AMBULANCEDIENST VOOR ARCEN VERSLECHTERD

Enige tijd geleden is de ambulancepost in Well verplaatst naar Bergen. Daar is tijdens sommige dagdelen wel een tweede ambulance beschikbaar in plaats van de oorspronkelijke enkele bezetting. Arcen wordt ook nog vanuit de ambulancepost bij het Viecuri ziekenhuis aangereden. Vanaf Bergen noch vanuit Venlo is Arcen niet binnen 15 minuten bereikbaar, wat een vereiste is bij zgn. A-1 spoedritten. De beschikbaarheid is dus wellicht verbeterd, doch de bereikbaarheid verslechterd.

Ambulancezorg Limburg Noord erkent dat ook en wil een post, bij wijze van experiment, inrichten in Venlo-Noord. Het is zeer de vraag of de 15 minuten eis voor Arcen dan wel behaald kan worden. Een meer logische plek om de post te vestigen is bij de brandweerkazerne in Lomm. Daardoor zou er een betere bereikbaarheid komen voor zowel Arcen, Lomm, Velden, de A67 en Venlo-Noord. Aangedrongen is om het standpunt van de Ambulancezorg te herzien en de proef uit te voeren vanuit Lomm.

Wordt vervolgd.

Werkgroep Verkeer weer actief

Na een pauze vanwege corona is de werkgroep verkeer weer gestart. Er is een vergadering geweest met de stadsdeelmanager en een verkeersdeskundige van de gemeente. De wensen m.b.t. eenrichtingsverkeer en wijziging route buslijn 83 zijn besproken. Gemeente gaat een enquête houden, een proef van bijna een maand doen en daarna weer een enquête. Dit alles staat nog voor dit jaar gepland. Tevens werd door de gemeente medegedeeld, dat er strenge parkeercontroles zullen worden gehouden.

Aan de orde kwam vervolgens nog het volgende:

P-terrein Schans I en II geschikt maken voor rollators

P-terrein tegenover Klosterhoaf verharden

Bord verboden voor fietsers voor horecaplein aan andere zijde van de weg zetten

Aanbrengen onderscheid (witte streep) op fiets-voetpad Lingsforterweg (nabij Kasteeltuinen)

Reparatie oplaadpunt voor elektrische auto’s p-terrein Schans I

Verlichting vrij liggend fietspad Lingsforterweg

Ontbreken verlichting fietspaden langs N271

Verlichting p-terrein Klosterhoaf

We houden jullie van alles op de hoogte.

Zwerfvuil opruimen in Arcen

Ook dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in Arcen opgeruimd. Door Corona gebeurde dit met minder mensen i.v.m. het houden van de 1,5 mtr. afstand. Een aantal mensen hebben gewoon het hele jaar door opgeruimd.

De bedragen die zijn afgesproken worden in oktober overgemaakt naar de desbetreffende verenigingen. Iedere club kan wel een extra centje gebruiken nu er voor het komende jaar zoveel bezuinigingen zijn aangekondigd.

Als de gemeente volgend jaar weer een financiële vergoeding ter beschikking stelt, zullen we de handen weer uit de mouwen steken en het zwerfvuil gaan opruimen. De verenigingen hebben al aangegeven dit te blijven doen.

Arcen schoon heel gewoon. Als ieder zijn eigen troep meeneemt of in bakken achterlaat zou dit al een hele vooruitgang zijn. We blijven hopen…….

Allen die hebben meegeholpen heel erg bedankt en misschien tot volgend jaar.

Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) Immers op de Dorperheideweg zijn beide smileys beschoten met kennelijk een luchtdrukgeweer. Deze is daardoor zwaar beschadigd en buiten gebruikt. Wordt nu ter reparatie aangeboden. Dat houdt in dat de planning voor de plaatsing mogelijk in gevaar komt. Wat jammer toch allemaal

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen.