Verkeersproef

De verkeersproef is achter de rug. Voor de proef was een zogenaamde 0-meting gehouden: de 1e enquête. Na de proef is er een weer een enquête gehouden. Hierdoor konden de verwachtingen en de ervaringen gemeten worden. Van het enquête middel is ruimschoots gebruik gemaakt, 358 deelnemers bij de eerste en 392 deelnemers bij de tweede enquête. Daaruit blijkt wel hoezeer de inwoners meeleven met wat hen aangaat. Wij zeggen dan ook hartelijk dank aan al degenen die er aan hebben deelgenomen. Ook hebben nagenoeg allen hun mening vergezeld doen gaan van een (uitgebreide) toelichting.

Deze gegevens worden thans verwerkt en geanalyseerd, wat een hele klus is gezien het grote aantal. Daarna worden ze besproken met de gemeente en Arriva. De vraag is of deze instanties akkoord gaan met bevindingen en voorstellen die daaruit eventueel voortvloeien. De uitslag van de enquête en de eventueel te nemen maatregelen zullen wij vervolgens zo spoedig mogelijk bekend maken.

Samen op weg naar een veilig en leefbaar Arcen
De werkgroep verkeer van de Dorpsraad

Biep zoekt vrijwilligers


Heb jij feeling met digitale apparaten en programma’s? Lijkt het je leuk om
Arcenaren te ondersteunen in het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden en sta je open om maatwerk te leveren? De Bibliotheek Venlo is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met digitale kennis om te helpen tijdens cursussen in Arcen!

De mogelijkheden van de digitale wereld zijn eindeloos. Sommige mensen worden hierin snel wegwijs; anderen hebben er meer moeite mee. Nu steeds meer online wordt geregeld, kan het behoorlijk lastig zijn om dit goed bij te houden. In november 2021 zal in Arcen worden gestart met de cursussen klik & tik en Digisterker. Deze cursussen worden verzorgd door de Bibliotheek Venlo en gaan over het leren omgaan met een computer en het regelen van overheidszaken via deze computer. Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers uit Arcen om mee te helpen tijdens deze cursussen. We werken in kleine groepen, zodat iedereen hulp op maat krijgt. Natuurlijk houden we altijd rekening met de coronamaatregelen. We zijn op zoek naar vrijwilligers die kennis hebben van computers, tablets en/of smartphones en die plezier hebben in het helpen van mensen. Het is belangrijk dat je het lesmateriaal rustig door kunt nemen met de deelnemers en dat je zelfstandig kunt werken. Voorafgaand aan het programma maken we kennis met je, en bereiden we je voor op jouw werkzaamheden als vrijwilliger. De dagdelen of momenten waarop je je voor ons inzet, zijn flexibel en bespreekbaar.


Heb je interesse of behoefte aan meer informatie? Stuur een mail naar
jjanssen@bibliotheekvenlo.nl of pvanoosterhout@bibliotheekvenlo.nl of naar info@dedorpsraadarcen.nl