Veilige Schoolzones

RENDERS-2 Julie – Weiert

In de komende weken zal de gemeente uitvoering gaan geven aan het project Veilige Schoolzones. Het ontwerp voor Arcen staat in bovengenoemde link Renders-2 Julie-Weiert.

Er zullen 2 accentpalen geplaatst worden en 2x schoolzone aangebracht worden in een markering. Op de foto zijn de accentpalen wel te zien maar de markering schoolzone niet. Deze wordt wel in de uitvoering meegenomen.

Vanuit de werkgroep verkeer is de vraag neergelegd bij de gemeente of er bij de kruising Lingsforterweg/Barones van Wijmarstraat  (ook een ingang naar de school) eveneens een dergelijke voorziening komt. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen.

Het streven is om de uitvoering van dit project voor de bouwvak bij alle scholen in Venlo af te ronden.

Enquête onder inwoners

In december 2018 heeft de gemeente Venlo een enquête gehouden onder de inwoners om onderzoek te doen per dorp of wijk. De resultaten van het onderzoek zullen ook besproken worden tijdens het 2e buurtcafé van aanstaande dinsdag. Het volledige rapport kunt u HIER vinden.

Zaken die er voor Arcen uitspringen: Arcenaren wonen graag in hun eigen dorp (96%) en voelen zich veilig (88%). Voelen zich betrokken bij hun dorp (87%) en hebben veel contact met buurtgenoten (75%). Verder valt op dat Arcen veel te weinig aandacht krijgt van de politiek, slechts weinigen zijn hier positief over (4%). De dorpsraad is erg bekend onder Arcenaren (89%) en bijna niemand ervaart het contact met de dorpsraad als onprettig (1%). Een grote meerderheid vindt de dorpsraad belangrijk (90%) en slechts een zeer klein deel voelt zich niet vertegenwoordigd (8%). In Arcen vindt men dat inwoners zelf moeten beslissen wat er gebeurt (82%) en doen ook vaak zelf mee aan het organiseren van activiteiten (63%). De toekomst willen ze het liefste zelf bepalen (53%).

De laatste uitkomst is een mooi bruggetje naar het volgende buurtcafé. Kom aanstaande dinsdag om 19.00 uur naar MFA de Schans om samen met de gemeente Venlo je eigen toekomst mee te bepalen!

 

2e buurtcafé in Arcen

De gemeente Venlo heeft in november 2018 het 1e buurtcafé in Arcen georganiseerd. Hier werd gesproken over de identiteit van Arcen en op welke manier inwoners met de gemeente willen samenwerken aan een mooier dorp. Tijdens het tweede buurtcafé gaan we aan de slag met eigen thema’s en onderwerpen. Parkeren, groen of verkeer? Woningen voor ouderen of zwerfafval? Alles kan worden besproken. U bepaald de onderwerpen en samen met uw dorpsgenoten spreekt u over de mogelijke oplossingen. Ook zullen we de resultaten bespreken van een onderzoek dat via internet gehouden is onder de inwoners van Venlo.  Aanstaande dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in MFA de Schans voor het 2e buurtcafé!