Onderzoek naar de woonwensen in Arcen

Er is woningnood in Arcen: jongeren zoeken naar een eerste woning, ouderen willen naar een levensloopbestendige woning en gezinnen willen een geschikt huis.

Er zijn echter ook mensen die graag blijven wonen waar ze wonen, ook dat willen we graag weten. Via deze enquête willen deze behoefte in kaart brengen zodat we dit kunnen meenemen in de gesprekken met alle betrokken partijen.

Het zou mooi zijn als iedereen deze enquête invult, of je nu op zoek bent naar een andere woning of niet. Zo krijgen we een volledig beeld van de behoefte in Arcen.

Het invullen hiervan duurt maximaal 10 minuten en kan tot en met 31 december. Doe het echter zo snel mogelijk, dan kunnen we beginnen met het verwerken van de gegevens.

Wil je hulp bij het invullen of de enquête op papier? Of heb je vragen, bel dan Jack Geelen, hij staat jullie graag te woord. Zijn telefoonnummer is 06 228 228 71.

Begin nu en klik hier beneden op ENQUÊTE om te starten. Bedankt!

ENQUÊTE

Wat is de toekomst van ’t Wijdtveld?

Toen de Wijdtveldschool werd afgebroken kwam er een mooie plek midden in Arcen vrij. Doordat woningbouw op zich liet wachten, is dit gebied nu in gebruik als speelplaats.

Momenteel zijn er gesprekken over de toekomstige invulling van ’t Wijdtveld. De gemeente Venlo vraagt nu aan de dorpsraad hoe de inwoners van Arcen hierover denken, vandaar deze enquête.

Graag willen we jouw mening weten! Vul deze enquête in, het duurt maximaal 2 minuten. De enquête eindigt op 15 december. Klik hier beneden op enquête om te beginnen!

ENQUETE

Woningbouw aan Aan ’t Erf en Sijzenbroek

Wij hebben van de gemeente onderstaande informatie ontvangen omtrent locaties die verkocht kunnen worden ten behoeve van woningbouw.

Wanneer u geïnteresseerd bent om hier uw nieuwe woning te bouwen, kunt u dit vrijblijvend doorgeven. Stuur dan vóór 31 december 2021 een mail naar info@venlo.nl t.a.v. Team Vastgoed onder vermelding van Aan ’t Erf Arcen.

Woonwenz trekt antikraak-optie Henry Dunantstraat in

Woonwenz heeft ons deze week geïnformeerd dat ze de leegstaande woningen aan de Henry Dunantstraat niet zullen gaan verhuren. Hun verklaring leest u hieronder.

Er hadden zich 38 kandidaten aangemeld, wat nogmaals de grote noodzaak weergeeft voor betaalbare woningen in Arcen. Iedereen is door Woonwenz op de hoogte gesteld, voor degene die dit bericht onverhoopt niet hebben ontvangen, gelieve onderstaand bericht als zodanig te beschouwen.

Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste. Een betere voorbereiding door Woonwenz had deze deceptie mogelijk kunnen voorkomen. Nu is alles erop gericht, dat er zo snel mogelijk na de sloop nieuwe woningen worden gebouwd. De dorpsraad zal hierover contact houden met Woonwenz om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de toekomstige bouwplannen.

Werkgroep Wonen

De eerste stappen zijn gezet! We hebben oriënterende gesprekken gehad met de Gemeente Venlo en Woonwenz om kennis te maken en de huidige stand van zaken te bepalen. Tijdens de volgende vergaderingen zullen we de vervolg acties gaan bepalen. In onderstaand overzicht van “Plancapaciteitsmonitor Limburg” is zichtbaar op welke locaties reeds projecten zijn uitgevoerd (rood gearceerd) en welke nog open staan (groen gearceerd).

Bron: https://www.pcmlimburg.nl/