AZLN belooft veel maar doet niets

Afgelopen zaterdag stond er weer eens een stuk in “de Limburger” over de slechte prestaties van ambulance spoedritten naar Arcen. In 2021 was slechts 51% binnen 15 minuten aanwezig terwijl de norm 95% is. Over 2022 krijgen we geen cijfers van de AZLN, wat duidt op een groot gebrek aan transparantie. AZLN beweert in mails wel transparant zijn, maar alleen door dat te zeggen ben je dat nog niet. Kom op met die cijfers! De dorpsraad heeft een mail naar de gemeente gestuurd met de vraag om hulp maar tot nu toe geen reactie gekregen. Ook VGZ heeft een mail van ons gehad als opdrachtgever van AZLN maar zegt geen rol te hebben. Laat gemeente, VGZ en je eigen zorgverzekeraar weten dat de prestaties moeten verbeteren. Als we allemaal meehelpen komt er wellicht beweging!

Hier een voorbeeld voor een tekst:

Ik ben volstrekt ontevreden over de prestaties van ambulance spoedritten naar Arcen. 51% binnen 15 minuten aanwezig is veel te weinig! Ook vind ik dat AZLN transparant moet zijn en de prestatiecijfers over de kwartalen van 2022 nu openbaar moet maken. Ik verwacht van u dat u meewerkt om deze prestaties te verbeteren. Hoogachtend……….

Een klacht bij de Gemeente Venlo kun je digitaal versturen naar info@venlo.nl

Bij VGZ kun je als klant een klacht digitaal deponeren. Anders kan dat niet digitaal. Bij je eigen zorgverzekeraar kun je wel digitaal klagen. Ook dat helpt mee.

Stuur ook even een berichtje naar info@dedorpsraadarcen.nl dan weten wij hoeveel mensen meehelpen. We gebruiken je naam verder niet.

Overleg werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs had de werkgroep verkeer weer een gesprek met de stadsdeelmanager en een verkeersspecialist van de gemeente. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

 • Gemeente heeft plan gereed om langs de Schans, ter voorkoming van gevaarlijk parkeren, zwerfkeien te plaatsen met ertussen een kruidenmengsel. Wanneer het werk wordt uitgevoerd is nog niet bekend.
 • Gesproken is over de verwarrende bewegwijzering, ter hoogte van de Schanstoren naar het pontje.
 • Vanwege het veelvuldig gebruik van de promenade door fietsers wil de gemeente een gesprek beleggen met alle belanghebbenden. Helaas wil de exploitant van het pontje er niet aan deelnemen.
 • Er zullen parkeer route borden voor centrum en Kasteeltuinen worden geplaatst (naar P-terrein van de Kasteeltuinen).
 • Gesproken is over het sociaal veilig maken van de route naar de nieuwe bushalte aan de Rijksweg. Gedacht wordt aan uitbreiding openbare verlichting en zo mogelijk een separaat voetpad.
 • Nogmaals werd benadrukt dat de weg voor ´t Zoete genot en Hotel Arcen in het centrum verboden moet zijn voor fietsers. Daartoe moeten wel de borden op de juiste wijze worden geplaatst.
 • Indien verkeersborden door beplanting van derden aan het zicht worden onttrokken zal daar tegen opgetreden worden.
 • Gemeente heeft het advies om parkeerplaats op de Schans, ter hoogte van de Koestraat, aan te wijzen als laad- en losplaats niet overgenomen. Inmiddels is er een bord geplaatst dat er 15 minuten geparkeerd mag worden met een parkeerschijf.
 • Werkgroep is van mening dat een smiley op de Lingsforterweg zeer ongelukkig is geplaatst. Hier zal nader naar gekeken worden

Kick off werkgroep Verbinding

Gisteren een goed bezochte en productieve eerste vergadering gehad met de vernieuwde werkgroep Verbinding!

Betrokken bewoners uit Arcen-dorp en de buitengebieden waren aanwezig alsmede een vertegenwoordiger van de gemeente Venlo.

Aanwezig waren (1 persoon wil liever niet met naam op de website worden vermeld):

 • Thea van den Bekerom
 • Angelique Kuijpers
 • Theo van Megen
 • Frans van den Bekerom
 • Sylvia van den Kroonenberg
 • Hans Peeters
 • Wim Zoutewelle
 • Pieter van de Rijdt
 • Sandra Jharap
 • Wiyay Jharap
 • Monique van den Kroonenberg
 • Omnivereniging Arcen
 • Angelique Vos
 • Cecile van den Kroonenberg
 • Bert Janssen

Tijdens de vergadering zijn 2 werkgroepen opgestart:

 • Welkomstpakket (Angelique Kuijpers, Hans Peeters, Angelique Vos, Wim Zoutewelle, Wiyay Jharap)
 • Deelvervoer/deelauto (Cecile van den Kroonenberg, Bert Janssen)

Lees meer over de werkgroep Verbinding.

“Weesfietsen”

Na melding bij de gemeente van een fietswrak en een aantal “weesfietsen” ben ik vorige week gebeld door onze BOA. Hij vroeg om de precieze plekken en hij zou actie ondernemen.

Het fietswrak bij de haven is direct verwijderd.

Fiets bij noodbushalte is na bestickeren door iemand meegenomen.

2 fietsen bij MFA de Schans zijn bestickerd en zullen na 4 weken worden verwijderd.

Mooie en zorgvuldige actie waarvoor dank!