Omgevingswerkgroep van het Waterschap

Afgelopen maandag was er een omgevingswerkgroep van Waterschap Limburg over de dijkversterkingen. Er werd verteld waar we zitten in het proces en hoe het verder gaat. De belangrijkste zaken zijn dat komend jaar MER fase 1 wordt afgerond. Er wordt een gevoeligheidsanalyse (?) uitgevoerd over de effecten van de plannen Lottum/Broekhuizerweerd en Hertogbroek. Deze plannen hebben een peil verlagend effect op Arcen en Venlo, maar hoe veel? Volgend jaar rond deze tijd moet dan bekend zijn waar de dijk komt te liggen. Op de openbare dorpsraad van 6 september volgt een nadere toelichting.

Verder kregen we een presentatie over de Noordelijke Maasvallei en waarom het zo moeilijk is om hier bescherming te bieden én recht te doen aan het landschap en de mensen. Het is heel anders dan in de rest van het land. Ook werd duidelijk dat uitzicht in Nederland geen recht is. Om voor elkaar te krijgen dat je wel uitzicht houdt moet je andere zaken er bij betrekken.

Tevens werd nog even ingegaan op de antwoorden op de zienswijze. De werkgroep van de dorpsraad vindt deze beneden peil en is teleurgesteld. Er is een mail naar het Waterschap gestuurd waarin de tekortkomingen van de beantwoording worden aangegeven.

Hekken op de Wal

Binnengekomen bericht over bouw aan de Wal: Deze week zullen de hekwerken worden verwijderd, gemeente is echter nog niet gestart met het maken van de trottoirs. De parkeerplaats achter het hotel zijn we ook aan het opruimen, deze zal mogelijk gedeeltelijk deze week, anders volgende week worden vrijgegeven.

Inzaaien gras rondom het MFA

In verband met de Koningsspelen is er door de gemeente later gestart met de werkzaamheden aan de het terrein voor het MFA. De grondwerkzaamheden zijn verricht, maar nu is het te droog en te warm om gras in te zaaien. Er komt dan waarschijnlijk onvoldoende loof op om het te laten overleven. Het ziet er naar uit dat het nog een tijdje warm en droog blijft, daarom is besloten het inzaaien na de bouwvak te doen als de weersomstandigheden voor het gras waarschijnlijk beter zijn. Dit heeft voor het terrein geen gevolgen, dat ligt klaar, en het is ook niet erg mochten kinderen er overheen lopen of gaan spelen. Vooraf aan het inzaaien dient het terrein toch weer zaaiklaar te worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Richard Bosman
Stadsdeelmanager

Achterstallig werk?

Onderstaande mail kregen we afgelopen donderdag (28-06-2018) binnen van de gemeente. Ligt er zo veel achterstallig werk bij de gemeente?

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft op 13-4-2017 een melding bij de gemeente Venlo gedaan over de openbare ruimte, met als onderwerp: onderhoud gebouwen/kunst. Met deze e-mail informeren wij u over de afhandeling van uw melding.

Voor uw melding staat normaal gesproken een afhandeltermijn van 10 werkdag(en). Vanwege onderstaande reden kan uw melding niet binnen deze termijn afgehandeld worden. Uiterlijk 27-4-2017 handelen wij uw melding af.
Toelichting: .

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze melding, dan kunt u uw vraag mailen naar info@venlo.nl onder vermelding van uw zaaknummer 1135xx.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Venlo
Klant Contact Centrum

Kennismaking met wethouder Roest

Vanochtend heeft het bestuur van de dorpsraad kennis gemaakt met onze wijkwethouder, de heer Roest (rechts op de foto). Het was een goed gesprek waarin de knelpunten van Arcen én van de Gemeente Venlo aan de orde kwamen. De wethouder komt deze zomer nog eens op de fiets poolshoogte nemen en zal tijdens de openbare dorpsraad van 6 september zich voor komen stellen.