Respons enquête geweldig!

Hartelijk dank voor de 376 reacties op de nulmeting van de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging bus-route. Het geeft aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp.

Veel reacties gingen over het tijdstip van de proef en die is niet ideaal. Daar is nog de sneeuw bijgekomen. De roep om aanpassingen speelt al langere tijd. Als we dit jaar nog iets willen verbeteren dan moet er nu actie ondernomen worden. Het verkeer zal geleidelijk aan drukker worden zodat men de ontwikkelingen goed kan waarnemen.

Na de proef komt er weer een enquête en kunt u uw mening geven. Alle belangen zullen goed tegen elkaar worden afgewogen en vervolgens wordt de eindconclusie opgemaakt. Hopelijk kunnen we de resultaten ook nog in een Openbare Dorpsraad bespreken.

Samen op naar een veilig en leefbaar Arcen!

de Werkgroep Verkeer

Geef een antwoord