Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er is een bijeenkomst gehouden met omwonenden die aan konden geven op welke manier zij zich in het plan konden vinden. Al snel werd duidelijk dat men buiten speeltoestellen nog andere ideeën had. Ook is er een enquête gehouden onder kinderen om naar hun behoeften te vragen. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt met de wensen en ideeën daarin verwerkt.

Het plan is nu om een park te realiseren met daarin speeltoestellen voor heel kleine kinderen en voor de iets grotere. Ook moeten er bankjes komen, prullenbakken, een trimbaan, een crossbaantje, een hondenspeelplek et cetera. De complete tekening is hierna bijgevoegd:

Dorpsraad tekening speelpark

Nu is het zorg dat er samen met de gemeente een goede inrichting van het plaats gaat vinden. Ook moeten er speeltoestellen worden uitgezocht en besteld. Aan dit alles hangt een financieel plaatje. Om dit kloppend te maken moeten er nog fondsen geworven worden. Hiermee gaat de werkgroep samen met het bestuur aan de slag. Tijdens de volgende openbare dorpsraad op woensdag 13 september zal de werkgroep de plannen presenteren!

 

Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor het voetlicht gebracht dat alles in het werk gesteld moet worden om de benodigde dijkhoogte voor Arcen zo laag mogelijk te houden, maar wel de wettelijk benodigde bescherming te bieden. Dit kan onder meer door de Maas meer ruimte te geven tegenover Arcen. Deze mensen kunnen beslissen over het geld dat daarvoor gereserveerd kan worden. Zij waren er ook van doordrongen dat de te bouwen waterkering recht moet doen aan het dorp en moet passen bij Arcen. Een vestingmuur als inspiratiebron, die tevens het contact met de maas in stand houdt, sprak hen wel aan. Om zaken nog eens goed na te lezen in de bus kregen ze allen een boekje mee met daarin de hoofdpunten. Het boekje is hier bijgevoegd. Klik hiervoor op de volgende woorden:   Arcen aan de Maas bezoek DG

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek naar vrijwilligers uit Arcen om een handje te helpen. Dat kan zijn om de koffie te verzorgen en een praatje te maken, te helpen met de kookclub, prijzen te kopen voor het kienen of het af en toe organiseren van activiteiten door het jaar heen. Er zijn heel veel tijden en mogelijkheden, ook als je je niet wilt vastleggen op een bepaalde dag. Heb je interesse? Bel dan Eefke Lommen van de open inloop op 06-52637912 of laat een bericht achter. Een vitaal Arcen maken we samen!

Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor de woningen in aanmerking te kunnen komen.