Schanstoren

Foto Perlan Reijkjavik

Gisteren is de werkgroep van de dorpsraad, die een visie voor het gebied om de Schanstoren wil opstellen, voor het eerst bij elkaar geweest. We hebben gebrainstormd wat er allemaal mogelijk is op deze plek. De werkgroep kwam uit op een aantal kernzaken die dienen als start:

  • Educatief informatiepunt
  • versterking van het vestingverleden
  • Ongedwongen genieten van de natuur

We hopen de visie tijdens de openbare dorpsraad van 13 mei te kunnen presenteren.

Werkgroep visie Schanstoren

impressie Albert Kiefer

Een van de koppelkansen in het project van de dijkversterking, is de ontwikkeling van het gebied bij de Schanstoren. Tijdens de laatste openbare dorpsraad is een oproep gedaan om lid te worden van een werkgroep om een visie voor dit gebied op te stellen namens Arcen. Leonne Keulen, Petra Raijer, Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg gaan een eerste opzet maken. Je kunt je nog steeds aanmelden indien je mee wilt praten. We hopen tijdens de volgende openbare dorpsraad van 13 mei verslag uit te kunnen brengen.

Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) Immers op de Dorperheideweg zijn beide smileys beschoten met kennelijk een luchtdrukgeweer. Deze is daardoor zwaar beschadigd en buiten gebruikt. Wordt nu ter reparatie aangeboden. Dat houdt in dat de planning voor de plaatsing mogelijk in gevaar komt. Wat jammer toch allemaal

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen.

Handhaving!

Foto Loek Backes

Op nadrukkelijk verzoek van dorpsbewoners gaan de Gemeente Venlo en de politie handhaven op fout parkeren. Dit zal gebeuren in het centrum van Arcen en dan met name Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Denk hierbij aan de parkeerplaats voor kort parkeren tegenover de bakker, de laad- en losplekken voor vrachtauto’s, het fietspad bij de Spar, de grasstrook bij de MFA en de parkeerplekken voor gehandicapten. Bij de eerste controles zal er worden gewaarschuwd. Bij opvolgende controles zal bij overtreding een boete worden uitgedeeld. De minimale boete bedraagt €95,- en kan oplopen tot €390,- voor het ongeoorloofd parkeren op een invalidenparkeerplaats. Hiermee ondersteunen de Gemeente Venlo en de politie de wens uit de samenlevingsagenda voor een veiligere leefomgeving.