1 jaar antikraak wonen?

De woningen aan de Henry Dunantstraat 11, 15, 17, 23 en 29. staan nu leeg. Via een antikraak constructie kunnen er 1 of 2 personen per woning gaan wonen voor een vergoeding van circa €190,00 per persoon per maand. Er mogen maximaal 2 personen in 1 huis wonen voor de duur van ongeveer 1 jaar, daarna worden de huizen gesloopt. Bewoners moeten zelf de kosten van gas, water en elektra betalen. Tevens wordt er een borgsom gevraagd van 2 maal de vergoeding.

Het betreft hier de voormalige seniorenwoningen met een woonkamer van 22,44 m2, keuken van 9,20 m2, één slaapkamer van 12,63 m2, badkamer van 3,18 m2 en een berging van 6,16 m2 .

Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk woensdag 1 september een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl met naam en telefoonnummer. Wij geven dit dan door aan Woonwenz.

Aanrijtijden ambulance

Vandaag staat er een artikel in “de Limburger” over zorgen om de ambulancezorg in Gennep. Ook in Arcen bestaan er zorgen over de ambulancezorg. We zijn reeds een jaar bezig om de te lange aanrijtijden voor ons dorp onder de aandacht te brengen. Tot nu toe zijn de antwoorden die we krijgen onbevredigend en gaan alleen over de prestaties in heel Noord Limburg. Wat dat betreft redelijk identiek aan het artikel in “de Limburger”.

Volgens de dorpsraad is het met de huidige ambulancepost in Blerick onmogelijk om Arcen binnen de wettelijk verplichte 15 minuten te bereiken maar zal dit ongeveer 20 minuten zijn. Minuten die in geval van nood beslissend kunnen zijn voor het redden van een leven of voor een goed herstel. De dorpsraad heeft een verzoek gedaan aan de ambulancezorg Limburg Noord om de aanrijtijden van de A1-ritten naar Arcen in 2020 en 2021 te mogen ontvangen. We wachten hier al twee maanden op wat niet bepaald getuigd van openheid. Waarom hoeft er in Arcen niet te worden voldaan aan de wettelijke norm voor aanrijtijden?

Evaluatie hoogwater

Hierboven een artikel uit “de Limburger” van afgelopen zaterdag. In Arcen overheerst de blijdschap dat het water buitendijks is gehouden maar ook dat er veel zaken beter aangepakt moeten worden. De informatievoorziening naar Arcenaren is zeker een van verbeterpunten, maar ook het afsluiten van het dorp en de coördinatie van vrijwilligers. De dorpsraad zal een concept-evaluatie schrijven vanuit het perspectief van het dorp. Iedere Arcenaar kan daar aanvullingen voor aandragen en het concept zal op deze website verschijnen. In september zullen we, als corona het toelaat, een openbare dorpsraad houden waarbij de concept-evaluatie aan bod komt. Als de evaluatie compleet is zullen we deze aanbieden aan de veiligheidsregio, gemeente Venlo en Waterschap Limburg.

Overwinning op het water!

Arcen heeft het water buiten de huidige dijken kunnen houden. Helaas zijn er een aantal gebouwen die buitendijks liggen, wel onder water komen te staan, bijvoorbeeld graanbranderij de IJsvogel. Om de overwinning op het water te vieren steken veel Arcenaren de vlag uit. Een Limburgse heeft de voorkeur maar een Nederlandse is ook prima. Laat de vlag hangen zo lang het blije gevoel aanhoudt.

Dreigend hoogwater

Waterschap Limburg heeft in Arcen de demontabele schotten geplaatst wegens de verwachte hoge waterstand van de Maas. Op dit moment valt het peil nog mee, wel staat de wandelpromenade grotendeels onder water. Het waterschap voorziet vooralsnog geen problemen in Arcen. De actuele waterstanden en waarschuwingen kun je zien op waterstandlimburg.nl en op waterschaplimburg.nl houdt het waterschap een liveblog bij.