Werkbezoek wethouder Pollux

Vlnr: Cecile van den Kroonenberg, Christine Jansen, Marij Pollux en Hedwig van Baalen

Vanochtend heeft wethouder Pollux (o.a. milieu, natuur, groen en water) een werkbezoek gebracht aan Arcen. Namens de gemeente waren ook Christine Jansen (dijkversterking) en Hedwig van Baalen (groen) aanwezig. De dorpsraad werd vertegenwoordigd door Wies Muijres (bomen Maasstraat), Wil Joosten (dijkversterking) en mijzelf (parkeren en dijkversterking). We hebben eerst in MFA de Schans kennis gemaakt onder het genot van een kopje koffie. Daarna kwamen de 3 grote projecten die in Arcen lopen aan de orde: Parkeren, Dijkversterking en Bomen. De punten die we besproken hebben zijn HIER terug te vinden. Aansluitend liepen we een rondje langs de Maas via de passantenhaven, de Schanstoren en de wandelpromenade die allemaal kansen bieden om mee te liften met de dijkversterking. We hebben de huidige kering bekeken die kris kras door de tuinen loopt, de mooie doorgangetjes van het dorp naar de Maas en het belang van verbinding van het dorp met de Maas. Natuurlijk hebben we ook gewezen op de belangen van de bewoners aan de Maas qua uitzicht en gebruik van de tuin. Vervolgens stapten we in de auto om via de Maasstraat naar de Kruisweg te rijden. Langs de Maasstraat bekeken we de stompen van de omgezaagde bomen en de gekandelaberde exemplaren. Op de kruising met de Kruisweg stapten we even uit om terug te kijken de Maasstraat in. De verminkte laan werd erg goed duidelijk en de urgentie van vervanging volgens mij ook. We liepen een stukje de Kruisweg op richting Brouwerij. Hier kon de wethouder met eigen ogen zien dat er zeer weinig ruimte ligt tussen het pand van de Barones en de woningen aan de Maasstraat. De dijk terugleggen een eiland en een hoogwatergeul creëren is werkelijk geen goed plan. Via de kruisweg reden we naar het Veer Arcen- Broekhuizen waar Wil Joosten het plan Hertogbroek uit de doeken deed. Op deze plek ruimte aan de rivier geven en dit combineren met Ooijen-Wanssum en Lottum-Broekhuizerweerd geeft dat er veel peilverlaging mogelijk is bij hoog water voor Arcen maar ook voor Venlo. We reden terug naar MFA de Schans waar we nog even een fotootje maakten voor deze website. Het was een zeer prettig bezoek waarbij de wethouder en de ambtenaren alle tijd hadden om te luisteren naar en in gesprek te gaan met de dorpsraad. Dankjewel dames!

Omgevingswerkgroep van het Waterschap

Afgelopen maandag was er een omgevingswerkgroep van Waterschap Limburg over de dijkversterkingen. Er werd verteld waar we zitten in het proces en hoe het verder gaat. De belangrijkste zaken zijn dat komend jaar MER fase 1 wordt afgerond. Er wordt een gevoeligheidsanalyse (?) uitgevoerd over de effecten van de plannen Lottum/Broekhuizerweerd en Hertogbroek. Deze plannen hebben een peil verlagend effect op Arcen en Venlo, maar hoe veel? Volgend jaar rond deze tijd moet dan bekend zijn waar de dijk komt te liggen. Op de openbare dorpsraad van 6 september volgt een nadere toelichting.

Verder kregen we een presentatie over de Noordelijke Maasvallei en waarom het zo moeilijk is om hier bescherming te bieden én recht te doen aan het landschap en de mensen. Het is heel anders dan in de rest van het land. Ook werd duidelijk dat uitzicht in Nederland geen recht is. Om voor elkaar te krijgen dat je wel uitzicht houdt moet je andere zaken er bij betrekken.

Tevens werd nog even ingegaan op de antwoorden op de zienswijze. De werkgroep van de dorpsraad vindt deze beneden peil en is teleurgesteld. Er is een mail naar het Waterschap gestuurd waarin de tekortkomingen van de beantwoording worden aangegeven.

Hekken op de Wal

Binnengekomen bericht over bouw aan de Wal: Deze week zullen de hekwerken worden verwijderd, gemeente is echter nog niet gestart met het maken van de trottoirs. De parkeerplaats achter het hotel zijn we ook aan het opruimen, deze zal mogelijk gedeeltelijk deze week, anders volgende week worden vrijgegeven.

Achterstallig werk?

Onderstaande mail kregen we afgelopen donderdag (28-06-2018) binnen van de gemeente. Ligt er zo veel achterstallig werk bij de gemeente?

Geachte heer/mevrouw ,

U heeft op 13-4-2017 een melding bij de gemeente Venlo gedaan over de openbare ruimte, met als onderwerp: onderhoud gebouwen/kunst. Met deze e-mail informeren wij u over de afhandeling van uw melding.

Voor uw melding staat normaal gesproken een afhandeltermijn van 10 werkdag(en). Vanwege onderstaande reden kan uw melding niet binnen deze termijn afgehandeld worden. Uiterlijk 27-4-2017 handelen wij uw melding af.
Toelichting: .

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze melding, dan kunt u uw vraag mailen naar info@venlo.nl onder vermelding van uw zaaknummer 1135xx.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Venlo
Klant Contact Centrum

Kennismaking met wethouder Roest

Vanochtend heeft het bestuur van de dorpsraad kennis gemaakt met onze wijkwethouder, de heer Roest (rechts op de foto). Het was een goed gesprek waarin de knelpunten van Arcen én van de Gemeente Venlo aan de orde kwamen. De wethouder komt deze zomer nog eens op de fiets poolshoogte nemen en zal tijdens de openbare dorpsraad van 6 september zich voor komen stellen.