Kalender 2018

Zoals u gewend bent, kunt u uw gegevens  die in de kalender gepubliceerd moeten worden, nogmaals controleren via de proefdruk. Vanwege het feit dat de Dorpsraden een nieuwe uitgever in de arm hebben  genomen om de kalender 2018 voor Arcen, Lomm en Velden uit te geven, is de periode voor controle gewijzigd t.o.v. het bericht in de Maasdorpen. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de proefdruk klaar is, maar we laten dit z.s.m. weten.

Werkgroep dijkversterking

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten:

Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 meter NAP. Dit gaan we checken.

Het Waterschap liet een 3D tekening zien van een mogelijke oplossing, gemaakt in samenwerking met de gemeente Venlo. De dorpsraad was hier niet bij betrokken. Het was een tekening van een stadsmuur op 18.60 meter NAP die mogelijkheden biedt voor toerisme boven op de muur, aan de achterkant van de huizen aan de Schans/Raadhuisplein. Natuurlijk is een dergelijke tekening een beginnetje om over verder te praten maar dit is volkomen onacceptabel! Het toerisme moet NIET de ruimte krijgen op de door de tekening van het waterschap aangegeven plekken. De wandelpromenade en de plek zuid van de schanstoren  bieden mogelijkheden voor toerisme. Tevens zijn de zichtlijnen vanaf het dorp naar de Maas belangrijk om te behouden. Een voldoende brede wandelpromenade zou wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers maar ook mogelijkheden scheppen om de Sfeermarkten en Scrooge extra ruimte en cachet te geven. Tevens moet de promenade toegankelijk zijn voor nooddiensten. De brandweer kan dan aan de achterkant van de huizen aan de Maas komen en toegang voor Ambulance is ook geregeld. Hieronder een grove visualisatie van het idee van het Waterschap. De 3D tekeningen mochten we helaas niet hebben, vandaar dit knutselwerk. Vanuit de huizen is de Maas niet meer te zien en de onderste verdieping van La Tour Meuse zit in het donker. Dit kan echt niet!

De tekening van het Waterschap gaat het zeker NIET worden, maar hoe kan het dan wel worden? De werkgroep vindt dat er een gedragen voorstel vanuit het dorp moet komen hoe het wel kan. Hiertoe kan in samenwerking met de stichting belangengroep bewoners aan de Maas een bijeenkomst gehouden worden. Een muur op 18.60 meter wordt het niet maar een opdrijfbare kering van 10 meter hoog ook niet. Wat vinden de bewoners een acceptabele oplossing? Is een doorgetrokken muur vanaf La Tour Meuse tot en met Alt Arce een optie als deze 17 meter hoog wordt met een opdrijfbare kering van 1,6 meter? Hoe moet het gedeelte vanaf Alt Arce tot en met Vermunt er uit komen te zien? Hoe hoog mag de dijk worden en op welke plek kan deze komen? Het waterschap zegt bij een opdrijfbare kering aan de achterzijde 4 meter nodig te hebben om een nooddijk te kunnen bouwen indien de kering onverhoopt niet sluit. Wat is acceptabel voor het gedeelte van Vermunt tot aan de Kruisweg? Wat kan er nog aan peilhoogte gewonnen worden door veranderingen aan de Noordzijde van Arcen? Als we deze zaken helder kunnen krijgen hebben we iets tastbaars in de hand om richting Waterschap te gaan. De dorpsraad gaat in gesprek met de belangengroep bewoners aan de Maas om te kijken of we samen een voorstel kunnen doen. Natuurlijk doen we hier tijdens de openbare dorpsraad van woensdag 15 november uitgebreid verslag van.

 

 

Wethouder Aldewereld ontvangt rapport toegankelijkheid dorp Arcen

             

Susanne Valckx en Toos Brands hebben een uitgebreid rapport samengesteld over de toegankelijkheid van Arcen. Het onderzoek kwam voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan en werd gedaan namens de dorpsraad. De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken met de geadviseerde en zijn niet bindend. Een aantal ondernemers heeft de tips direct omgezet in aanpassingen waarvoor hulde! Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het rapport niet in la 24 terecht moet komen maar een aanknopingspunt moet zijn om zaken beter te doen. Een van de belangrijkste punten uit het rapport betrof MFA de Schans. Het gebouw is zeer NIET toegankelijk terwijl MFA de Schans een bindende factor moet zijn voor iedereen in Arcen. De MFA is onder andere de locatie van het huis van de wijk, bibliotheek, basisschool en vele andere activiteiten en eigendom van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat aanpassingen op korte en langere termijn de aandacht krijgen. Het is een taak van de dorpsraad om hierop toe te zien en waar nodig aandacht te vragen. Uiteraard is het onderzoek beschikbaar voor iedereen via het archief van deze website maar vindt u ook hier.

Stand van zaken Speeltuin/speelpark/ontmoetingsplek

De werkgroep die zich bezig houdt met het realiseren van de speeltuin/speelpark/ontmoetingsplaats op de plek van de oude school, komt op woensdag 1 november weer bij elkaar.

Hier is ook aanwezig de heer Roland Sijbers, de ambtenaar van de gemeente Venlo die zich bezig houdt met de speeltuinen in de gemeente. Hij heeft dan de offertes binnen van diverse bedrijven die speeltoestellen fabriceren.

Woningbouwvereniging Woonwenz en de gemeente Venlo hebben ons een financiële ondersteuning toegezegd, waardoor we een mooi begin kunnen maken met de aanschaf van verschillende speeltoestellen.