Werkgroep wonen is verbouwd!

De werkgroep wonen heeft nieuwe energie getankt. Peter Smits is de nieuwe voorzitter en zal ook de verbinding zijn met het bestuur. Verder bestaat de groep uit Wil Joosten, Jaques Geelen en Cecile van den Kroonenberg. De werkgroep zal zich in eerste instantie bezighouden met herbouw aan de Dunantstraat waar de voormalige bejaardenhuisjes gesloopt gaan worden. Verder zou het fijn zijn als er meer levensloopbestendige woningen komen met als voorbeeld de huizen aan de Wal. Hier kunnen jongeren maar ook ouderen hun plek vinden. Hiervoor gaan we met de gemeente en Woonwenz aan de slag. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via deze website, sociale media en hopelijk weer eens een openbare dorpsraad!

Geef een antwoord