Agenda openbare dorpsraad

Dit keer veel aandacht hoe we zaken in Arcen beter kunnen doen waaronder energie besparen en opwekken, deelauto, biodiversiteit en circulariteit. Na de vergadering is er de mogelijkheid om met gemeenteambtenaren persoonlijk in gesprek te gaan of een gesprek aan te vragen. De notulen van de vorige vergadering kunt je vinden onder het tabblad archief > notulen

Gelukkig geen hoogwater!

Het water in de Maas zakt gelukkig al weer en voorlopig hoeven we geen maatregelen te nemen om het dorp te beschermen. Dat is maar goed ook want er is nog steeds geen plan hoe we zo een crisis samen aanpakken. Samen betekent de inwoners van Arcen samen met de gemeente Venlo. Er zou een draaiboek moeten komen waarin staat wat de gemeente doet, wat de inwoners doen en hoe de communicatie ertussen verloopt. Er is vanuit Arcen een grondige evaluatie aangeleverd over het hoogwater van juli 2021. Deze is terug te vinden op deze website onder het kopje “archief”. Het enige dat er in anderhalf jaar mee is gebeurd, is dat zaken uit de evaluatie in een excel sheet zijn gezet. Er is geen draaiboek en al helemaal geen plan! Dit kan de gemeente niet droog houden!

Bomen

Afgelopen week heeft Carolien Hendrix contact gezocht met de dorpsraad over een bomenkwestie. De gemeente Venlo heeft een kapvergunning gekregen voor een groot aantal bomen verspreid over de gemeente. Een van deze bomen is een grote beuk naast de Schanstoren. Deze beuk verloor afgelopen zomer al zijn blad door de droogte. De gemeente beoordeelde de boom daarom als slecht en wil deze kappen. Carolien is echter van mening dat de beuk niet gekapt hoeft te worden maar betere omstandigheden moet krijgen om te overleven. Zij heeft inwoners van Arcen om handtekeningen gevraagd voor behoud van deze boom. De handtekeningen werden gevat in een petitie en afgelopen vrijdag aangeboden aan wethouder Pollux van de gemeente Venlo.

De beuk mag voorlopig blijven staan en de bodem bij alle bomen in de buurt van de Schanstoren wordt verbeterd. In het voorjaar wordt bekeken of de beuk overlevingskansen heeft of toch weg moet. Fijn dat Carolien zich sterk maakt voor een groen Arcen!