Vanaf woensdag 19 juli wordt de rijrichting van de kasteellaan omgedraaid!

Auto’s die de zuidelijke afslag naar Arcen namen konden alleen maar door het centrum van het dorp rijden. Dit zorgde voor meer auto’s in het dorp. De Kasteeltuinen ondervonden overlast van de rijrichting omdat hun parkeerplaats moeilijker bereikbaar was. De evaluatie van de verkeersstromen rond MFA de Schans wees uit dat er niet of nauwelijks gebruik werd gemaakt van de route via de kasteellaan naar de parkeerplaatsen aan de Schans. Deze zaken bij elkaar heeft de gemeente Venlo doen besluiten de rijrichting van de Kasteellaan weer om te draaien en Zuid-Noord te maken. Dit zal in de ochtend van woensdag 19 juli gebeuren. Het kan voorkomen dat tijdens evenementen de rijrichting tijdelijk weer wordt omgedraaid.

Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

De gemeente heeft met de opening van MFA de Schans maatregelen getroffen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De afspraak was dat deze stromen na een jaar zou worden geëvalueerd. Will Scheepens heeft met de werkgroep verkeer de evaluatie vorm gegeven en deze is nu definitief. Er is een hele set aanbevelingen gedaan, zie het document: Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

Een van de aanbevelingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden is het omdraaien van de huidige rijrichting van de kasteellaan. Het doel van het maken van de rijrichting Noord-Zuid was het scheppen van de mogelijkheid om via de kasteellaan naar de parkeerplaatsen aan de Schans te rijden, indien de parkeerplaatsen bij het gebouw zelf vol zouden zijn. Hier wordt echter niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. De huidige rijrichting veroorzaakt wel veel overlast in Arcen, daar iedereen die de vanaf zuidelijke richting via de Schans Arcen binnenkomt en naar de parkeerplaatsen van de kasteeltuinen wil, gedwongen wordt om door het dorp te rijden. De dorpsraad heeft aan de gemeente voorgesteld om de rijrichting in de ochtend van woensdag 19 juli om te draaien en weer Zuid-Noord te maken. De Gemeente is aan zet om dit te realiseren. Wordt vervolgd….

Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er is een bijeenkomst gehouden met omwonenden die aan konden geven op welke manier zij zich in het plan konden vinden. Al snel werd duidelijk dat men buiten speeltoestellen nog andere ideeën had. Ook is er een enquête gehouden onder kinderen om naar hun behoeften te vragen. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt met de wensen en ideeën daarin verwerkt.

Het plan is nu om een park te realiseren met daarin speeltoestellen voor heel kleine kinderen en voor de iets grotere. Ook moeten er bankjes komen, prullenbakken, een trimbaan, een crossbaantje, een hondenspeelplek et cetera. De complete tekening is hierna bijgevoegd:

Dorpsraad tekening speelpark

Nu is het zorg dat er samen met de gemeente een goede inrichting van het plaats gaat vinden. Ook moeten er speeltoestellen worden uitgezocht en besteld. Aan dit alles hangt een financieel plaatje. Om dit kloppend te maken moeten er nog fondsen geworven worden. Hiermee gaat de werkgroep samen met het bestuur aan de slag. Tijdens de volgende openbare dorpsraad op woensdag 13 september zal de werkgroep de plannen presenteren!

 

Brandweeroefening

Brandweer Lomm oefent bij jou in de Wijk

Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. Aandacht voor brandpreventie is dus 365 dagen per jaar nodig. Daarom gaan de lokale posten van Brandweer Limburg-Noord – samen met team Brandveilig Leven – oefenen bij jou in de buurt.

Deze oefening laat zien hoe brandweer Lomm bij een woningbrand te werk gaat. Daarnaast krijg je handige tips om je huis brandveiliger te maken en de gevolgen van brand te beperken. Ook kun je vragen aan de brandweer stellen. De oefening duurt ongeveer een uur.

Woon je in Arcen of Velden?

Voel jij je ook het liefst (brand)veilig?

Ben je benieuwd hoe de brandweer een woningbrand bestrijdt?

Dan is deze woningbrandoefening van brandweer Lomm zeker interessant voor jou.

Kom jij ook kijken?

De oefeningen vinden plaats op

donderdag 6 juli a.s. om 19.15 uur in Arcen;

het oude gemeenschapshuis de Klosterhaof, Wall 32 in Arcen.

Donderdag 13 juli om 19.15 uur in Velden:

Bij Flos Zeilmakerij, Markt 3, Velden

Op onze website www.brandweer.nl/limburg-noord vindt je een overzicht van alle locaties waar Brandweer Limburg-Noord gaat “Oefenen in (jo)uw Wijk”.

Oefenen in jouw Wijk gebeurt in samenwerking met gemeente Venlo , Brandweer Lomm en team Brandveilig Leven van Brandweer Limburg-Noord.