Plaats pinbox blijft onvrede opwekken

Vorige week hebben we een brief geplaatst van twee bezorgde inwoners over de voorgenomen plaatsing van de pinbox op het Kerkplein. In navolging hierop hebben de omwonenden een brief gestuurd naar de directie van de Rabobank met de vraag om het besluit te heroverwegen. Hieronder een passage uit de brief.

“Wij, de omwonenden van het Kerkplein als direct-belanghebbenden zijn het niet eens met het voornemen van de bank. We hadden graag bezwaar willen maken maar de bezwaartermijn tegen de vergunning blijkt al verstreken te zijn. Heel vervelend allemaal. Temeer omdat de keuze voor plaatsing op het Kerkplein op een manier tot stand is gekomen die vragen oproept ; De dorpsraad heeft ja gezegd tegen dit plan “met het mes op de keel”. De keuze was “op het plein en anders niets”. ”

De volledige brief is HIER te lezen. Het is zeer jammer dat de Rabobank zo weinig rekening wil houden met de wensen van de Arcenaren. De gekozen plek is in elk geval niet bevredigend!

Geef een antwoord