Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Provincie Limburg heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt, een link staat onderaan dit bericht. De NRD is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage over de dijkversterkingen in Arcen. Het betekent de eerste formele stap in het vervullen van de opdrachten die het Waterschap Limburg gekregen heeft. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen zaken in deze NRD of zaken te melden die er niet instaan, dit heet een zienswijze indienen. Iedereen kan een zienswijze indienen bij de Provincie Limburg en dit kan tot en met 11 april. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J.L. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door Waterschap Limburg. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl) of de heer M. Brauers , tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl voor het maken van een afspraak.

Op maandag 26 maart houdt het Waterschap een inloopbijeenkomst in Hotel Arcen. Deze bijeenkomst duurt van 16 tot 20 uur en je kunt hier ook mondeling een zienswijze indienen. De werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bestudeerd het NRD samen met de Stichting bewoners aan de Maas. Op donderdag 29 maart is er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het NRD en de eventuele in te dienen zienswijzen namens de dorpsraad en de stichting.

NRD MER Arcen_14-03-2018 (pdf, 28 MB)

Geef een antwoord