Kalender 2020

Beste dorpsgenoten,

De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.
Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden
gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Bomen

Afgelopen woensdag heeft de werkgroep “bomen Maasstraat /Schans”  van de Dorpsraad overleg gehad met Hedwig van Baalen en Richard Bosman van onze gemeente. We werden bijgepraat hoe de stand van zaken momenteel is. We waren verrast dat de situatie heel anders is als dat er in gesprekken en mails met de wethouders werd voorgesteld. De stronken zouden al in december gefreesd worden en de bomen gekapt in 2019 en ook herplant.
De stronken zitten er nog en we kregen te horen dat de her planting pas veel later zou plaatsvinden omdat er eerst een voorbereidings crediet moet worden goed gekeurd door de raad en college.Afgelopen zaterdag was er een delegatie van de gemeenteraad in Arcen waar we deze problematiek ook aan hebben voorgelegd.

Het doel van de dorpsgemeenschap is niet dat de bomen worden gekapt, dat is een gegeven vanwege de kastanje bloedingsziekte, maar dat er zo snel mogelijk nieuwe bomen worden geplant. De kaalslag is nu al afschuwelijk en we zijn al vanaf 2016 met dit project bezig. Zeer frustrerend allemaal. We streven ernaar, door gesprekken met wethouders, raadsleden en ambtenaren, dat er zo snel mogelijk  een voorbereidings crediet wordt gegeven zodat er in 2020 nieuwe bomen komen!

Kalender

Zoals u allemaal hebt gemerkt is er bij de bezorging van de gratis kalender 2019 iets faliekant mis gegaan. De Dorpsraad had voor de bezorging noch de samenstelling totaal geen verantwoordelijkheid meer. We hebben  meteen contact opgenomen met de uitgever om de klachten door te geven. Er zijn nog nieuw gedrukte kalenders nageleverd die over de dorpen Arcen-Lomm-Velden verspreidt worden.

De inwoners van Arcen kunnen deze  vanaf Woensdag afhalen bij de Fa. Cup.        OP=OP

Kalender

Oproep aan alle verenigingen die hun activiteiten in de nieuwe kalender geplaatst willen hebben.

In het voorjaar is er op deze site uitleg gegeven dat de gratis uitgegeven kalender door de dorpsraden
Arcen-Lomm-Velden in 2018 is overgenomen door FMR Producties. Toen (voor kalender 2018) liepen de aanmeldingen nog via de dorpsraad Velden. We moesten afwachten of FMR na 2018 verder wilde gaan hiermee.
Er is aangegeven dat zij door willen gaan en daarover zijn toen afspraken gemaakt. De dorpsraden treden helemaal terug, financiëel niet meer haalbaar.
De gehele lay-out en acquisitie zo ook de redactionele invulling wordt voor de kalender 2019 door FMR  verzorgd. OOK de bezorging wordt door hen uitgevoerd, jammer voor de kas van sommige verenigingen.
Er komen geen foto’s meer in zodat de schrijfruimte groter wordt.
Er ons medegedeeld dat er rond 24 juli naar alle hun bekende mailadressen van verenigingen die verleden jaar in de kalender hebben gestaan een mail is uitgegaan.
Uiteraard is dit een ongunstig tijdstip vanwege de vakantie periode.
Voor jullie als vereniging is de mail van FMR producties misschien onbekend.
Er volgt binnenkort een tweede mail, alleen op deze mail moet/kunt u reageren.
Dus niet meer via de dorpsraden!!!!
Hopelijk neemt u goede kennis van deze info en wordt het aan de secretariaten doorgegeven.

 

 

Kalender 2019

Beste dorpsgenoten,

Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat u ook dit jaar een gratis kalender kan worden aangeboden door medewerking van de Dorpsraden Arcen-Lomm-Velden. De kalender wordt weer uitgegeven door FMR Producties net zoals die van 2018. Deze uitgever verzorgt  dit jaar alle gegevens van verenigingen en bedrijven die onder eigen verantwoordelijkheid  worden aangeleverd. De dorpsraden hebben hierin geen bemoeienis meer!

Wanneer deze gegevens moeten worden doorgegeven , welk tijdspad hieraan verbonden is, wordt tijdig gepubliceerd in de Maasdorpen en het Klokje en op de website. Er worden geen foto’s meer geplaatst in de kalender waardoor de schrijfruimte groter wordt. Dit was de wens van velen. De lay-out blijft hetzelfde, ook wordt er aan het ophang systeem niets veranderd. De kosten hiervoor zijn zodanig hoog dat de uitgever hier niet aan wil meewerken. De uitgever verzorgt ook zelf de verspreiding. Dit is jammer voor de diverse verenigingen die in het verleden een aardig centje voor hun clubkas konden bijverdienen. Hopelijk gaan weer veel dorpsgenoten van de gratis kalender gebruikmaken!!