Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor de woningen in aanmerking te kunnen komen.

 

 

Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald die we als eerste aanpakken:

  1. Verzamelen van informatie uit vorige overleggen en het DOP.
  2. Er moet één informatiepunt komen waar men terecht kan. Eventueel wordt de nieuwe locatie van de huisarts een optie. Er is al een informatiepunt van de gemeente in MFA de Schans, geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u hier terecht. U kunt ook bellen: 077-760 06 31, alleen tijdens openingsuren.
  3. In september wordt gestart met een taalcafé.
  4. Er moet een  informatiepakket komen voor alle Arcenaren. Dit moet digitaal maar ook old school.
  5. Ondersteuning van de open inloop van het huis van de wijk, eerst publicitair.
  6. Woningbemiddeling voor Arcenaren, met het oog op de huizen aan de Wal.

Verder hebben we een heel aantal punten waar we de volgende vergadering verder over praten. Wordt vervolgd.

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, Samenwerkende Verenigingen Arcen, statushouders en wel.kom, Jongerenwerk, hartslag, dorpscoach, huis van de wijk, MFA, consultatiebureau en misschien nog veel meer! De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 6 juni aanvang 19.30 uur in MFA de Schans. Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst! Deel deze uitnodiging met mensen die geïnteresseerd kunnen zijn.

Werkgroep dijkversterking

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt.

Een aantal punten:

-We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede oplossing te kunnen kiezen.

-Hoe gaat het Waterschap om met planschade? Mensen die nu hun huis aan de Maas willen verkopen hebben hier al last van.

-Hoe komen we tot een zo laag mogelijk benodigd peil voor Arcen?

-We moeten meer know how inwinnen bij verschillende personen

-Hoe kunnen we een en ander concreter maken? Hieronder een CONCEPT voorbeeld hoe een dijk er uit zou kunnen zien. Het is maar een IDEE, het kan ook heel anders worden met bijvoorbeeld een demontabele wand.

Voor de uitwerking van Wil Joosten naar een idee van Louis Reutelingsperger klik op het volgende: Arcense Maas vestingmuur