Speelt Waterschap Limburg een spelletje?

In het dijkversterkingsproject van Waterschap Limburg is er onderzoek gedaan naar een mogelijke dijkteruglegging in Arcen. Er zou een ringdijk kunnen komen om de Hertog Jan brouwerij en de dijk om Arcen te beschermen wordt dan teruggelegd naar de Maasstraat. De winst van deze gigantische ingreep is met 3cm zeer klein, kost maar liefst €40 miljoen en de leefomgeving van de bewoners wordt ernstig aantast. Enkele huizen moeten worden gesloopt en bij een groot aantal woningen aan de Maasstraat komt de dijk pal achter het huis te liggen. Tevens wordt de kastanjelaan, een visitekaartje van toeristisch Arcen, vernietigd.

De dorpsraad heeft een alternatief ontwikkeld, het plan Hertogbroek. Dit plan is veel goedkoper, heeft geen impact op de woningen, laat de kastanjelaan intact en levert een peilwinst op van maar liefst 18cm. De beslissing is snel gemaakt zou je zeggen. De stuurgroep Noordelijke Maasvallei heeft het belang van Hertogbroek ingezien en het Waterschap Limburg opgedragen om het plan door te rekenen. De uitkomsten zouden in december 2018 openbaar moeten worden. Het is nu mei 2019 en nog steeds is er geen officiële doorrekening. Het Waterschap Limburg geeft telkens andere redenen waarom de doorrekening er nog niet is. Wat is er aan de hand?

In de zomer van 2019 gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over wel of geen ringdijk in Arcen. Het lijkt er op dat het Waterschap Limburg het plan Hertogbroek niet in de afweging wil laten meenemen en de uitkomsten van de doorrekening pas openbaar wil maken na de beslissing van de minister. De dorpsraad gaat proberen om de minister op de hoogte te brengen van de situatie in Arcen opdat zij een goede afweging kan maken. Wordt vervolgd.

Geef een antwoord