Zakkenduuster

Van de gemeente Venlo hebben we bericht gekregen dat er op de Lingsforterweg, tegenover het voormalige café de Inaborg, 2 lantaarnpalen bijgeplaatst worden om de straat voldoende verlicht te krijgen. Het kost tijd en moeite maar het “zakkenduuster” gaat verdwijnen op deze weg. Het vasthoudende karakter van Thijs Reutelingsperger werpt zijn vruchten af, dank Thijs!

Werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding heeft een bijeenkomst gehad. Er werd gesproken over:

  1. Het Taalcafé: Dit wordt in oktober nog opstart door Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg. De bedoeling is om in MFA de Schans eenmaal per maand een bijeenkomst te houden met koffie en thee met een koekje. De enige voorwaarde is dat er Nederlands wordt gesproken. Nadere info volgt via FB, Website en de Maasdorpen.
  2. Wensbus: Tijdens de volgende openbare dorpsraad van 15 november zal Wil Joosten een presentatie geven over de wensbus. De bedoeling is om in Arcen een wensbus te realiseren vanaf juni 2018. Misschien kan er eerder iets gedaan worden indien wenselijk.

Peiling woningbehoefte

 

Er zijn Arcenaren die een woning zoeken in Arcen. Huur, koop of misschien wel een kavel om te bouwen. De zoekers naar koopwoningen worden bediend door de makelaars, waarvan we er enkele in Arcen hebben. Huurwoningen zijn er weinig en kavels bijna niet. De werkgroep verbinding van de dorpsraad wil zich inzetten om zo veel mogelijk Arcenaren de kans te geven op een passende woning in Arcen. Er is al eens een onderzoek gedaan naar de woningbehoefte maar dat is verouderd. Als de actuele behoefte bekend is kunnen wij aan de slag gaan richting woningbouwvereniging en gemeente om de wensen aan te geven, vandaar deze oproep. Natuurlijk wordt uw aanmelding vertrouwelijk behandeld en worden er geen namen bekend gemaakt. De aanmeldingen worden enkel verwerkt in de totale behoefte.

 

Zoekt u een (andere) woning?

* Ik zoek een sociale huurwoning. Graag aangeven eengezins- of seniorenwoning. Om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen moet aan bepaalde inkomenseisen worden voldaan.

* Ik zoek een huurwoning in de vrije sector. Graag aangeven eengezins- of seniorenwoning.

* Ik zoek een bouwkavel.

 

Wilt u deelnemen aan deze peiling? Uw gegevens worden natuurlijk vertrouwelijk behandeld. Geef u dan op via info@dedorpsraad.nl of bel Jack Geelen: 06-22822871. Vermeld s.v.p. uw leeftijd.

Dinsdag 3 oktober 19.30 uur werkgroep Verbinding

Dinsdag 3 oktober om 19.30 is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA “de Schans”. Voel je je aangesproken door een van de agendapunten of heb je zelf nog andere punten waarin we iets in kunnen betekenen voor Arcenaren, kom dan naar de bijeenkomst. Iedereen is welkom!

Agendapunten:
1. Wensbus of wijkbus in Arcen. Kunnen we met vrijwilligers een vervoerssysteem opzetten in Arcen zodat iedereen vervoer heeft? Wil Joosten brengt verslag uit van een bijeenkomst in Venlo over dit thema.
2. Taalcafé. Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg gaan 1x per maand een taalcafé beginnen in MFA de Schans. Nadere uitleg volgt. Zij hebben onder andere het taalcafé in Venlo bezocht.
3. Onderzoek Woningbehoefte. Wie zoekt er nog een (andere) woning in Arcen? Hoe kunnen we hier handen en voeten aan geven? Jack Geelen en Cecile van den Kroonenberg Beginnen een onderzoek.
4. Wat kunnen we verder nog betekenen voor Arcen?

Asfalteren Lingsforterweg

In november wordt de Lingsforterweg voor het kasteel opnieuw geasfalteerd. Dit was reden voor de dorpsraad om te onderzoeken of er mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen aan deze weg. Fietsers vanaf de Maliebaan moeten 2x de Lingsforterweg oversteken als ze richting dorp willen. Kan dit anders? Veiliger? Afgelopen woensdag heeft een ambtenaar van de gemeente Venlo op de fiets een werkbezoek gebracht aan Arcen om de situatie ter plekke te bekijken. Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg hebben hem namens de dorpsraad met een kopje koffie ontvangen waarna er via de Maliebaan naar de Lingsforterweg werd gefietst. Will had speciaal voor deze gelegenheid zijn fiets uit de mottenballen gehaald. Tijdens de schouw ter plekke kwamen er 2 fietsers uit Noordelijke richting die rechtsaf de Lingsforterweg insloegen i.p.v. 2x over te steken wat eigenlijk de bedoeling is. Het punt van de dorpsraad werd live geïllustreerd. Deze fietsers waren niet ingehuurd! Duidelijk werd dat het kruispunt niet  op een eenvoudig manier verbeterd kan worden. Het blijft een rotpunt waar allerlei verkeersstromen goed op elkaar moeten letten. Eigenlijk zou er een mega-ingreep plaats moeten vinden op de rotonde om de stromen optimaal te laten verlopen. Deze ingreep is veel groter dan alleen het asfalteren van de Lingsforterweg en zal daarom nu niet gebeuren.

De dorpsraad heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het tweezijdig fietspad aan de zuidzijde veel te smal en gevaarlijk is. Het voldoet niet aan de wettelijke normen voor een tweezijdig fietspad en doet tevens ook nog dienst als voetpad. Het is de hoogste tijd dat er een apart voetpad langs wordt gelegd, zodat er meer ruimte ontstaat voor de fietsers. De Kasteeltuinen zijn bereid zijn om een voetpad op hun grondgebied toe te staan. De aanvraag voor een voetpad is reeds lange tijd geleden gedaan bij de gemeente. De dorpsraad hoopt dat er snel geld vrij komt voor de aanleg. Hier kan met weinig middelen een grote verbetering worden bereikt die de verkeersveiligheid ten goede komt!