Inzage bouwplannen, vergunningen en regels gemeente Venlo

Informatie rondom aanvragen van vergunningen , bekendmakingen van bouwplannen en regels, wordt al enige tijd niet meer vermeld in de huis-aan-huisbladen. Om toch op de hoogte te blijven van bekendmakingen bij u in de buurt kunt u een app downloaden of zich via e-mail aanmeldingen. Voor meer informatie gaat u naar de website www.venlo.nl/bekendmakingen.

Op https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage vindt u bekendmakingen en stukken van bestemmingsplannen, besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen.

Het vroegere huis-aan-huisblad ViaVenlo wordt niet meer huis aan huis verspreid, Het weekblad is een bijlage geworden van Dagblad de Limburger en abonnees krijgen dit op woensdag bij de krant. Ook bestaat de mogelijkheid om een Via gratis af te halen. Voor vragen over afhaalpunten kunt u terecht bij Mediahuis Limburg (klantenservice 088-7780888)

U kunt het weekblad Via ook digitaal inzien op https://www.limburger.nl/via

Opdrijvende dijk

Voor het aanzicht van Arcen zou het veel beter zijn om in het centrum een opdrijvende dijk te realiseren in plaats van een muur met glas. Een zelfopdrijvende dijk is nagenoeg niet te zien bij normale waterstanden en komt omhoog bij hoogwater. Het aanzicht van Arcen blijft dan minstens zo mooi als het nu is én Arcen is goed beschermd tegen hoogwater. Het contact van het dorp met de Maas blijft behouden.

Ben je ook voor een opdrijvende dijk? Laat dit weten door een bijdrage te storten, ook al is het maar één euro. Het aantal mensen dat reageert is nu van meer belang, dan de hoogte van de bijdrage. Met die bijdrage laat je zien dat Arcen, Arcen wil blijven.

Stort je bijdrage via overschrijving naar bankrekening:
NL 09 RABO 032 341 2831 t.n.v. Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas
onder vermelding van “Bijdrage Zelfopdrijvende Dijk”.

Of
Doe je bijdrage in een enveloppe (met vermelding van naam en adres) in de brievenbus op Maasstraat 27 of 59

Of
Maak gebruik van de QR code

Bladkorven

De herfst is begonnen en de bladeren vallen weer. Bladafval kunt u kwijt in een bladkorf bij u in de buurt. In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in!

Meststof akkers
De gemeente Venlo heeft afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers onderploegen. De bladeren vergaan onder de grond en zorgen zo voor een goede bemesting van het land. Voor de gemeente is dit goedkoper dan het bladafval naar een afvalverwerker te brengen. 

Geen ander tuin- of snoeiafval
Maar als er toch ander groenafval in een bladkorf terecht komt, kan de agrariër het niet gebruiken. De hele inhoud van de bladkorf moet dan op een andere, duurdere manier verwerkt worden. 

Na de eerste keer dat bewoners ander afval dan blad in de bladkorf gooien, komt er een gele waarschuwingskaart aan de bladkorf te hangen. Als het vaker voorkomt, dan haalt de gemeente deze weg en wordt deze niet meer teruggeplaatst.

Grof tuinafval en snoeiafval kunt u gratis inleveren bij het milieustation.

Locaties bladkorven
We begrijpen dat iedereen het liefst een bladkorf in de eigen straat heeft staan. Er staan in totaal 340 bladkorven die we zo goed mogelijk verspreiden over de hele gemeente. Dit is het maximale aantal dat we kunnen verwerken, we plaatsen dus ook geen extra bladkorven meer. De locaties waar de bladkorven staan zijn een aantal jaren geleden in overleg met de wijkraden vastgesteld. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de boomrijke straten waar veel overlast door blad te verwachten is. 

Locaties van de bladkorven kunt u vinden op de site:

https://www.venloonline.nl/nieuws/2020-09-30/bladkorven

help mee en doneer!

De plannen voor de dijkversterking in het centrum van Arcen gaan er van uit om een glazen wand te realiseren als op bijgaande impressie van het Waterschap. In de ogen van de dorpsraad doet een glazen wand echter totaal geen recht aan het karakter van Arcen aan de Maas en betekent dit een vreselijke aanblik van ons dorp. Bent u het hiermee eens?

We kunnen een glazen wand voorkomen en het karakter van Arcen aan de Maas behouden. Dit kan door een opdrijvende dijk te realiseren. Voorwaarde is dat het verschil in prijs tussen een glazen wand en een opdrijvende dijk wordt weggewerkt. Het prijsverschil is relatief nog maar klein en het is zeker mogelijk om dit weg te werken. Om de gemeente Venlo, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg te bewegen het verschil te overbruggen moeten we laten zien dat er veel draagvlak is in het hele dorp voor een opdrijvende dijk. Dit kun je laten zien door een bedrag over te maken op NL09RABO0323412831 t.n.v. stichting belangenbehartiging bewoners aan de Maas onder vermelding van “zelfopdrijvende dijk”. Het is vooral belangrijk dat veel mensen een donatie doen, de hoogte hiervan is wat je hiervoor kan missen.

Help mee en laat Arcen een Parel aan de Maas blijven!