Verdere ontwikkeling Speelpark aan de Boerenweg

Vrijdag 28 juni hebben wat mensen van de werkgroep Speelpark, samen met Richard Bosman van de gemeente Venlo en John Jenniskens van de fa. Jenniskens, het terrein van de voormalige basisschool bekeken. Ivm droogte (verstuiving zand, hardheid grond en te droog om te zaaien) starten de werkzaamheden voor het speelpark op dit terrein half augustus. Precieze datum wordt nog in overleg tussen werkgroep en de firma Jenniskens bepaald;
Het gebied wordt zoveel mogelijk geëgaliseerd zodat water niet naar één kant afloopt en het gelijkmatig in de grond wegzakt. Op enkele plekken zal het iets aflopen.
In principe moet het terrein na de bewerking een half jaar “rusten” maar dat betekent niet dat we niet verder kunnen met bepaalde werkzaamheden.

Geef een antwoord