Speelpark

De werkgroep speelpark bestaat uit:

  • Hennie Rheiter
  • Eveline van der Staij
  • Natasha van Meel
  • Els Imming
  • Frank van der Staij
  • Angelique Kuijpers
  • Ralf Smits

Twee dames, Eveline van der Staij en Natascha van Meel zijn al een hele poos geleden met het idee gekomen voor het realiseren van een speeltuin op de plaats waar nu de oude school gesloopt wordt. Zij zijn begonnen met een handtekeningenactie om te kijken of er draagvlak voor was en hebben 624 handtekeningen opgehaald. Door op verschillende plaatsen druk te zetten en de gemeente te overtuigen van het nut van een speeltuin heeft de dorpsraad voor elkaar gekregen dat de gemeente groen licht gaf. Er is geen enkele andere speelgelegenheid in Arcen, behalve dan op het huidige schoolplein, maar de plaats van de oude school tussen de woonwijken, lijkt de dorpsraad een prima plek voor een speel- beweeg- en ontmoetingsplek.

De werkgroep heeft op dit stuk grond een plek gerealiseerd waar iedereen tussen de 9 en 99 jaar kan vertoeven. Er een gedeelte met speeltoestellen voor de jongsten en de wat ouderen. Er worden binnenkort wat bankjes geplaatst en prullenbakken, zodat het een parkachtige omgeving wordt met ontmoetingsplekken voor iedereen. Ook is er een crossbaantje en een hondenrenplek. Het park zal binnenkort nog meer worden aangekleed met groen.