Overdracht Speelpark “’t Wijdtveld” aan Stichting VAVA

Sinds de sloop van basisschool ‘t Wijdtveld was er animo in Arcen om op deze plek een speelpark te realiseren. De dorpsraad heeft hierin, samen met enkele ouders, het voortouw genomen.

De grond kwam in bruikleen bij de dorpsraad en met een werkgroep gingen we aan de slag. We kregen fondsen los bij verschillende instanties en investeerden dit in speeltoestellen. Deze werden samen met de kinderen van Basisschool “de Weiert” uitgezocht. Ook werden er picknicktafels geplaatst en een weg door het park en fietscrossbaan aangelegd. Vorig jaar werden er nog toestellen in het hondenspeelveld geplaatst.

De inrichting van het hele park kan nog beter met meer groen, maar omdat een investeerder recht heeft tot 2024 om er huizen te bouwen en de grond door ons weer opgeleverd moet worden als gekregen, wordt hier nog mee gewacht.

Het beheren van een speelpark is niet een van de taken die een dorpsraad moet doen, we hebben het alleen mogelijk willen maken. Daarom is de bruikleenovereenkomst met instemming van de gemeente Venlo over gedaan aan de Stichting Van Arce Veur Arce (VAVA). Hiermee wordt de werkgroep Speelpark van de Dorpsraad opgeheven en gaan de leden verder onder de al bestaande stichting VAVA. De voorzitter is Natascha Riteco en de secretaris Angelique Kuijpers. Veel succes met het speelpark!

Geef een antwoord