Overdracht Speelpark “’t Wijdtveld” aan Stichting VAVA

Sinds de sloop van basisschool ‘t Wijdtveld was er animo in Arcen om op deze plek een speelpark te realiseren. De dorpsraad heeft hierin, samen met enkele ouders, het voortouw genomen.

De grond kwam in bruikleen bij de dorpsraad en met een werkgroep gingen we aan de slag. We kregen fondsen los bij verschillende instanties en investeerden dit in speeltoestellen. Deze werden samen met de kinderen van Basisschool “de Weiert” uitgezocht. Ook werden er picknicktafels geplaatst en een weg door het park en fietscrossbaan aangelegd. Vorig jaar werden er nog toestellen in het hondenspeelveld geplaatst.

De inrichting van het hele park kan nog beter met meer groen, maar omdat een investeerder recht heeft tot 2024 om er huizen te bouwen en de grond door ons weer opgeleverd moet worden als gekregen, wordt hier nog mee gewacht.

Het beheren van een speelpark is niet een van de taken die een dorpsraad moet doen, we hebben het alleen mogelijk willen maken. Daarom is de bruikleenovereenkomst met instemming van de gemeente Venlo over gedaan aan de Stichting Van Arce Veur Arce (VAVA). Hiermee wordt de werkgroep Speelpark van de Dorpsraad opgeheven en gaan de leden verder onder de al bestaande stichting VAVA. De voorzitter is Natascha Riteco en de secretaris Angelique Kuijpers. Veel succes met het speelpark!

Kalender van Arcen, Lomm en Velden

Op de kalender van 2022 staan de ophaaldagen van het afval door de gemeente Venlo niet vermeld. Dit komt volgens de gemeente Venlo omdat zij bij het ter perse gaan van de kalender nog geen duidelijkheid hadden over de ophaaldagen vanaf april 2022. De dorpsraad wordt hier af en toe op aangesproken maar wij gaan alleen over de verspreiding van de kalender en niet over de inhoud, behalve natuurlijk over onze eigen activiteiten.

Wat betreft de verspreiding; dit jaar zat er een flyer bij de kalender gevoegd met de vraag of u aan wilt geven dat u de kalender gebruikt en deze ook in de komende jaren graag wilt blijven ontvangen. Op deze vraag kwamen 233 positieve reacties binnen bij de dorpsraad.

We hebben daarom besloten volgend jaar de kalender in een kleinere oplage te laten drukken. Deze worden dan niet meer rondgebracht, maar kunnen dan in een of meerdere winkels in Arcen worden opgehaald.

Onderzoek naar deelmobiliteit

Mijn naam is Koen Ploum, 3de jaars student Built Environment Mobiliteit aan de Breda University of Applied Sciences.

Op het moment loop ik stage bij de gemeente Venlo bij het team Mobiliteit.

Bij de gemeente doe ik een stage onderzoek naar deelmobiliteit. In mijn onderzoek kijk ik naar de soorten deelmobiliteit en wat er kan worden toegepast in de gemeente Venlo. Daarom vind ik het belangrijk dat de dorpen van de gemeente ook goed worden meegenomen in dit onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in waar bewoners van de gemeente behoefte aan hebben op het gebied van deelmobiliteit heb ik een enquête opgesteld.

Het invullen van de enquête zal ongeveer 4 minuten kosten. Link naar de enquête: https://forms.gle/SsVewpNUtgrvEa9z7

(Let op, de link werkt het beste in Google Chrome)

Alvast hartelijk bedankt.