Verkeer

In 2019 heeft de werkgroep verkeer een herstart gemaakt. Onder voorzitterschap van Will Scheepens houdt de groep zich voornamelijk bezig met het parkeren op drukke dagen, handhaving, busroutes en eenrichtingsverkeer in de Maasstraat/Raadhuisplein/Schans De werkgroep zal regelmatig updates op de website plaatsen.

Leden werkgroep verkeer: Will Scheepens (voorzitter), Carina van ’t Hof, Sophie Stiel, Rob van Well, Nel van der Beele, Leonne Keulen, Netty Holla en Sjaak Rheiter.