Kalender 2019

Beste dorpsgenoten,

Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat u ook dit jaar een gratis kalender kan worden aangeboden door medewerking van de Dorpsraden Arcen-Lomm-Velden. De kalender wordt weer uitgegeven door FMR Producties net zoals die van 2018. Deze uitgever verzorgt  dit jaar alle gegevens van verenigingen en bedrijven die onder eigen verantwoordelijkheid  worden aangeleverd. De dorpsraden hebben hierin geen bemoeienis meer!

Wanneer deze gegevens moeten worden doorgegeven , welk tijdspad hieraan verbonden is, wordt tijdig gepubliceerd in de Maasdorpen en het Klokje en op de website. Er worden geen foto’s meer geplaatst in de kalender waardoor de schrijfruimte groter wordt. Dit was de wens van velen. De lay-out blijft hetzelfde, ook wordt er aan het ophang systeem niets veranderd. De kosten hiervoor zijn zodanig hoog dat de uitgever hier niet aan wil meewerken. De uitgever verzorgt ook zelf de verspreiding. Dit is jammer voor de diverse verenigingen die in het verleden een aardig centje voor hun clubkas konden bijverdienen. Hopelijk gaan weer veel dorpsgenoten van de gratis kalender gebruikmaken!!

Geef een antwoord