klein vastenoavesdbal. Vandaar gingen we over op een gesprek over bier, eenmaal per week bier drinken is goed was de conclusie. Henri Dunant kwam aan de orde omdat dit de naam van de straat is waar veel deelnemers van het taalcafé wonen. Henri was een Zwitser en oprichter van het internationale rode kruis. In veel Arabische landen heb je de rode halve maan, maar in Eritrea heb je allebei omdat er moslims en christenen wonen. Daarna ging het over Italiaanse woorden in het Tigrinya, de taal van Eritrea, omdat het een kolonie van Italië is geweest. We sprongen over op de Nederlandse woorden die voorkomen in het Indonesisch, Surinaams en  Zuid-Afrikaans. Vandaar kwamen we uit op een gesprek over het slavernijverleden en dat we als Nederland niet trots zijn dat we de slavernij hebben uitgevonden. Daarna kwam er weer een wending naar kaartspelen. Welke spellen worden er gespeeld en hoe heten de kleuren in het Nederlands. Ruiten, harten ,klaveren en schoppen waren moeilijk om te onthouden maar het lukte. Er kwamen vast nog meer onderwerpen voorbij maar dit is wat ik me er zo nog van herinner. Het was in elk geval een hele leuke ervaring. Ik heb andere mensen leren kennen en ik heb ze kunnen helpen met Nederlands leren. Het taalcafé is telkens op de eerste zaterdag van de maand en mij zien ze er zeker terug!

 

Uitnodiging Mantelzorgsalon

Wat is een mantelzorgsalon?

In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten. Je kunt er ervaringen delen met andere mantelzorgers en je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger van belang zijn.

Mantelzorgsalon ‘Zorgen voor een naaste met psychische problemen en ik?’

Wanneer:            dinsdag 27 februari 2018 van 19.00 tot 21.00 uur.

Waar:                   de Zuidpilaar, Reigerstraat 2, in Venlo (links van gebouw zij-ingang)

Deze avond hebben we ervaringsdeskundige Michèle Ferrière uitgenodigd om samen te praten over jezelf als mantelzorger en hoe om te gaan met diegene waar je voor zorgt.

De zorg voor een naaste met psychische problemen is vaak langdurig, niet zelden een leven lang.  Mantelzorgers kunnen zich medeverantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de aandoeningen bij hun partner of kind. Ook ervaren ze grote moeilijkheden bij het omgaan met de persoonlijkheidsveranderingen van hun naaste.  Er kan sprake zijn van periodes van terugval of acute verslechtering, waarin direct actie geboden is. In ‘rustige’ periodes is er dan weer angst voor plotselinge terugval.  Daar komt bij dat patiënten soms zelf een heel beperkt ziektebesef hebben, terwijl voor een behandeling of opname wel hun toestemming is vereist. Sommige mantelzorgers en patiënten komen in contact met allerlei hulpverleners en instanties, niet alleen de ggz of verslavingszorg, maar ook de woningcorporatie, woonbegeleiding, politie en justitie, schuldhulpverlening, school en/of werk. Al deze factoren maken de mantelzorg voor iemand met psychische aandoeningen zwaar en complex. Graag willen we met deze mantelzorgers ervaringen en kennis delen en aandacht hebben voor de balans van het mantelzorgen.

Vraag je je weleens af of je nu familie, verzorger of begeleider ben?

Wat vertel je de familie (kinderen) en omgeving?

Vind je begrip in je omgeving? En bij de hulpverlening?

Wanneer neem je verantwoordelijkheid over en wanneer laat je die los?

Hoe zorg je ook voor jezelf en hoe blijf jij overeind als je zorgt voor iemand met een psychische ziekte?

Herken je deze vragen? Dan is deze mantelzorgsalon voor jou.

“Ik heb geleerd dat: van elkaar leren, met elkaar delen en ervaren dat je niet alleen ben met je zorgen en vragen geeft rust en kracht. Dit gun ik jou ook.”

Michèle Ferrière (ervaringsdeskundige)

 

In verband met het klaarzetten van koffie & thee is aanmelden wenselijk via welzijn@proteion.nl of telefonisch 0475-453033, onder vermelding van: 20180227 mantelzorgsalon “Zorgen voor een naaste met psychische problemen” VENLO. Kosten: geen.

 

Met vriendelijke groet, Team Mantelzorg Venlo

Vera Jacobs, Claudia Swinkels, Anja Damhuis, Yvonne van Venrooij en Peggie Bos