Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Venlo heeft ons het gladheidsbestrijdingsplan toegestuurd met daarin vermeld op welke routes bij gladheid  gestrooid gaat worden. De samenstelling van deze routes is gebeurd op basis van onderstaande prioriteiten;

1. Hoofdontsluitingswegen
2. Wijkontsluitingswegen
3. Busroutes
4. Brandweer, eerste hulpdienst

Verder kennen we bijzondere routes. Deze bijzondere routes worden alleen tijdens de dagdiensten gestrooid mits het strooimaterieel beschikbaar is. In de bijzondere routes wordt prioriteit gegeven aan;

1. Hellingen buiten reguliere strooiroutes
2. Bejaarden- en verzorgingscentra
3. Bushaltes
4. Industrieterreinen
5. Aanliggende fietspaden op bedrijventerreinen

Met de routing is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Uitgangspunt is dat alle inwoners van Venlo binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route kunnen bereiken.

Fietspaden: Bij zowel preventief als ook bij curatief strooien worden alleen de primaire fietsroutes (fietsnetwerk raadbesluit 06-07-2005) gestrooid.

Wijzigen routes: Tijdens het strooiseizoen wordt geen enkele route gewijzigd. Elk strooiseizoen komen er verzoeken binnen om routes aan te passen of uit te breiden. Deze verzoeken worden meegenomen en afgewogen tijdens het vast stellen van de routes in de zomerperiode. Er wordt zeer kritisch afgewogen of er al alternatieven voor handen zijn en hoeveel en welke mensen er gebruik van maken. Voor elke uitbreiding moet extra budget gevraagd worden.

Verhuizing priklocatie Viecuri naar de Dolgaard

Vanaf maandag 2 september 2019 verhuist de VieCuri priklocatie van MFA De Schans naar Zorgkern De Dolgaard in Arcen. De openingstijden blijven ongewijzigd. De bloedafname vindt plaats op maandag en donderdag van 08.00 tot 08.45 uur.

Adresgegevens van de nieuwe locatie:
Zorgkern de Dolgaard
Kerkstraat 1
5944 AL Arcen

Zie hier ook de link van het nieuwsbericht op onze website: https://www.viecuri.nl/nieuws/2019/augustus/bloed-prikken-arcen-verhuist-naar-de-dolgaard/

Met vriendelijke groet,

Liset Spreuwenberg
Sr. Communicatieadviseur
Cluster Marketing, Communicatie en Verkoop

T: 077 – 320 5334
E: lspreuwenberg@viecuri.nl

W: www.viecuri.nl

Bericht vrijwilligerscentrale Venlo

In de maand september wordt er weer een leuk aanbod aan (gratis) workshops & waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de Groot Venlose vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.vrijwilligerscentralevenlo.nl onder ‘’cursusaanbod’’, via info@vrijwilligerscentralevenlo.nl of bel 077-3266666.

Simone Jacobs

T: 0651343240

M: swmc.jacobs@welkom.nu

W: www.vrijwilligerscentralevenlo.nl

F: www.facebook.com/vrijwilligerscentralevenlo

 

Speelpark Arcen

Woensdag 19 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest van de werkgroep Speelpark.

Met het oog op de veiligheid van de kinderen wordt besloten dat de hekken rondom het speelveld blijven staan.

Aandachtspunt is het nieuwe hek aan de straatkant bij het hondenspeelveld, waar blijkbaar honden onderdoor kunnen.

Op het hondenspeelveld komen ook nog speeltoestellen en bankjes.

Op het speelveld zelf worden nog meer prullenbakken geplaatst en ook de bestelling voor de bankjes en picknicktafel is de deur uit.

We zullen met de gemeente in overleg gaan om te kijken op de skatebaan die nu bij het MFA staat, verplaatst kan worden naar het speelveld. Daar is plaats genoeg en op de plek waar hij nu staat, wordt hij nauwelijks gebruikt.

Het crossbaantje is te hoog vindt men. We gaan in overleg met de firma die het heeft aangelegd, om te kijken of dit lager en platter gemaakt kan worden.

Tot slot moet dan nog wat groen worden aangelegd.

Helaas is het zo dat omwonenden er ons op blijven aanspreken dat er met auto’s over het pad gereden wordt. Dit kan natuurlijk niet. Het pad is daar niet op berekend en ook met het oog op de veiligheid van de kinderen is dit echt verboden.

We zullen proberen de ingang zó te maken, dat men er niet met de auto op kan.
Ook zullen we nog wat borden plaatsen, o.a. met verboden voor auto’s, verboden te roken, honden moeten buiten het hondenspeelveld aangelijnd en hun poep moet worden opgeruimd.

Opgemerkt moet worden dat het hondenspeelveld er altijd keurig uit ziet, alle poep verdwijnt in de daarvoor bestemde bakken. Maar het komt geregeld voor dat kinderen komen spelen in de speeltuin en hun hond meenemen. Die moet echt aan de lijn!

Het is heel fijn om te zien dat er zoveel gebruik gemaakt wordt van het speelveld. Dit is precies wat we voor ogen hadden.