Géén openbare dorpsraad in september

Het bestuur heeft besloten om in september geen openbare dorpsraad te organiseren in verband met de corona crisis. De eerstvolgende openbare dorpsraad is nu gepland op woensdag 25 november. Wij zullen extra aandacht besteden aan deze website en vaker artikelen plaatsen in de Maasdorpen. Ook via social media zullen wij extra actief zijn om de inwoners te informeren over zaken die spelen, maar ook om te vragen welke verbeterpunten er voor Arcen zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze punten te melden via info@dedorpsraadarcen.nl. Dit mailadres is echter geen brievenbus voor zaken die bij de gemeente moeten worden gemeld. Deze brievenbus is info@venlo.nl van de gemeente Venlo, tijdens kantooruren telefoonnummer 14077.

Krantenartikel was toch juist

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een mededeling doen uitgaan met betrekking tot het eerste deel van de motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen: “Binnen een maand, middels de weergave van een tijdlijn met data waarop feitelijke informatie beschikbaar was, aan PS te rapporteren of de weergave in De Limburger correct was”. Helaas is deze mededeling gedaan zonder vooraf met de dorpsraad te spreken. Afgelopen woensdag zijn twee ambtenaren van de Provincie Limburg alsnog naar Arcen afgereisd om de mededeling te bespreken. We hadden een goed gesprek en kwamen tot de conclusie dat in de mededeling geen antwoord werd gegeven op de vraag van de motie. Indien de tijdlijn en feiten uit de mededeling naast het artikel worden gelegd, blijkt dat het artikel correct is en het antwoord ja had moeten zijn. De dorpsraad vindt dat er een correctie moet worden gedaan op de mededeling en alsnog het correcte antwoord aan PS moet worden gegeven. De dorpsraad heeft tevens enkele andere onvolkomenheden van de mededeling aangegeven. De Provincie gaat hiermee aan de slag.

Daarna hebben we een overleg gevoerd over Hertogbroek, wat deel twee van de motie betreft. De samenhang van Hertogbroek met de dijkversterking werd duidelijk en we constateerden dat er een totaalplan moet komen om het knelpunt bij het veer naar Broekhuizen op te lossen. Deze constatering is een eerste stapje in een lange weg.

Provinciale Staten laat Hertogbroek onderzoeken!

Uitslag van de stemming

Vanavond is in de Provinciale Staten een motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen in stemming gebracht. Met een overweldigende meerderheid werd deze aangenomen. De motie vraagt om een onderzoek naar de aantijgingen van de dorpsraad aan het waterschap dat deze de minister onjuist heeft geïnformeerd en naar een rapportage van de effectiviteit van plan Hertogbroek en of Hertogbroek kan dienen als alternatief voor de dijkteruglegging. Hieronder kunt u de hele motie downloaden. Dank Thea!