Systeemmaatregel ten koste van alles?

De systeemmaatregel Arcen lijkt een logische keuze. Het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen moet worden opgelost en dit kan door Waterschap Limburg worden uitgevoerd in combinatie met het HoogWaterBeschermingsProgramma. Nader onderzoek leert echter dat de systeemmaatregel het hydraulisch knelpunt niet oplost. Het door de dorpsraad Arcen aangedragen plan Hertogbroek doet dat wel. Na deze conclusie maakt het Waterschap een draai en zegt dat het oplossen van het knelpunt niet de reden is voor de systeemmaatregel, maar het behouden van winterbed. Het Waterschap gaat zelfs zo ver dat het onjuiste informatie verstrekt aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Wordt dit alles gedaan om een positieve beslissing van de Minister te forceren? Waarom kijkt het Waterschap niet objectief naar de systeemmaatregel? Is het echt alleen maar te doen om het geld uit de MIRT pot? Waarom wordt het hydraulisch knelpunt niet opgelost? Dit bespaart miljoenen in de dijkversterkingen stroomopwaarts! De dorpsraad Arcen voelt zich niet serieus genomen bij de afweging van de systeemmaatregel vandaar bijgaand artikel.

Geef een antwoord