Informatie en advies

Bij Informatie & Advies De Schans kunt u terecht met alle vragen;

Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO

Het informatie en advies bij het Huis van de Wijk MFA De Schans is geopend op:
donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077-760 06 31 Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnen lopen

Vrijwilligersdag: Taal voor het leven.

Zaterdag 1 september hebben 4 taalcoaches uit Arcen deelgenomen aan “de taal voor het Leven vrijwilligersdag” in de ECI Cultuurfabriek te Roermond.

De dag begon om 10.00 uur met een kopje koffie en een heerlijk stukje vlaai. Nadat we geluisterd hadden naar enkele toespraken, die het belang van het vrijwilligerswerk onderstreepten, werden we verrast door een optreden van Joep van Wegberg, een sing- en songwriter uit Horst. Ook hij onderstreepte door zijn liedjes het belang van taal. Na dit spetterend optreden kon iedereen deelnemen aan 2 workshops waar hij/zij zich voor opgegeven had. Deze waren zeer divers van aard, maar hadden allemaal één doel: Hoe kun je mensen met lees- en taalproblemen helpen.

Na een heerlijke lunch, waar zelfs met allerlei diëten rekening werd gehouden, konden we allemaal aan een creatieve workshop deelnemen. Erg leuk!!

Al met al een leuke dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.

 

Marian Reutelingsperger

Kalender

Oproep aan alle verenigingen die hun activiteiten in de nieuwe kalender geplaatst willen hebben.

In het voorjaar is er op deze site uitleg gegeven dat de gratis uitgegeven kalender door de dorpsraden
Arcen-Lomm-Velden in 2018 is overgenomen door FMR Producties. Toen (voor kalender 2018) liepen de aanmeldingen nog via de dorpsraad Velden. We moesten afwachten of FMR na 2018 verder wilde gaan hiermee.
Er is aangegeven dat zij door willen gaan en daarover zijn toen afspraken gemaakt. De dorpsraden treden helemaal terug, financiëel niet meer haalbaar.
De gehele lay-out en acquisitie zo ook de redactionele invulling wordt voor de kalender 2019 door FMR  verzorgd. OOK de bezorging wordt door hen uitgevoerd, jammer voor de kas van sommige verenigingen.
Er komen geen foto’s meer in zodat de schrijfruimte groter wordt.
Er ons medegedeeld dat er rond 24 juli naar alle hun bekende mailadressen van verenigingen die verleden jaar in de kalender hebben gestaan een mail is uitgegaan.
Uiteraard is dit een ongunstig tijdstip vanwege de vakantie periode.
Voor jullie als vereniging is de mail van FMR producties misschien onbekend.
Er volgt binnenkort een tweede mail, alleen op deze mail moet/kunt u reageren.
Dus niet meer via de dorpsraden!!!!
Hopelijk neemt u goede kennis van deze info en wordt het aan de secretariaten doorgegeven.