Informatie en advies

Informatie en advies

Bij informatie & advies vindt u een luisterend oor, iemand die even meekijkt of meedenkt. De getrainde vrijwilligers helpen u op weg met vragen over wonen, welzijn, werk, papieren, inkomen, jeugd en zorg. Eenvoudige vragen zoeken ze samen met u uit, bij meer ingewikkelde vragen zoeken ze voor u de juiste instantie. Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO. Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnen lopen.

Wanneer en Waar:

Maandag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Dinsdag 10-12 uur BMV De Vilgaard, Velden 077-30 30 6 28

Woensdag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Vrijdag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Hebt u niet de mogelijkheid om naar ons te komen, maakt u dan een afspraak. Wij komen dan naar Lomm of Arcen. U kunt tijdens de openingstijden bellen naar informatie & advies. Buiten onze openingstijden kunt u bellen naar 077-20 54 000 of mailen: info@buurtteamsvenlo.nl

Ontwikkelingen rondom het speelpark

Het is inmiddels 2019, een nieuw jaar, waarin fases worden opgepakt, of afgerond, rondom het speelpark. De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest en we willen u graag hiervan een update geven.

Het probleem met het water is succesvol aangepakt, waardoor we nu ook kunnen starten met de aanleg van het pad.

Vorig jaar hebben we een gedeelte van de speeltoestellen geplaatst en hier is volop gebruik van gemaakt.

Er is een start gemaakt met het hondenspeelveld en deze week  (week 3) wordt de dubbele kabelbaan geplaatst en de zgn. “wipkippen”. Binnen niet al te lange tijd kan dan ook het crossbaantje gerealiseerd worden.

Op termijn gaan we ontmoetingsplekken maken door bankjes, picknicktafels en prullenbakken te plaatsen. Het is ook de bedoeling dat er verlichting komt.

Volgende week zullen we een bord plaatsen met daarop vermeld wat huishoudelijke mededelingen over het gebruik van het speelpark. Hierop wordt ook vermeld waar men eventuele overlast/vernielingen en andere op- of aanmerkingen kan melden.

Heeft u nog leuke tips of suggesties: daar staan wij altijd voor open. Stuur een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Speelpark ’t Wijdtveld

Gemeentekalender

De Dorpsraad Arcen heeft vanaf dit jaar niets meer te maken met de gemeentekalender en dus ook niet met de verspreiding daarvan.

De firma LokaalTotaal (FMR), de uitgever van de kalender, regelt dit allemaal zelf.  Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:

LokaalTotaal (FMR Producties), info@lokaaltotaal.nl of  Tel.nr. 0223-661425

Uitnodiging activiteit vrijwilligerscentrale Venlo

Bij de Dorpsraad ontvingen wij de onderstaande uitnodiging voor de activiteiten voor vrijwilligers van januari 2019.

  • Gratis workshop schminken
  • Gratis workshop gebruik social media.

Om deze uitnodiging beter te bekijken, open dan de link onderaan dit bericht.

Mocht u de nieuwsbrieven van de vrijwilligerscentrale direct willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@vrijwilligerscentralevenlo.nl

Uitnodiging Activiteitenaanbod Vrijwilligerscentrale Venlo januari 2019

 

Ontwikkelingen Speelpark aan de Boerenweg

Het gaat de goede kant op met de ontwikkelingen rondom het speelpark aan de Boerenweg. Binnenkort gaat de gemeente de kabelbaan plaatsen en twee “wipelementen”.  Ook de realisatie van het crossbaantje komt in zicht.

Ook nu wordt er al veel gespeeld op het terrein en dat doet ons veel plezier. Helaas is het echter zo, dat er af en toe ook iets kapot gemaakt wordt. Hekken die los gemaakt worden of tegels die los gehaald worden van het voetbalveld. Vandaag waren we met iemand van de gemeente op het terrein en zagen we de losse tegels in stukken rond slingeren in de speeltuin. Als de toestellen stuk gaan, doordat er met stukken tegels op gegooid wordt,  komen hier geen nieuwe toestellen voor.

Laten we zuinig zijn op de spulletjes

zodat we er nog heel lang plezier van kunnen hebben.

Ouders of omwonenden: Als u ziet dat kinderen iets stuk maken, of rond sjouwen met tegels e.d.  zou u hen daar op aan willen spreken? We werken er hard aan om een mooie plek te creëren die we graag mooi en heel willen houden!