Rabo pinbox

De pinautomaat in de voormalige Rabobank moet weg uit het pand om een andere bestemming mogelijk te maken. Vorig jaar is enige commotie geweest in het dorp over de plaatsing van de vervanger van deze automaat, de pinbox. Tijdens een openbare dorpsraad was een overgrote meerderheid van de aanwezigen voor plaatsing bij de dependance van de apotheek op de Wal. Rabobank wilde de pinbox echter per sé op het kerkplein en dreigde anders geen pinbox te plaatsen in Arcen. Onder deze druk is er tijdens de openbare dorpsraad ingestemd met plaatsing op het kerkplein. Rabobank heeft daar een vergunning voor aangevraagd bij de gemeente Venlo en deze is intussen verleend.

Afgelopen week ontving de dorpsraad een brief van twee bezorgde inwoners, Jos Peeters en Will Scheepens. Deze brief was een kopie van een brief die zij aan de directie van de Rabobank hebben gestuurd. Zij vragen om de plaatsing van de pinbox te heroverwegen en deze toch te plaatsen op de Wal. Dit is de plek waar de meeste Arcenaren vinden dat de pinbox het beste tot zijn recht komt. De brief is in zijn geheel Hier te lezen.

De Rabobank heeft inmiddels telefonisch contact gezocht met het bestuur van de dorpsraad over deze brief. Het bestuur heeft aangegeven achter het besluit van de openbare dorpsraad te staan, echter de locatie op de Wal nog steeds de beste locatie te vinden.

Geef een antwoord