Opvang Oekraïeners in hotel Rooland

Onderstaande brief kregen wij van de gemeente Venlo om Arcen in te lichten over het plan om Oekraïense vluchtelingen op te gaan vangen in hotel Rooland. Als er meer nieuws vanuit de gemeente komt, wordt dat hier geplaatst.

Beste bewoner,

De brute Russische aanval op Oekraïne heeft een massale vluchtelingenstroom veroorzaakt. De dagelijkse beelden van vluchtende mensen richting het vrije Westen zijn hartverscheurend. Vele Europese landen stellen alles in het werk om Oekraïense vluchtelingen zo snel als mogelijk in veiligheid te brengen. Alle Nederlandse gemeenten bereiden zich daarom voor om op korte termijn waardige opvanglocaties beschikbaar te hebben. Ook Venlo heeft inmiddels een overzicht van mogelijke opvanglocaties, verspreid over onze gemeente, in beeld gebracht. Want uiteraard willen ook wij ons steentje bijdragen aan deze gezamenlijke opdracht.

U ontvangt deze brief omdat in uw omgeving een opvanglocatie zal worden ingericht. De gemeente maakt namelijk gebruik van Fletcher Hotel Rooland aan de Roobeekweg in Arcen. Hier kunnen ruim 100 personen worden opgevangen. Vanaf zaterdag 11 maart 2022 is deze opvanglocatie operationeel. Voor hoelang vluchtelingen hier gaan verblijven, valt op dit moment niet precies te voorspellen. Daarvoor vragen wij uw begrip. Er wordt met man en macht gewerkt om alles zo snel mogelijk in gereedheid te brengen.

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14077. Wilt u zelf in actie komen en Oekraïense vluchtelingen helpen? Dat kan. Meer informatie daarover vindt u op www.venlo.nl/inval-oekraine. We gaan samen laten zien dat Venlo een gastvrije gemeente is, die onze Oekraïense medemens wil ondersteunen en met open armen ontvangt. Alvast hartelijk dank voor uw steun en begrip.

Met vriendelijke groet,

de gemeente Venlo

PRE-MANTELZORGWONING BIJ UW HUIS?

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst.

Meer informatie over de (pre-)mantelzorgregeling vindt u via: www.venlo.nl/omgevingsvergunning. Heeft u nog vragen? Bel dan via telefoonnummer 14 077 of stuur een e-mail naar info@venlo.nl.

Agenda Openbare Dorpsraad

Aanstaande woensdag is er weer een Openbare Dorpsraad. Alleen toegang met coronatoegangsbewijs en met mondkapje. Als je op een stoel zit mag het mondkapje af. Bij aanvang is er koffie of thee en géén pauze. Wel een drankje na afloop. De notulen van de vorige vergadering kun je vinden onder “archief” > “notulen”.

Arriva komt vertellen waarom of de bus uit het centrum moet verdwijnen en de werkgroep wonen geeft een presentatie over de enquêtes die zijn gedaan en op welke wijze er wordt geprobeerd om meer huizenbouw mogelijk te maken in Arcen. Het beloofd weer een interessante avond te worden!

Overdracht Speelpark “’t Wijdtveld” aan Stichting VAVA

Sinds de sloop van basisschool ‘t Wijdtveld was er animo in Arcen om op deze plek een speelpark te realiseren. De dorpsraad heeft hierin, samen met enkele ouders, het voortouw genomen.

De grond kwam in bruikleen bij de dorpsraad en met een werkgroep gingen we aan de slag. We kregen fondsen los bij verschillende instanties en investeerden dit in speeltoestellen. Deze werden samen met de kinderen van Basisschool “de Weiert” uitgezocht. Ook werden er picknicktafels geplaatst en een weg door het park en fietscrossbaan aangelegd. Vorig jaar werden er nog toestellen in het hondenspeelveld geplaatst.

De inrichting van het hele park kan nog beter met meer groen, maar omdat een investeerder recht heeft tot 2024 om er huizen te bouwen en de grond door ons weer opgeleverd moet worden als gekregen, wordt hier nog mee gewacht.

Het beheren van een speelpark is niet een van de taken die een dorpsraad moet doen, we hebben het alleen mogelijk willen maken. Daarom is de bruikleenovereenkomst met instemming van de gemeente Venlo over gedaan aan de Stichting Van Arce Veur Arce (VAVA). Hiermee wordt de werkgroep Speelpark van de Dorpsraad opgeheven en gaan de leden verder onder de al bestaande stichting VAVA. De voorzitter is Natascha Riteco en de secretaris Angelique Kuijpers. Veel succes met het speelpark!

Kalender van Arcen, Lomm en Velden

Op de kalender van 2022 staan de ophaaldagen van het afval door de gemeente Venlo niet vermeld. Dit komt volgens de gemeente Venlo omdat zij bij het ter perse gaan van de kalender nog geen duidelijkheid hadden over de ophaaldagen vanaf april 2022. De dorpsraad wordt hier af en toe op aangesproken maar wij gaan alleen over de verspreiding van de kalender en niet over de inhoud, behalve natuurlijk over onze eigen activiteiten.

Wat betreft de verspreiding; dit jaar zat er een flyer bij de kalender gevoegd met de vraag of u aan wilt geven dat u de kalender gebruikt en deze ook in de komende jaren graag wilt blijven ontvangen. Op deze vraag kwamen 233 positieve reacties binnen bij de dorpsraad.

We hebben daarom besloten volgend jaar de kalender in een kleinere oplage te laten drukken. Deze worden dan niet meer rondgebracht, maar kunnen dan in een of meerdere winkels in Arcen worden opgehaald.