Werkgroep GROEN

Afgelopen dinsdag is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we over van alles en nog wat hebben gepraat maar toch vooral over de Maasstraat. Belangrijk is dat het hele binnendijkse stuk van de Maasstraat wordt aangepakt en wel over de hele breedte. Dit betekent dat ook de bermen en het wegdek moeten worden meegenomen. Misschien moet de upgrade dan na de dijkverzwaring worden doorgevoerd wegens de zware vrachtwagens of kunnen die onder langs de Maas? Het zal een grote en kostbare ingreep worden en daarom moet er een projectleider komen vanuit de gemeente Venlo. De werkgroep wil samen met de werkgroep verkeer een mail sturen naar de verantwoordelijke wethouders. In de mail moet het ambitieniveau worden betoogd, de prachtige entree van Arcen moet in ere worden hersteld!

Ook voor het DOP (dorps ontwikkelings plan) 2024 kan de groep een grote rol spelen. Er komt een hoofdstuk Biodiversiteit/Groen in. Plukroutes, wandelroute bomen, wildgroei bermen, maatvoering bermen en riool overstort zijn zaken die geopperd werden voor het DOP.

Tevens werd de stand van zaken van de beuken bij de Schanstoren besproken. Ook de rol van het waterschap m.b.t. de plannen en de eventuele kap van de grote kastanjeboom. Voor eind april zouden de verbeteringen van de leefomgeving van de beuken klaar moeten zijn. De zieke, gevaarlijke beuk op de hoek is reeds gekapt.

Geef een antwoord