Dijkversterking

Afgelopen woensdag was er een presentatie van het Waterschap waar de nota voor het voorkeursalternatief werd gepresenteerd. Dit is de volgende fase in de dijkversterking. De nota is onderaan dit artikel bijgevoegd en is voor 90% klaar. Het enige punt waar naar de Arcenaren is geluisterd is de plek van de kering in Arcen Midden, voor de rest krijgt Arcen nul op het rekest. Voorbeelden hiervan zijn Arcen Noord, de Schanstoren, de keuze van de uitvoering van de kering en de stadsmuur.

De uitkomst in Arcen Noord is een gedrocht van een dijktraject dat veel weg heeft van handjeklap tussen Waterschap en Rijkswaterstaat. RWS krijgt een dijkteruglegging en het Waterschap een pot met geld om een groot gedeelte van de dijk in Arcen aan te leggen. “Dit is toch weggooien van belastinggeld!” wordt veel gezegd.

De Schanstoren werd geopperd als koppelkans, een gebied dat voor Arcen een belangrijke ontwikkeling kan zijn, niet alleen nu maar ook in de komende 100 jaar. Dit gebied ligt in de nota echter buitendijks. Er wordt gezegd dat RWS geen millimeter prijs wil geven en dat is het dan. Ook de bewoners van la Tour Meuse voelen zich hier niet prettig bij omdat bij hoogwater de stroming dwars op de toren komt te staan.

Voor de keuze van het type kering is aan het begin van het project gezegd dat het natuurlijk allemaal maatwerk zou zijn. In een later stadium zou er uitgebreid overleg plaatsvinden. Het tegendeel is echter waar: niets maatwerk en al helemaal geen overleg.

Een andere koppelkans was de stadsmuur. Als je dan toch een kering moet aanleggen, laat deze dan tenminste geen afbreuk doen aan het cultuurhistorische karakter van het dorp. Het gedeelte kering van de Schanstoren tot en met Alt Arce zou uitgevoerd kunnen worden als voormalige stadsmuur met een opdrijvende kering. Misschien zou Arcen er zelfs wel aantrekkelijker door worden. Aan deze koppelkans is 0 (nul) vervolg gegeven.

Er wordt een litteken gemaakt in Arcen en zaken die dit litteken kunnen verzachten worden van tafel geveegd. Met andere woorden: Arcen krijgt geen stuk van de taart, alleen maar de ellende. De komende tijd gaat de dorpsraad de belangen van Arcen breder uitdragen om zo te proberen een voor Arcen acceptabele dijkversterking te krijgen.

Op deze plek stond de concept nota VKA 90% maar deze is op verzoek van het Waterschap verwijderd. Mocht u het document willen lezen dan kunt u een mailtje sturen naar info@dedorpsraadarcen.nl en u krijgt het document.

Werkzaamheden Raadhuisplein

Vandaag kregen we onderstaand bericht van Pieter van de Rijdt, onze stadsdeelmanager:

Er vinden werkzaamheden plaats aan het raadhuisplein in Arcen. Nu blijkt bij het verwijderen van de “Natuursteen-banden” vele hiervan stuk gegaan zijn. Helaas is er een levertijd van 4 tot 6 weken op deze “Natuursteen-banden”. Er is afgesproken met de aannemer dat we nu op locatie alles gaan opruimen zonder dat er banden gemonteerd gaan worden. Bij binnenkomst van de banden zullen deze met spoed gemonteerd gaan worden.

Wat brengt het nieuwe jaar?

Allereerst een gelukkig nieuwjaar! In 2020 wil de dorpsraad vooral blijven weten wat er allemaal speelt in Arcen. Dit is het allerbelangrijkste voor het goed functioneren van de dorpsraad. Losse meldingen moeten bij de gemeente Venlo worden gedaan maar als je er niet uitkomt of geen reactie krijgt ben je bij de dorpsraad aan het juiste adres. Tevens willen we het contact met de gemeente Venlo intensiveren. De gemeente is de instantie die zaken voor burgers goed voor elkaar moet zien te krijgen, ook in Arcen. Wat wij kunnen doen is aandacht vragen voor wat er in Arcen speelt. Dit doen we in eerste instantie direct bij de gemeente en als het nodig is met hulp van de media. In juni nemen Wies Muyres en Hans Naus, na zich zeer lange tijd ingezet te hebben voor de dorpsraad, afscheid als bestuurslid. Jammer dat ze er uit stappen maar het biedt natuurlijk ook mogelijkheden voor anderen om zich via de dorpsraad in te zetten voor de gemeenschap!

De werkgroep verkeer heeft veel plannen. De parkeervisie moet eindelijk worden uitgevoerd opdat de overlast in Arcen wordt verminderd. Helaas is hier tot op dit moment geen geld voor vrijgemaakt door de gemeente Venlo. Er zal een proef worden gedaan met eenrichtingsverkeer op Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. De route van de bus is onderwerp van gesprek en zwaar verkeer moet uit het centrum worden geweerd. Over al deze zaken zal een enquête volgen.

De werkgroep dijkversterking zal ook komend jaar hand in hand gaan met de belangenvereniging bewoners aan de Maas. Samen staan we sterker! De ruimte voor de rivier ligt bij Hertogbroek en aan de overzijde van de Maas in Lottum/Broekhuizerweerd. Uitvoering van deze plannen zou voor Arcen 35cm minder verhoging betekenen voor de dijken, hier blijven we voor lobbyen. Het Waterschap heeft met de bewoners van Arcen Centrum overeenstemming bereikt over de plek waar de dijk komt te liggen, over de uitvoering nog niet. De bewoners willen een opdrijvende dijk maar het Waterschap vindt deze te duur. Een vaste kering met glas zou volgens het Waterschap een prima oplossing zijn. Het dijktraject bij de Schanstoren is nog onduidelijk terwijl dat een zo belangrijk gedeelte is voor Arcen. Als de parkeervisie wordt uitgevoerd zal dit de plek zijn waar toeristen Arcen zullen binnenwandelen en biedt deze mooie plek volop kansen voor ontwikkeling. Daarom is een goede bepaling van het dijktraject een must voor Arcen. In Arcen zuid komen de kasteeltuinen en de watermolen binnendijks terwijl de beek toegankelijk wordt gemaakt voor vissen die vanuit uit de Maas de beek op willen zwemmen.

De werkgroep speelpark werkt met veel voldoening aan de verdere ontwikkeling van het park. Er spelen veel kinderen in het park en dat alleen al geeft energie om verder te gaan. Ook van de picknicktafels wordt regelmatig gebruik gemaakt. Een wens voor komend jaar is om verlichting in het park aan te brengen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de gemeente Venlo.

Verder hopen we volgend jaar de werkgroepen bomen en verbinding nieuw leven in te blazen. Voor de bomen zal er dan eerst een voorbereidingskrediet moeten worden vrijgemaakt door de gemeente, anders heeft het geen zin.

Samengevat zal er ook het komende jaar volop werk zijn voor de dorpsraad. Zet u er samen met ons de schouders onder? Als we het samen doen krijgen we zaken voor elkaar, dat heeft afgelopen jaar bewezen!