Speelpark

De werkgroep speelpark bestaat uit:

 • Hennie Rheiter
 • Eveline van der Staij
 • Natasha van Meel
 • Els Imming
 • Jessica van Os
 • Joyce Houben
 • Maurice Houben
 • Frank van der Staij
 • Ton Jetten
 • Angelique Kuijpers
 • Pieter Pelser (bewonersondersteuner Gemeente Venlo)

Twee dames, Eveline van der Staij en Natascha van Meel zijn al een hele poos geleden met het idee gekomen voor het realiseren van een speeltuin op de plaats waar nu de oude school gesloopt wordt. Zij zijn begonnen met een handtekeningenactie om te kijken of er draagvlak voor was en hebben 624 handtekeningen opgehaald. Door op verschillende plaatsen druk te zetten en de gemeente te overtuigen van het nut van een speeltuin heeft de dorpsraad voor elkaar gekregen dat de gemeente groen licht gaf. Er is geen enkele andere speelgelegenheid in Arcen, behalve dan op het huidige schoolplein, maar de plaats van de oude school tussen de woonwijken, lijkt de dorpsraad een prima plek voor een speel- beweeg- en ontmoetingsplek.

De werkgroep wil op dit stukje grond een plek maken waar iedereen tussen de 9 en 99 jaar kan vertoeven. Het zou fijn zijn als er een gedeelte kan worden gerealiseerd voor de allerkleinsten, wipkippen e.d. En natuurlijk wat speeltoestellen voor kinderen in de basisschoolleeftijd. We willen wat bankjes plaatsen, prullenbakken, zodat het een parkachtige omgeving wordt met ontmoetingsplekken voor iedereen. Behalve speeltoestellen denken we aan een dambord, aan knikkerputjes en een klein crossbaantje. De familie Houben meldde in contact zijn met de gemeente over een hondenuitlaatrenplek ergens op dit terrein. Als deze uitlaatplek goed wordt afgezet en afgeschermd lijkt dat geen probleem. Tenslotte ligt de huidige uitlaatplek ook pal naast het trapveldje. De heer Roland Sijbers van de gemeente is al naar de plek komen kijken en heeft toegezegd dat de gemeente zal meebetalen en dat we ook via hen de speeltoestellen kunnen aanschaffen. Zij zorgen dan daarna ook voor het onderhoud.