Bus uit centrum, maar wanneer?

Het merendeel van de geënquêteerden Arcenaren wil dat de 76 bussen per dag uit het centrum worden geweerd. Nog meer van belang is dat Arriva en de provincie dat ook willen en die gaan er uiteindelijk over. Het plan van de provincie is om aan de Rijksweg moderne haltes aan te leggen met alle voorzieningen. Men wil van de gelegenheid gebruik maken om de rotonde anders in te richten: slechts een rijbaan in iedere richting aan de zuidzijde van de rotonde. De herinrichting van de rotonde is iets waar de Dorpsraad al langer (tevergeefs) om heeft gevraagd. Maar goed dat er werk met werk wordt gemaakt. Het schijnt nogal ingewikkeld te zijn, omdat dan aan de betonnen rotonde moet worden gewerkt, wat kostbaar is. De eerste berekeningen hebben dan ook al tot enig uitstel geleid.

Tot de rotonde gereed is zou gebruik gemaakt kunnen worden van de laatste omleidingsroute via de Kasteellaan. Het uitstappen is, bij de proef gebleken, daar nogal moeilijk, maar de gemeente wil daar een tijdelijk noodperron aanleggen. En Arriva wil tenslotte busroutes in principe slechts een maal per jaar wijzigen: medio december (is Europees afgesproken). Hopelijk kan hier een uitzondering voor gemaakt worden. Aan de gemeente is gevraagd om dit alles met snelheid te bevorderen. Indien er verder nieuws is zal dit in de openbare Dorpsraadvergadering van 9 februari worden besproken.

De werkgroep verkeer

Overleg inzake busroute Arcen

Helaas kan het overleg met Arriva, de gemeente en de provincie niet op korte termijn plaatsvinden. Op alle dagen die voorgesteld zijn, konden een of meerdere personen niet aanwezig zijn. Volgende week is voor onze werkgroep geen optie, omdat de voorzitter Dhr. Will Scheepens dan afwezig is. Daarna hebben Mark van Horck en Jasper van der Beek (gemeente Venlo) vakantie.

De bijeenkomst zal dus pas na de vakanties plaatsvinden. Het is zeker niet ideaal, maar volgens de gemeente is er geen man overboord. We zullen zo snel mogelijk een nieuwe datum plannen, dit zal waarschijnlijk pas na augustus zijn.

Nieuwe ontwikkelingen zullen op de website geplaatst worden. Houd deze dus in de gaten!

Busroute

Morgen 20 juli zou er een overleg plaatsvinden tussen Arriva, de provincie, gemeente en een afvaardiging van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Helaas kan deze niet doorgaan. Door de hoge stand van de Maas zijn er bij de gemeente drukke werkzaamheden om alles in goede banen te leiden. Zodra we weer iets nieuws te horen krijgen zullen wij er melding van maken.

Blijvende ergernis…….

Nu we weer meer mogen en de toeristen Arcen ook weer weten te vinden, hebben we weer meer last van zwerfvuil. Vooral langs de Maas, rondom het Raadhuisplein, op de Schans en op de parkeerplaats tegenover het MFA wordt veel zwerfafval gevonden. De ondernemers voelen zich hier niet altijd verantwoordelijk voor en dat zijn ze in principe ook niet. Als de mensen het normaal blijven vinden om o.a. plastic bekertjes, servetten en sigarettenpeuken op straat te gooien, zal er ergernis blijven.

Gelukkig zijn er in Arcen veel vrijwilligers die het zwerfvuil opruimen. De verenigingen die zich hebben aangemeld lopen een aantal keren per jaar hun eigen route. Dit wordt door de gemeente gesponsord. Ook heeft de gemeente nieuwe dubbele afvalbakken geplaatst langs de Maas. Dan zijn er nog de Arcenaren die regelmatig gaan wandelen en een plastic zak en handschoen meenemen en onderweg oprapen wat ze tegen komen. Als er iemand is die dit ook wel zou willen doen en eventueel een grijpstok of handschoenen nodig heeft kan hij zich melden bij S. Stiel, tel.: 0774731729. De gemeente stelt dit allemaal ter beschikking. Al met al samen de schouders eronder en dan houden we Arcen schoon.

Misschien wordt het ooit voor iedereen vanzelfsprekend om 10 mtr. te lopen naar een prullenbak, want er staan er genoeg. Maar ook als er geen in de buurt is, neem dan je eigen rommel mee en gooi het thuis weg.

Momenteel ziet het er goed uit en ligt er weinig afval, met dank aan alle vrijwilligers. Houden zo!!!!!!!

AMBULANCEDIENST VOOR ARCEN VERSLECHTERD

Enige tijd geleden is de ambulancepost in Well verplaatst naar Bergen. Daar is tijdens sommige dagdelen wel een tweede ambulance beschikbaar in plaats van de oorspronkelijke enkele bezetting. Arcen wordt ook nog vanuit de ambulancepost bij het Viecuri ziekenhuis aangereden. Vanaf Bergen noch vanuit Venlo is Arcen niet binnen 15 minuten bereikbaar, wat een vereiste is bij zgn. A-1 spoedritten. De beschikbaarheid is dus wellicht verbeterd, doch de bereikbaarheid verslechterd.

Ambulancezorg Limburg Noord erkent dat ook en wil een post, bij wijze van experiment, inrichten in Venlo-Noord. Het is zeer de vraag of de 15 minuten eis voor Arcen dan wel behaald kan worden. Een meer logische plek om de post te vestigen is bij de brandweerkazerne in Lomm. Daardoor zou er een betere bereikbaarheid komen voor zowel Arcen, Lomm, Velden, de A67 en Venlo-Noord. Aangedrongen is om het standpunt van de Ambulancezorg te herzien en de proef uit te voeren vanuit Lomm.

Wordt vervolgd.