Update Ambulance

Vorige week is er een gesprek geweest tussen gemeente Venlo en de Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN). De dorpsraad was helaas niet uitgenodigd maar heeft wel contact met beide partijen. Uit het gesprek kwam naar voren dat AZLN erkent dat er een probleem is in Arcen qua aanrijtijden. AZLN probeert naar oplossingen te zoeken en er is afgesproken dat na de verkiezingen hierop wordt terug gekomen. De erkenning dat er een probleem is betekent voor Arcen al heel wat. Tot nu toe bagatelliseerde AZLN deze problemen. Hopelijk komt er een goede oplossing zodat de aanrijtijden voor Arcen veel beter worden. We zullen de prestaties van AZLN kritisch blijven volgen.

Gisteren is er een motie aangenomen in de Provinciale Staten dat de Provincie Limburg alles in het werk moet stellen om te voorkomen dat de Ambulancedienst in Zuid Limburg wordt geprivatiseerd zoals dat wel in Noord Limburg is gebeurd. De Staten vinden het beter als de gemeenten een vinger aan de pols kunnen houden over de kwaliteit van de ambulancezorg. De publicaties over Arcen hebben er mede voor gezorgd dat de motie in stemming is gebracht. Ook hieruit blijkt het belang van AZLN om de prestaties in Arcen significant te verbeteren.

Geef een antwoord