Parkeervisie Arcen

Foto Loek Backes

De gemeente Venlo was een tijdje druk met het opstellen van de begroting voor 2019 maar op 19 december van dit jaar wordt de parkeervisie Arcen weer opgepakt. De Dorpsraad wil graag een stappenplan dat heel Arcen omvat voor auto’s, motoren en fietsen. Tijdens de openbare dorsraad van  mei 2018 presenteerde Jasper van der Beek een concept en vroeg om input van de aanwezigen. De presentatie van Jasper kunt u HIER nog eens bekijken. Dit concept was tot stand gekomen door een samenwerking van gemeente Venlo, Kasteeltuinen, de IJsvogel, Smaakvol Arcen, Toeristisch Platform en de Dorpsraad.  De planning is nu dat de voortgang wordt gedeeld tijdens de dorpsraad van februari 2019, waar u nogmaals uw mening kunt geven.  Tijdens de dorpsraad van juni 2019 zal het definitieve plan dan worden gepresenteerd waarna het tijdens de begrotingsonderhandelingen voor 2020 en verder wordt meegenomen. De overlast van parkerende toeristen moeten we proberen om zo veel mogelijk beperken zonder het toerisme schade toe te brengen. Je moet wel een lange adem hebben om een visie voor elkaar te krijgen maar we zetten door!

Geef een antwoord