Is het Waterschap tegen een eiland?

Gisteravond spraken Waterschap Limburg en de Dorpsraad Arcen over het voorgenomen eiland bij de Hertog Jan brouwerij. Dit alles vond plaats tijdens het Nedinscoplein van omroep Venlo. Het lijkt er op dat het waterschap nu om is en geen eiland meer wil maar een schiereiland. Als het glas halfvol is dan kun je dit als pure winst zien. Arcen wil echter het glas helemaal gevuld hebben! Klik op de afbeelding om de uitzending te bekijken. Na het openingsnummer door de band Jane zijn de dijken in Arcen het eerste onderwerp.

 

Weggooien belastinggeld

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over Hertogbroek als alternatief voor de systeemmaatregel (een ringdijk om de brouwerij). Hertogbroek levert ongeveer 20 cm peilwinst op, past in het landschap en is wat de bewoners willen. Het commentaar van het Waterschap is dat de systeemmaatregel nog steeds nodig is. Jammer dat in het artikel niet wordt gevraagd naar het waarom. Waarschijnlijk staat het Waterschap dan met de mond vol tanden. €40 miljoen uitgeven voor 2 cm peilwinst is niet uit te leggen, dit is weggooien van belastinggeld! Een ringdijk past bovendien niet in het landschap en verpest het woongenot van vele inwoners aan de Maasstraat die een dijk pal achter hun huis krijgen. Ook zullen enkele huizen gesloopt moeten worden om de schamele 2 cm peilwinst voor elkaar te krijgen. Dat de systeemmaatregel een slecht plan is proberen we minister Cora van Nieuwenhuizen ter plekke te laten zien, de uitnodiging is de deur uit.

Werkgroep Dijkversterking

De werkgroep is bij elkaar geweest en heeft elkaar bijgepraat over de lopende zaken.

Arcen Noord: Het rapport Hertogbroek is binnen en we zullen dit binnenkort publiceren. Eerst willen we nog commentaar van het Waterschap afwachten over onze bevindingen. Samengevat is de conclusie van dorpsraad Arcen dat Hertogbroek een waterstandsverlagend effect van 18,5 tot 20,7 cm geeft. Wel moet er nog nader onderzoek gedaan worden naar de benodigde aanpassingen voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Tevens maakt plan Hertogbroek de systeemmaatregel Arcen overbodig. Er moet nog aan de bewoners gevraagd worden naar hun voorkeur voor het traject ná de brouwerij. Langs de Maasstraat richting Rooland of richting oosten parallel aan de kruisweg.

Arcen Centrum: Het zijn het vooral de financiën waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Er heeft in de Limburger een artikel gestaan over het geld dat op is voor de dijkversterkingen. Betekent dit dat Arcen geen opdrijvende dijk krijgt? Wat kost een opdrijvende dijk?

We zijn volop in de slag met allerlei professionals en beslissers en hopen dat de minister en het Waterschap Limburg goede keuzes maken. Meer nieuws tijdens de openbare dorpsraad.

 

Openbare Dorpsraad

Ditmaal een groot aantal onderwerpen. Hoofdmoot is de parkeervisie die zo goed als af is. Jasper van der Beek zal de visie presenteren waarna er nog zaken kunnen worden ingebracht door de aanwezigen. Hierna wordt de visie definitief en komt er hopelijk ook geld vrij op de begroting. Zodra de visie beschikbaar is komt deze op onze website. Laat je horen!

HIER is de downloadbare versie

Veilige Schoolzones

RENDERS-2 Julie – Weiert

In de komende weken zal de gemeente uitvoering gaan geven aan het project Veilige Schoolzones. Het ontwerp voor Arcen staat in bovengenoemde link Renders-2 Julie-Weiert.

Er zullen 2 accentpalen geplaatst worden en 2x schoolzone aangebracht worden in een markering. Op de foto zijn de accentpalen wel te zien maar de markering schoolzone niet. Deze wordt wel in de uitvoering meegenomen.

Vanuit de werkgroep verkeer is de vraag neergelegd bij de gemeente of er bij de kruising Lingsforterweg/Barones van Wijmarstraat  (ook een ingang naar de school) eveneens een dergelijke voorziening komt. Hierop hebben we nog geen antwoord gekregen.

Het streven is om de uitvoering van dit project voor de bouwvak bij alle scholen in Venlo af te ronden.