Blijvende ergernis…….

Nu we weer meer mogen en de toeristen Arcen ook weer weten te vinden, hebben we weer meer last van zwerfvuil. Vooral langs de Maas, rondom het Raadhuisplein, op de Schans en op de parkeerplaats tegenover het MFA wordt veel zwerfafval gevonden. De ondernemers voelen zich hier niet altijd verantwoordelijk voor en dat zijn ze in principe ook niet. Als de mensen het normaal blijven vinden om o.a. plastic bekertjes, servetten en sigarettenpeuken op straat te gooien, zal er ergernis blijven.

Gelukkig zijn er in Arcen veel vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen. De verenigingen die zich hebben aangemeld lopen een aantal keren per jaar hun eigen route. Dit wordt door de gemeente gesponsord. Ook heeft de gemeente nieuwe dubbele afvalbakken geplaatst langs de Maas. Dan zijn er nog de Arcenaren die regelmatig gaan wandelen en een plastic zak en handschoen meenemen en onderweg oprapen wat ze tegen komen. Als er iemand is die dit ook wel zou willen doen en eventueel een grijpstok of handschoenen nodig heeft kan hij zich melden bij S. Stiel, tel.: 0774731729. De gemeente stelt dit allemaal ter beschikking. Al met al samen de schouders eronder en dan houden we Arcen schoon.

Misschien wordt het ooit voor iedereen vanzelfsprekend om 10 mtr. te lopen naar een prullenbak, want er staan er genoeg. Maar ook als er geen in de buurt is, neem dan je eigen rommel mee en gooi het thuis weg.

Momenteel ziet het er goed uit en ligt er weinig afval, met dank aan alle vrijwilligers. Houden zo!!!!!!!

Werkgroep wonen is verbouwd!

De werkgroep wonen heeft nieuwe energie getankt. Peter Smits is de nieuwe voorzitter en zal ook de verbinding zijn met het bestuur. Verder bestaat de groep uit Wil Joosten, Jaques Geelen en Cecile van den Kroonenberg. De werkgroep zal zich in eerste instantie bezighouden met herbouw aan de Dunantstraat waar de voormalige bejaardenhuisjes gesloopt gaan worden. Verder zou het fijn zijn als er meer levensloopbestendige woningen komen met als voorbeeld de huizen aan de Wal. Hier kunnen jongeren maar ook ouderen hun plek vinden. Hiervoor gaan we met de gemeente en Woonwenz aan de slag. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via deze website, sociale media en hopelijk weer eens een openbare dorpsraad!

Waarschuwing van gemeente Venlo

Foto Politie.nl

Let op! Recentelijk hebben we te maken met een toename van woninginbraken in met name Arcen en Velden. Er wordt vooral ingebroken bij woningen waar kort daarvoor een caravan of camper enkele dagen voor de deur heeft gestaan.

De inbraakmethode houdt in dat het slot met een tang stuk gedraaid wordt en zo uit de deur getrokken wordt. Dit kan ook gebeuren als de deur op slot zit. Via deze methode zijn inbrekers binnen één minuut in huis. Ook is men al binnengekomen door het inslaan van een raam. Over het algemeen wordt de woning via de achterzijde betreden.

Team Veiligheid en wijkgericht werken van de Gemeente Venlo

Presentatie gemeenteraad

De Stichting bewoners aan de Maas en de Dorpsraad hebben afgelopen woensdag de raad bijgepraat over de dijkversterking in Arcen en gevraagd om vóór 1 juli 2021 een bedrag hiervoor te reserveren op de kadernota. Naar aanleiding van de presentatie verscheen er vandaag onderstaand artikel in “de Limburger”.

Het artikel in de Limburger is helaas niet helemaal correct. De krant benoemt dat er €2 miljoen nodig is voor een slimme dijk. Er staat weliswaar een bedrag open voor de meerkosten van een zelfsluitende kering maar de hoogte is niet openbaar vanwege de regels rond Europese aanbestedingen. De enige keer dat €2 miljoen werd genoemd tijdens de presentatie was om aan te geven wat de bewoners aan de Maas zelf bijdragen aan de zelfsluitende kering. Door af te zien van kosten voor de grond, procedures en tuinherstel wordt dit bedrag bespaard in het project.

Het was niet de bedoeling om met de crowdfundingactie de meerkosten voor de slimme dijk binnen te halen, maar om te laten zien wat het draagvlak onder de bevolking is. Dit is helemaal gelukt want er hebben maar liefst 200 gezinnen geld gestort voor de dijkversterking.

De link met de toeristenbelasting hebben we enkel gelegd om aan te geven dat het dorp Arcen alleen al aan toeristenbelasting jaarlijks meer dan €1 miljoen bijdraagt aan de gemeente Venlo. Als de gemeente op de kadernota een substantieel bedrag reserveert voor de zelfsluitende kering en de koppelkansen in Arcen, zoals de promenade verbetering en aankleding van het Schanstorenplein, dan zal de toeristenbelasting in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast zal ook de provincie Limburg dan een flinke duit in het zakje doen.