Begin winterseizoen: Geen draaiboek hoogwater Arcen!

Na het hoogwater van juli is er door de dorpsraad een evaluatie opgestart omdat de manier waarop Arcen droog is gebleven beslist verbeterd moet worden. Vanaf 1 augustus is de gemeente Venlo hiervan op de hoogte gesteld en meegenomen in een ver gevorderd concept met als doel bij het begin van het winterseizoen op 15 oktober een draaiboek hoogwater klaar te hebben. Dit draaiboek zou naar onze mening door gemeente en dorpsraad samen in elkaar gezet moeten worden. De evaluatie was via deze website in te zien en is op 30 september behandeld tijdens de openbare dorpsraad. Enkele Arcenaren hebben hierna nog toevoegingen gestuurd via de mail. Gisteren is de evaluatie definitief geworden.

Het vervolg van de evaluatie is niet erg bemoedigend. Als mosterd na de maaltijd gaat de gemeente Venlo op 16 november “reacties ophalen” in Arcen terwijl er nog geen enkel zicht op een draaiboek hoogwater. De frustratie hierover kunnen we aangeven op 16 november maar dat duurt nog een maand. Je kunt nu reeds een mail sturen naar info@venlo.nl en verzoeken om een draaiboek hoogwater voor Arcen. We moeten meer actie ondernemen om de urgentie van een goed draaiboek duidelijk te maken!

Geef een antwoord