Bomen

De werkgroep bomen bestaat uit:

  • Wies Muijres (Voorzitter)
  • Bèr Geurts,
  • Lex Blokland
  • Anita Hegger
  • Anita Thiesen
  • Marcel Pauptit

Eind 2016 kreeg de dorpsraad bericht van de gemeente dat de kastanjebomen aan de Maasstraat 2 ziektes bevatten: de kastanjemot en de kastanjebloedingsziekte. Deze laatste ziekte is dodelijk voor de kastanjebomen. Vanuit Duitsland is deze ziekte Nederland binnengedrongen en de ziekte is besmettelijk. In Arcen bestaat de Maasstraat vanaf de Kruisweg richting dorp uit louter kastanjebomen. Vooral de bomen bij de Kruisweg zijn erg aangetast en moeten gekapt. Er was echter iets dat de kap in de weg stond: de vleermuis. De oplossing is dat alleen de bomen die een direct gevaar vormen en geen holen bevatten (waar vleermuizen in kunnen wonen) direct gekapt worden. De bomen die er ernstig aan toe zijn maar holen bevatten worden gekandelaberd = zeer sterk gesnoeid.

Uiteindelijk gaan alle kastanjebomen weg en worden vervangen door Beuken. De keuze voor beuken is genomen door de bewonersgroep Maasstraat. Voordat er beuken geplant kunnen worden moet er eerst nog overleg plaats vinden over de herinrichting van de Maasstraat. Er liggen kabels in de grond die verlegd moeten worden. Ook wil de gemeente rekening houden met een eventuele dijkverlegging langs de Maasstraat. Het gaat dus nog wel even duren. De dorpsraad wil echter wel zeker stellen dat er bomen terug komen en het liefst van een flinke maat. Op dit moment is de kastanjelaan een visitekaartje voor Arcen en dat moet weer zo worden. Er wordt ingezet op een plan zodat er dikkere bomen terug komen, ook al zou dit een meerjarenplan betekenen. De bewonersgroep Maasstraat wil graag dat de dorpsraad dit begeleidt, vandaar dat deze groep nu onder de dorpsraad valt en er ook Arcenaren die niet aan de Maasstraat wonen kunnen aansluiten.