PRE-MANTELZORGWONING BIJ UW HUIS?

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst.

Meer informatie over de (pre-)mantelzorgregeling vindt u via: www.venlo.nl/omgevingsvergunning. Heeft u nog vragen? Bel dan via telefoonnummer 14 077 of stuur een e-mail naar info@venlo.nl.

Onderzoek Woonwensen – Resultaten Enquête

202 reacties hebben we ontvangen op deze enquête, dat is een mooi aantal. Bedankt!

De resultaten van de enquête zijn samengevat in bijgaand document. Hieruit blijkt dat 133 personen / gezinnen op zoek zijn naar een andere woning, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën (pag. 1). Pagina 2 en 3 geven inzicht in woonwens en woningtype. Deze aantallen zijn groter dan het aantal van 133 omdat er bij deze vragen meerdere keuzes ingevuld kunnen worden. De laatste pagina geeft inzicht bij woningverkoop.

Hoe nu verder? Wij zullen deze resultaten (o.a.) delen met de gemeente en dit in een vervolg afspraak toelichten. Daaruit zullen nieuwe afspraken gemaakt worden met als doel om zo snel mogelijk nieuwbouw in Arcen te realiseren. Wordt vervolgd.

Onderzoek woonwensen – HERINNERING

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.png

Op 2 december zijn we deze enquête gestart. Hebt u nog geen tijd gehad om dit in te vullen, of bent u het vergeten? Vul het snel in, want we sluiten de enquête op 31 december.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van “onze” woonwensen is het belangrijk dat zo veel mogelijk bewoners dit invullen, of u op zoek bent naar een andere woning of niet, dat maakt niet uit.

Bij deze een vriendelijk verzoek om deze enquête alsnog in te vullen. Alvast bedankt voor de moeite.

ENQUÊTE

Resultaat Enquête “Toekomst ’t Wijdtveld”

Met een royaal aantal van 265 reacties hebben we deze enquête gesloten. Het resultaat is als volgt:

  • Helemaal bebouwen                                  27%
  • Half bebouwen / half speelpark               41%
  • Helemaal speelpark                                    32%

Wij zullen de resultaten delen met de gemeente, zodat dit in de vervolggesprekken meegenomen kan worden. We willen iedereen bedanken voor het invullen en zullen jullie op de hoogte houden zodra er nieuws is.

Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er ook nog een 2e enquête uitgeschreven over de woonwensen in Arcen. Indien jullie deze nog niet hebben ingevuld, zou het fijn zijn om dat alsnog te doen. De link naar deze ENQUETE staat hier onder.

ENQUÊTE

Nieuwbouw J.H. Dunantstraat in voorbereiding

Woonwenz heeft plannen om nieuwe huurwoningen te bouwen aan de J.H. Dunantstraat. Het nieuwbouwplan komt op de plek van de 11 huidige sloopwoningen (nummer 9 t/m 29). Deze woningen zijn de afgelopen 5 jaar tijdelijk verhuurd aan onder andere statushouders. Aan de tijdelijke verhuur komt binnenkort een einde. Onlangs werden de omwonenden van de projectlocatie door Woonwenz geïnformeerd over de nieuwbouwplannen.

Heeft u interesse om een van de nieuwe woningen te huren? Schrijf u dan nu vast in op www.thuisinlimburg.nl. De verhuur start pas in 2023, maar u bouwt zo alvast inschrijfduur op. U kunt op Thuis in Limburg een eigen zoekprofiel maken en tipberichten instellen. U krijgt dan een e-mail als de nieuwe woningen online komen.