De vlag kan weer uit!

Deze week hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg besloten om € 0,5 miljoen bij te dragen aan de zelfsluitende kering in Arcen. Eerder heeft de gemeente Venlo een zelfde bedrag gereserveerd. Zo is de zelfsluitende kering weer een stap dichterbij gekomen. Een goede bescherming met minimale aantasting van de leefomgeving is wat Arcen graag wil. Het doel is in zicht!

Stichting bewoners aan de Maas                                  Dorpsraad Arcen

Paul Hermsen                                                                Cecile van den Kroonenberg

Geef een antwoord