Fietstocht met dorpswethouder Roest

Gistermiddag heeft de dorpsraad, in een heerlijk zonnetje, een fietstocht door Arcen gemaakt met dorpswethouder Roest en stadsdeelmanager Pieter van de Rijdt. We hebben zaken aan kunnen geven waar nog werk aan de winkel is, maar ook zaken die reeds zijn gerealiseerd. Het fietspad en de berm van de schans stond lekker vol met geparkeerde auto’s zodat het parkeerprobleem goed in beeld kwam. We vroegen aandacht voor de voormalige Rabobank en lieten de nieuwe huurhuizen aan de Wal zien. Daar wil Arcen er meer van. We fietsten via de Klosterhoaf naar het speelpark en vandaar naar de Henri Dunantstraat. De voormalige seniorenwoningen moeten volgend jaar worden gesloopt, dat zou een mooie plek zijn voor nieuwe levensloopbestendige woningen. Er is in Arcen nog veel vraag naar goedkope huurwoningen voor starters en senioren! We fietsten via de Maasstraat met de zieke kastanjebomen naar de hoek met de Kruisweg. Hier hebben we stilgestaan bij de dijkversterkingen de samenhang tussen de verschillende maatregelen uitgelegd. Van hieruit gingen we via de Brandemolen naar de parallelweg en vandaar naar de Lingsforterweg. Hier is het fietspad verbreed, maar de aansluiting moet nog beter. Verder via MFA de Schans naar de Schanstoren. De kansen die er voor Arcen liggen op toeristisch gebied, in samenhang met de dijkversterking, kwamen hier aan de orde. Als laatste hebben we de voormalige Chinees besproken en de groenstrook die er achter ligt en eigendom is van de gemeente. De wethouder heeft aandachtig geluisterd en hier en daar nog tips gegeven. Dank voor uw komst wethouder Roest!

Geef een antwoord