Het waterschap dramt door!

Het dijkversterkingsproject is weer aan het einde van een fase belandt. Het Waterschap Limburg heeft plannen verder uitgewerkt en deze liggen nu ter inzage van 13 maart tot 23 april 2020. Op deze plannen bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, dit is een soort bezwaar maken of zeggen hoe het beter kan. Het waterschap had een informatieavond gepland om de plannen uit te leggen maar deze kan door de corona-crisis niet doorgaan. Hierop heeft de dorpsraad gevraagd om zaken door te schuiven tot na de crisis. Het waterschap is hier echter niet toe bereid en wil gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is. Uit coulance neemt men wel 2 weken langer zienswijzen in behandeling en wel tot en met 7 mei 2020. Meer informatie over de plannen vind u op de website van het waterschap. https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/arcen/

Het is ongelofelijk dat het waterschap doordramt alsof er geen corona-crisis bestaat. Het hoofd van de mensen staat helemaal niet naar de dijkversterking, meer naar hoe overleef ik en hou ik mijn baan nog? In een toeristisch dorp als Arcen speelt de crisis een grote rol voor de werkgelegenheid. Wat het waterschap nu doet is alleen zenden en niet in gesprek gaan. Mensen die geen computer hebben worden helemaal niet betrokken. De dorpsraad kan de belangen van de Arcenaren niet goed behartigen omdat we niet bij elkaar kunnen komen. Zo kunnen we niet in gesprek gaan en overleggen over de dijkversterking. Bent u het ook niet eens met de houding van het waterschap? Stuur dan een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl en laat uw ongenoegen blijken!

Geef een antwoord